• Aktualności z kraju (2)
 • Kongres Impact’21 – nie tylko o rynku pracy i paliwie wodorowym (3)
  Zmiany demograficzne na świecie sprawiają, że rośnie grupa klientów i pracowników w średnim wieku (50+). To tzw. srebrne pokolenie oraz głośniej protestuje jednak przeciwko nazywaniu ich „seniorami” w środkach masowego przekazu.
 • Piąta edycja konkursu fotograficzno-filmowego O!ZNAKI PRACY rozstrzygnięta (4)
 • Nagrodzeni za działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy (8)
 • Najnowszy raport dotyczący bezpieczeństwa pracy w Polsce 2021 (9)
 • Aktualizacje i udoskonalenia w systemie komputerowym STER (10)
  W artykule przedstawiono najważniejsze aktualizacje i udoskonalenia, które w ostatnich trzech latach wprowadzono do komputerowego systemu STER. Najważniejszymi przesłankami tych modyfikacji były: wdrożone nowelizacje krajowych przepisów prawnych związanych z bhp, postęp wiedzy w tym zakresie, wdrażanie do polskiego prawodawstwa nowych dyrektyw UE i uwagi zgłaszane przez użytkowników. Ponadto omówiono prace, jakie w tym samym okresie zrealizowano w związku z opracowaniem nowej webowej wersji oprogramowania STER, zapewniającej możliwość uruchamiania poszczególnych modułów programu za pomocą przeglądarek internetowych zainstalowanych na komputerach stacjonarnych, notebookach itp.
 • Ograniczanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przez zastosowanie wybranych urządzeń wspomagających przemieszczanie ładunków (14)
  W artykule przedstawiono wybrane urządzenia wspomagające podnoszenie i przenoszenie ładunków oraz zasady ich doboru z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości pracowników.
 • Obrazowanie akustyczne – zalety i możliwości zastosowania w zwalczaniu zagrożenia hałasem (18)
  W artykule omówiono jedną z podstawowych technik obrazowania akustycznego, jaką jest beamforming, oraz urządzenia do obrazowania akustycznego z zastosowaniem tej techniki, czyli kamery akustyczne. Na przykładach wyników badań laboratoryjnych i w warunkach rzeczywistych przedstawiono zalety i możliwości wykorzystania tej techniki oraz jej ograniczenia.
 • Szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wdrażaniem w przedsiębiorstwach technologii Przemysłu 4.0 (24)
  Wraz z wdrażaniem technologii Przemysłu 4.0 zmienia się środowisko pracy oraz powstają nowe szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one związane zarówno z samymi technologiami, jak i ze zmianami w organizacji pracy oraz sposobem jej wykonywania. W artykule przedstawiono wyniki badania, przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w przedsiębiorstwach wdrażających technologie i koncepcje produkcji w ramach Przemysłu 4.0.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Szacunek, kompleksowość i współpraca instytucjonalna – kluczowe aspekty podnoszenia kultury bezpieczeństwa pracy (29)
   Systemowe działania, fachowa wiedza i umiejętność oceny ryzyka zawodowego przez pracodawcę oraz osobista odpowiedzialność pracowników i dbanie o relacje mogą się w znacznym stopniu przyczynić do podniesienia kultury bezpieczeństwa pracy.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
  • Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej
  • Minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy zwiększenie wynagrodzenia dla pana, który jest na wcześniejszej emeryturze, może mieć wpływ na wypłatę emerytury?
  • Kto decyduje, które stanowiska uciążliwej pracy dają prawo do otrzymania emerytury pomostowej?
  • Jak wygląda przeliczanie emerytury dla pracowników z ustalonym prawem do emerytury gdy jeden ma obliczoną emeryturę na starych zasadach, a drugi na nowych zasadach?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
 • Po raz 16 wręczono nagrody w konkursie „Lodołamacze” (III strona okładki)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz