• Aktualności z kraju (2)
 • Jubileuszowe Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (3)
 • 30 lat OSPS BHP (4)
  Już 8-9 marca 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 20 edycja Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.
 • Wypadki przy pracy w 2022 r. (6)
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej co warto wiedzieć u progu i kariery zawodowej? (9)
  Zasady bezpieczeństwa powinny być przedmiotem edukacji już na etapie szkoły podstawowej, a potem kształcenia ponadpodstawowego, przygotowującego do rozpoczęcia kariery zawodowej. Oczywiście treści edukacyjne i narzędzia dydaktyczne powinny być adekwatne do poziomu wiedzy w danym wieku. Znaczenie ma również model przekazywania treści. Zważywszy na różnorodność dzisiejszych mediów i komunikatorów, informacja łatwiej trafi do odbiorców, gdy ma atrakcyjną formę, urozmaiconą obrazami, filmami itp. Dlatego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym opracowano „Interaktywne kompendium szkoleniowe w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej w życiu zawodowym i pozazawodowym dla uczniów szkół ponadpodstawowych”.
 • CIOP-PIB wspiera KGHM w działaniach na rzecz poprawy komfortu cieplnego pracowników (13)
  Nie po raz pierwszy wyniki prac naukowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) zostaną wykorzystane w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach. Tym razem opracowana w CIOP-PIB odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia trafi do testowania przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
 • Polska na dalekim miejscu w Europejskim Rankingu Innowacyjności 2022 (14)
  Pod koniec września 2022 r. Komisja Europejska opublikowała najnowszy Europejski Ranking Innowacyjności, w którym Polska uplasowała się dopiero na 24 miejscu – czwartym od końca.
 • Skutki mobbingu dla pracowników (15)
  Wyniki wielu badań pokazują, że mobbing w miejscu pracy wiąże się z doświadczaniem silnego, długotrwałego stresu, prowadzącego do poważnych zaburzeń w obrębie zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym do syndromu stresu pourazowego oraz zaburzeń lękowych i depresji. Konsekwencją tego jest często utrata zdolności do pracy przez osoby doświadczające mobbingu. Można przypuszczać, że niemożność kontynuowania pracy przez ofiary mobbingu wynika również z istotnego pogorszenia ich funkcjonowania poznawczego. W artykule omówiono skutki mobbingu dla pracowników. Skupiono się na konsekwencjach zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i funkcjonowania poznawczego.
 • Różnorodność krajobrazu dźwiękowego Parku Śląskiego (20)
  Park Śląski o powierzchni 535 hektarów znajduje się w centrum największej polskiej aglomeracji i stanowi miejsce wypoczynku mieszkańców pobliskich miast. Przeanalizowano krajobrazy dźwiękowe w różnych częściach parku: w Wesołym Miasteczku, zoo, skansenie, ogrodzie różanym, na Polach Marsowych oraz w okolicach planetarium w wyniku badań wyodrębniono w parku strefy głośne i ciche. Wskazano na znaczenie odpowiedniego projektowania parków miejskich względem hałasu w ich otoczeniu. Ze względu na obszary o różnym przeznaczeniu i lokalizację parku jego poszczególne części różnią się krajobrazem dźwiękowym. W artykule przedstawiono charakterystykę krajobrazu dźwiękowego poszczególnych obszarów Parku Śląskiego.
 • Poprawa ergonomii w zakładach pralniczych i ośrodkach sterylizacji firmy Servizi Italia Spa (Włochy) (25)
 • Rosti: nowoczesne bhp i promocja zrównoważonego rozwoju (26)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • O zapobieganiu chorobom zawodowym i wypadkom w rolnictwie (29)
   Strategia prewencji wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie była tematem pierwszego w nowym roku posiedzenia Rady Ochrony Pracy (ROP), które odbyło się 10 stycznia 2023 r.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Specjalizacje w zawodzie pracownik socjalny – zmiana rozporządzenia
  • Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz