• Aktualności z kraju (2)
 • Konferencja pt. „Problemy zdrowotne i niepełnosprawność a praca” (3)
 • Dlaczego pracownicy powinni dbać o dobrą kondycję zdrowotną (4)
  Z punktu widzenia firmy dobra kondycja pracowników jest niezwykle ważna, ponieważ decyduje o ich dobrym samopoczuciu i produktywności. Gdy o nią odpowiednio zadbamy, wtedy łatwiej i szybciej wykonamy powierzone nam zadania zawodowe, a poza tym będziemy się dobrze czuli również poza pracą, w życiu prywatnym. Warto przy tym pamiętać, że kondycję osłabiają zwłaszcza takie czynniki, jak stres, brak aktywności fizycznej, zła dieta i niezdrowy sen.
 • Ziarno prawdy (6)
 • Po konferencji Noise Control 2022 (7)
 • Edukacja dorosłych – wybrane aspekty (8)
  Funkcjonowanie dorosłych w przestrzeni społecznej i zawodowej wymaga aktualizowania wiedzy i umiejętności, a więc uczestniczenia w procesie ciągłego doskonalenia – edukacji ustawicznej. Obejmuje ona zarówno zorganizowane działania prowadzone przez specjalistyczne ośrodki i kadrę dydaktyczną (edukację nieformalną), jak i wzbogacanie swojego potencjału przez rozwijanie zainteresowań czy doświadczenie zawodowe (edukację poza formalną).
 • Jak zorganizować szkolenie odpowiadające potrzebom starszych pracowników – najważniejsze wnioski z badań ankietowych (12)
  Edukacja pracowników starszych (zwłaszcza w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa), gdy jest prowadzona w sposób odpowiadający ich potrzebom, może wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych, lepszą efektywność pracy i wzrost poczucia bezpieczeństwa w tej grupie osób. W celu określenia preferencji pracowników w wieku 50 lat i więcej (tj. pracowników starszych) odnośnie do organizowania dla nich szkoleń zdecydowano się na badania kwestionariuszowe z wykorzystaniem specjalnie opracowanej ankiety.
 • Narzędzia do oceny funkcjonalnej zdolności do wykonywania wybranych czynności pracy (17)
  Ocena zdolności do wykonywania pracy jest bardzo istotnym elementem w aspekcie powrotu do pracy, np. osób po chorobie lub wypadku oraz osób z niepełnosprawnościami. Ocena ta powinna być przeprowadzona na podstawie znormalizowanych kryteriów. W artykule przedstawiono propozycję narzędzi do oceny funkcjonalnej, dotyczącej możliwości wykonywania wybranych czynności pracy na wielu stanowiskach, na których wymagane są przyjmowanie zróżnicowanych pozycji ciała, zaangażowanie kończyn górnych, praca precyzyjna i praca powtarzalna.
 • Możliwości zastosowania symulacji MES do badania drgań struktur antywibracyjnych 3D (20)
  W artykule przedstawiono wyniki walidacji przykładowego modelu struktury 3D z wykorzystaniem danych eksperymentalnych zebranych podczas badań drgań mechanicznych na stanowisku laboratoryjnym.
 • BIOINFO – baza wiedzy o zagrożeniach szkodliwymi czynnikami biologicznymi (24)
  W artykule przedstawiono informacje na temat bazy wiedzy BIOINFO o zagrożeniach szkodliwymi czynnikami biologicznymi (określanymi skrótem SCB), dostępnej w internetowym portalu CIOP-PIB.
 • Egzoszkielety wspierające ręczne przenoszenie ciężarów na lotniskach (28)
  Swissport Cyprus Ltd prowadzi działalność w międzynarodowych portach lotniczych w Larnace i Pafos. Świadczy usługi obsługi naziemnej dla kilku linii lotniczych – m.in. pełni rolę centrum kontroli i koordynacji operacji, realizuje obsługę klienta, zapewnia załadunek i rozładunek samolotów oraz sprzątanie.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Poprawa bhp – wspólny program Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną - ustawa
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jak przebiega postępowanie o rentę socjalną?
  • Czy działaczowi antykomunistycznemu, który pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę wypadkową i pracuje na pół etatu, przysługuje kombatanckie świadczenie wyrównawcze?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz