• Aktualności z kraju (2)
 • Bezpieczeństwo pracy – wspólna sprawa (3)
  W dniach 22-23 listopada 2022 r. w Białymstoku odbyła się 25 Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pn. „Bezpieczeństwo pracy – wspólna sprawa”. Wydarzeniu zorganizowanemu przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy towarzyszyło uroczyste wręczenie kart Liderom Bezpiecznej Pracy.
 • Wręczono nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy (4)
 • Laureaci VI konkursu fotograficzno-filmowego O!ZNAKI PRACY (6)
 • Rozwój rynku środków ochrony indywidualnej – teoria czy rzeczywistość (8)
  Świadomość społeczeństwa związana z prawidłowymi warunkami pracy w ostatnich latach systematycznie wzrasta, w czym pomagają nowe technologie i sposoby przekazu informacji, ale też utrzymująca się moda na zdrowy styl i tryb życia. Gdy jednak nie jest możliwe wyeliminowanie zagrożeń w środowisku pracy (zwłaszcza że nowe technologie mogą stwarzać nowe zagrożenia), zwiększa się zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej.
 • Aplikacja Aktywizator+ wspierająca osoby z niepełnosprawnościami w procesie poszukiwania i podejmowania pracy (11)
  Wsparcie online osób z niepełnosprawnościami, chorobami czy z problemami logistycznymi może mieć różne cele. Poza głównym, jakim jest poprawa dobrostanu i zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ma także aspekty edukacyjne, społeczne i informacyjne. Podstawowymi zaletami wsparcia społecznego online są: dostępność, pośredniość, anonimowość i różnorodność pod względem form oddziaływania.
 • Ocena procesów zarządzania bhp w polskich przedsiębiorstwach (14)
  Opublikowanie nowej normy ISO 45001 dotyczącej systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zwróciło uwagę  przedsiębiorstw na wdrożone u nich procesy zarządzania bhp i na problem oceny ich funkcjonowania. W artykule przedstawiono wyniki oceny dziewięciu wybranych procesów zarządzania bhp, którą przeprowadzono w 35 przedsiębiorstwach deklarujących działania dostosowujące system zarządzania bhp do wymagań cytowanej normy.
 • Materiał dźwiękowy wspierający przygotowanie się osób z dysfunkcją wzroku do udania się w nieznane im środowisko (18)
  W Polsce liczba osób z dysfunkcjami wzroku (uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku), w tym osób z niepełnosprawnościami prawnymi oraz deklarujących ograniczenia w wykonywaniu normalnych czynności, stanowi aż 1/3 ogółu ludności. Powszechnie wiadomo, że słuch odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Jednocześnie osoby te często boją się opuścić znane im otoczenie, np. własne domy. Istotnym wsparciem osób z niepełnosprawnością narządu wzroku byłaby możliwość zapoznania się z takimi dźwiękami, które mogą napotkać w środowisku zewnętrznym. W toku badań w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym zebrano zestaw dźwięków, które mogą być wykorzystane przez osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku do zapoznania się z otoczeniem, do którego potencjalnie mogą się udać. Dźwięki nagrywano z wykorzystaniem techniki ambiosonicznej oraz binauralnie za pomocą mikrofonów wbudowanych w zestaw słuchawkowy. Rozwiązania te pozwoliły na uzyskanie wrażenia przestrzennego związanego z prawidłowym kierunkiem docierania dźwięku. Materiał dźwiękowy obejmuje szereg sytuacji, w których osoba z niepełnosprawnością narządu wzroku może się znaleźć, i zawiera dźwięki zarejestrowane nie tylko w domu, lecz także np. w pobliżu skrzyżowań czy w budynkach biurowych. Dokonano niezbędnych  konwersji danych w celu uzyskania plików w formacie, który można odtwarzać na słuchawkach podłączonych do komputera. Pozyskane dane przeznaczone są do wykorzystania w oprogramowaniu służącym do zapoznania osób z niepełnosprawnością narządu wzroku z potencjalnie nowymi dla nich sytuacjami.
 • Modyfikacje techniczne linii produkcyjnej w fabryce słodyczy F&F (Węgry) (23)
  Przedsiębiorstwo F&F jest firmą rodzinną, w której dużą wagę przywiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków pracy i pozytywnej atmosfery wśród pracowników.
 • 103 posiedzenie międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (24)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2023 (29)
   Na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 20 grudnia 2022 r., członkowie Rady Ochrony Pracy (ROP) poznali szczegóły programu działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na 2023 r. oraz przyjęli plan pracy ROP.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Uproszczenia procedur – zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
  • Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia – zmiana rozporządzenia
  • Podstawowe warunki prowadzenia apteki – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • W jakim terminie zostanie rozpatrzony wniosek o emeryturę?
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz