• Aktualności z kraju (2)
 • 31 konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy pod hasłem KOMUNIKACJA – rozstrzygnięty (3)
 • Nagrody Głównego Inspektora Pracy trafiły do osób i firm dbających o bezpieczeństwo i godność ludzkiej pracy (4)
 • Informacyjna kampania społeczna 2022: „Mikrofirma – MAXI BHP” (6)
 • Szczęśliwi pracy nie liczą (8)
  • Korzyści płynące z bycia szczęśliwym w pracy
  • Pięć kluczy do szczęścia w pracy
  • Czy Polacy są szczęśliwi w pracy?
  • Konkurs fotograficzny i filmowy O!ZNAKI PRACY 2022
 • Program wspierający mobilność osób z niepełnosprawnościami (10)
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” pod nazwą „Mobilność osób z niepełnosprawnością”. Program jest przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Oprogramowanie firmy SAP SE (Niemcy) wspierające promowanie ergonomii i zapobieganie chorobom układu mięśniowo-szkieletowego (11)
  W branży informatycznej praca o charakterze siedzącym jest norm, w związku z czym pracownicy są narażeni m.in. na ryzyko chorób układu mięśniowo-szkieletowego – zwłaszcza w przypadku nieprzestrzegania zasad ergonomii. W niemieckiej firmie SAP ponad 99% pracowników pracuje w biurze lub zdalnie, dlatego priorytetem stało się uświadamianie im, jak ważne są ergonomiczne stanowisko pracy i dbanie o zdrowy kręgosłup.
 • Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ jako narzędzie wspierające profilaktykę zagrożeń czynnikami fizycznymi (12)
  Profilaktyka zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe w środowisku pracy stanowi jedno z podstawowych zagadnień w obszarze bhp. w celu usystematyzowania wiedzy pracodawców i pracowników na temat zagrożeń czynnikami fizycznymi Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy prowadzi serwis internetowy BEZPIECZNIEJ.
 • Artykuły z krajowych czasopism jako źródło informacji z zakresu bhp (15)
  Artykuły z czasopism – naukowych, popularnonaukowych i branżowych – stanowią ważne, bo aktualne i wiarygodne źródło informacji i wiedzy. Dzięki ich lekturze czytelnik może się zapoznać z najnowszymi doniesieniami w obszarze nauki i praktyki. Problem stanowią jednak: szeroka oferta rynku wydawniczego, zalew informacji w serwisach internetowych oraz znaczny udział treści marketingowych w przekazie informacyjnym. Z pomocą czytelnikowi przychodzą więc pracownicy Biblioteki CIOP-PIB, którzy dokonują wyboru tytułów czasopism i wskazują najbardziej interesujące artykuły poświęcone bhp.
 • Możliwości fizyczne starszych pracowników w kontekście zachowania zdolności do pracy (18)
  Z upływem lat osłabiają się funkcje poznawcze i sprawność fizyczna człowieka. U każdego proces ten zachodzi z różną prędkością i siłą, jednak jest nieunikniony. Wyzwaniem dla środowiska pracy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom starzenia się pracowników przez zastosowanie odpowiednio dobranych systemów wsparcia. Biorąc pod uwagę obniżającą się liczbę osób w wieku produkcyjnym w stosunku do osób starszych, znalezienie rozwiązań mających na celu przystosowanie stanowisk pracy do zmieniających sią zdolności funkcjonalnych człowieka jest niezwykle istotne z punktu widzenia wydłużenia jego aktywności zawodowej.
 • Ocena jakości akustycznej pomieszczeń biurowych typu open space z uwzględnieniem normy ISO 22955:2021 (22)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Ochrona pracowników sezonowych i zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Ustalenie zdolności do w wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierza – nowe rozporządzenie
  • Służba medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej – zmiana rozporządzenia
  • Monitoring radiacyjny środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii zagrożeń – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Na jakie świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może liczyć żona zmarłego emeryta, który pobierał emeryturę za pracę w szczególnych warunkach?
  • Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu skoro zakład pracy już nie istnieje, a archiwum nie ma pełnej dokumentacji?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz