• Dobre praktyki w dziedzinie ergonomii – XXIV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (II strona okładki)
  Rozwiązywanie problemów dotyczących zagrożeń mięśniowo-szkieletowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi organizacyjnych i edukacyjnych – takim zagadnieniom była poświęcona XXIV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pn. „Nowoczesna ergonomia”. Spotkanie odbyło się 4 listopada br. w trybie online.
 • Aktualności z kraju (2)
 • Transformacja cyfrowa w budownictwie: oszczędność czasu i kosztów oraz czystsze powietrze (3)
  Formalności związane z przeciętną inwestycją budowlaną w Polsce pociągają za sobą konieczność zużycia aż ok. 22,5 ton papieru. Odpowiedzią na ten problem ma być uruchomiony 1 października 2021 r. serwis e-Budownictwo, który umożliwi inwestorom m.in. wypełnienie i złożenie w formie elektronicznej 23 wniosków związanych z procesem budowlanym, a także przesłanie projektu budowlanego w formie cyfrowej, prowadzenie elektronicznego dziennika budowy, a nawet zamówienie wizyty kominiarza.
 • Bezpieczeństwo przede wszystkim – podsumowanie targów A+A 2021 w Dusseldorfie (4)
 • Unijne przepisy dotyczące oceny zgodności ŚOI – spojrzenie z perspektywy jednostki notyfikowanej (6)
  W 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie (UE) 2016/425, które zawiera wymagania dotyczące projektowania i produkcji środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do udostępniania w Unii Europejskiej. Prawie 30-letnie doświadczenia w stosowaniu przepisów dyrektywy stały się podstawą do opracowania i wdrożenia nowego aktu prawnego.
 • Studenci zbadali wpływ temperatury otoczenia na wydatek energetyczny człowieka wykonującego pracę fizyczną (10)
  Człowiek podczas wykonywania pracy zużywa pewną energię, zwaną wydatkiem energetycznym netto. Określenie jego wartości jest o tyle istotne, że na tej podstawie można ustalić stopień ciężkości wykonywanej pracy.
 • Możliwości wykorzystania egzoszkieletów do wspomagania pracowników w czynnościach wymagających siły, wirtualnych szkoleń czy rehabilitacji (13)
  Postępująca automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji przemysłowej idzie w parze z wykorzystaniem podobnych rozwiązań technologicznych, takich jak roboty noszone, do wspomagania pracowników w środowisku pracy. Najbardziej zaawansowany technologicznie przykład robota noszonego w formie egzoszkieletu aktywnego dla całego ciała nie jest jedynym kierunkiem zastosowań różnych typów egzoszkieletów. Można je również wykorzystać do wspomagania szkolenia pracowników, zdalnego sterowania robotami oraz wspomagania procesu fizjoterapii i rehabilitacji.
 • Ocena poziomu zrozumienia zasad lean management przez pracowników linii produkcyjnych i montażowych (18)
  Kształtowanie środowiska pracy w przestrzeni produkcyjnej to bardzo ważny aspekt z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i efektywności czy ciągłości procesów produkcyjnych. Modelowanie warunków na stanowisku pracy odnosi się przede wszystkim do przestrzegania zapisów prawnych i minimalizowania oddziaływania różnych czynników na pracownika. W świetle nowoczesnych technik zarządzania pełen pakiet rozwiązań do doskonalenia środowiska pracy zawiera koncepcja lean management, wspierana przez narzędzia, metody i koncepcje, takie jak: metoda 5S, kaizen czy ciągłe doskonalenie. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie poziomu zrozumienia podstawowych zasad lean management przez pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • Propozycje rozwiązań filtrowania sygnału w elektronicznych systemach przekazywania dźwięku (22)
  Celem artykułu jest przedstawienie propozycji rozwiązań, które mogłyby być użyte w elektronicznym systemie przekazywania dźwięków pracownikowi, umożliwiającym filtrowanie sygnału w pasmach częstotliwości. Przeanalizowano wymagania dotyczące właściwości pomiarowych filtrów pasmowych o szerokości oktawy.
 • Od bhp do well-beingu (28)
  Well-being to bardzo szerokie i różnie interpretowane pojęcie. W swej definicji zawiera indywidualnie odczuwany stan komfortu i zdrowia, ale także jakości życia, poczucia sensu i celu.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Praktyka, współpraca i rzetelna ocena ryzyka receptą na skuteczną profilaktykę dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas budowy i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego – nowelizacja rozporządzenia
  • Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Informacje na temat dodatkowego świadczenia w listopadzie tzw. czternastki
  • Czy z tytułu wypadku, który wydarzył się w pracy, można dostać jednorazowe pieniądze?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz