• Aktualności z kraju (2)
 • Innowacja jest kobietą: konkurs LEADERS (3)
  Do 5 lipca kobiety (profesjonalistki, badaczki, przedsiębiorczynie), które są inicjatorkami i autorkami innowacyjnych rozwiązań dla branży produkcyjnej, mogą się zgłaszać do konkursu LEADERS, organizowanego przez EIT Manufacturing.
 • Nagrody dla CIOP-PIB za rozwiązania z obszaru ochrony przed hałasem (4)
 • O co tyle hałasu? (6)
  Hałas – rozumiany jako nieprzyjemne, szkodliwe lub dokuczliwe dźwięki – to często podstępny przeciwnik, który nie tylko pogarsza nasze samopoczucie i utrudnia skupienie, lecz powoduje znacznie poważniejsze konsekwencje dla ludzkiego zdrowia. Tak jak jaskrawe światło może uszkodzić wzrok, tak silne drgania wywołane dźwiękiem mogą zniszczyć komórki słuchowe.
 • Badania wybranych rękawic antywibracyjnych dostępnych na polskim rynku (9)
  Rękawice antywibracyjne bada się od wielu lat, jednak ich asortyment zmienia się na tyle szybko, że wciąż brakuje wyczerpujących danych dotyczących niektórych z tych produktów. Zachodzi więc konieczność uaktualnienia i rozszerzenia tego typu danych oraz ich udostępnienia pracodawcom i specjalistom ds. bhp. W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych modeli rękawic antywibracyjnych.
 • Obiektywne parametry oceny jakości akustycznej pomieszczeń edukacyjnych (12)
  W artykule przedstawiono obiektywne parametry akustyczne w kontekście wymagań i zaleceń dotyczących zapewnienia dobrej jakości akustycznej pomieszczeń edukacyjnych.
 • Ultradźwiękowa technika haptyczna – działanie, zastosowania, zagrożenia (18)
  W artykule omówiono zasadę działania ultradźwiękowej techniki haptycznej, jej możliwe zastosowania oraz dostępne na rynku komercyjnym ultradźwiękowe przetworniki haptyczne. Przedstawiono również wyniki wstępnej oceny zagrożenia hałasem ultradźwiękowym podczas korzystania z ultradźwiękowej techniki haptycznej, oparte na badaniach hałasu ultradźwiękowego, przeprowadzonych w odniesieniu do jednego z omówionych przetworników.
 • Baza wiedzy o środkach ochrony indywidualnej: struktura, weryfikacja i perspektywy rozwoju (23)
  W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące internetowej bazy wiedzy o środkach ochrony indywidualnej. Zawiera ona moduły tematyczne: Budownictwo, Rolnictwo, Służba zdrowia, Górnictwo, Środki ochrony indywidualnej, Przepisy prawne oraz moduł Szkolenia w postaci pakietu prezentacji PowerPoint i interaktywnych sprawdzianów wiedzy odnoszących się do poszczególnych zagadnień.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Kompleksowe podejście do medycyny prac i bezpieczne usuwanie azbestu (29)
   O zwiększeniu roli opieki profilaktycznej pracowników w polskiej medycynie pracy oraz o bardziej efektywnych sposobach na bezpieczne usuwanie azbestu z budynków (zarówno dla wykonawców, jak i użytkowników) dyskutowali uczestnicy ostatniej Rady Ochrony Pracy, która odbyła się 24 maja br.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Stosowanie do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz pełniących służbę w aktywnej i pasywnej rezerwie przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Okresowe badania lekarskie strażaka i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jaki wpływ na wysokość emerytury mają nowe tablice trwania życia?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz