• Aktualności z kraju (2)
 • Za nami 20 targi bhp w Katowicach (3)
 • Nowoczesne narzędzia wspierające osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku (4)
  Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) odbyło się seminarium pt. „Nowoczesne narzędzia wspierające osoby z niepełnosprawnością wzroku w środowisku pracy i życia”. Zaprezentowano na nim cztery rozwiązania będące efektem prac naukowców z CIOP-PIB, skierowane do osób z dysfunkcjami narządu wzroku.
 • Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia 2023 r.) (6)
  Tradycyjnie 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W tym roku  jego hasło brzmi: „Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika”.
 • W trosce o zdrowie osób pracujących w narażeniu na szkodliwe spaliny z silników Diesla (8)
  Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że istnieje związek między narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla a zwiększoną częstością występowania pewnych grup nowotworów. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jako pierwszy w Polsce opracował metodę oznaczania niebezpiecznych dla zdrowia człowieka spalin emitowanych z silników Diesla, dostosowaną do nowych regulacji prawnych.
 • Mediacja w rozwiązywaniu sporów w środowisku pracy (10)
  Artykuł porusza problematykę instytucji mediacji w postępowaniach z zakresu prawa pracy. Na podstawie analizy źródeł prawnych, literatury oraz danych statystycznych dokonano oceny efektywności postępowań mediacyjnych w prawie pracy. Ponadto wskazano korzyści płynące z instytucji mediacji i podjęto próbę identyfikacji przyczyn obecnego poziomu wykorzystania tego sposobu rozwiązywania sporów między pracodawcami a pracownikami. W mediacji strony odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu sporów. Często skutkuje to kreatywnymi rozwiązaniami, trwalszymi wynikami, większą satysfakcją i lepszymi relacjami.
 • Środki komunikacji wizualnej wykorzystywane w kształtowaniu postaw wobec bezpieczeństwa pracy (15)
  Związek komunikacji wizualnej z problematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ma w Polsce długoletnią tradycję. Jej początków upatruje się w okresie międzywojennym, kiedy to artyści reprezentujący sztuki plastyczne zaczęli podejmować w swoich pracach tematy ważne społecznie i tworzyć materiały wizualne o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, m.in. w formie plakatów dotyczących bezpieczeństwa pracy. Obecnie materiały takie powstają m.in. w wyniku działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz współpracujących z nim instytucji i przedsiębiorstw. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania środków wizualnych stosowanych obecnie w działaniach z zakresu kształtowania postaw wobec bezpieczeństwa pracy. Tego typu materiały odgrywają bowiem istotną rolę w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy – są źródłem informacji z zakresu bhp, odbieranych wzrokowo. W artykule omówiono: plakaty bezpieczeństwa pracy, infografiki, fotografie, filmy oraz animacje.
 • Sprawdzenie przydatności metamateriału akustycznego do redukowania hałasu średnio i wysokoczęstotliwościowego – symulacje numeryczne (22)
  Hałas na stanowiskach pracy wciąż jest głównym zagrożeniem dla pracowników zakładów przemysłowych. Zastosowanie obudów i barier dźwiękoizolacyjnych w celu ograniczania tego zagrożenia nie zawsze jest możliwe lub wystarczające. Stosunkowo nowym i obiecującym sposobem redukcji hałasu jest wykorzystanie meta materiałów akustycznych, które przekierowują bądź pochłaniają falę dźwiękową, a najwyższą skuteczność wykazują przy częstotliwości bliskiej częstotliwości rezonansowej. Metamateriały akustyczne służą przede wszystkim do redukcji hałasu wąskopasmowego. W artykule przedstawiono ich modele numeryczne, które posłużyły do wyznaczenia częstotliwości rezonansowych. Symulacje przeprowadzono w dwóch różnych programach przeznaczonych do analizy metodą elementów skończonych. Otrzymane wyniki wskazują, że metamateriał o strukturze tunelowej z umieszczonymi wewnątrz rezonatorami Helmholtza może redukować hałas w kilku pasmach częstotliwości (w zakresie średnio- i wysokoczęstotliwościowym) oraz w większym stopniu niż metamateriał o strukturze tunelowej bez rezonatorów.
 • Poprawa bezpieczeństwa i ergonomii podczas pracy z ciężkimi ładunkami w firmie SIA Silkeborg Spaantagning Baltic (Łotwa) (28)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (29)
  • O skargach i wnioskach zgłaszanych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy obywateli Ukrainy
   Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 6 marca 2023 r. przedstawiono dwa tematy: „Badanie skarg i wniosków zgłaszanych do Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2020-2022” oraz „Kryzys migracyjny związany z wojną w Ukrainie a sytuacja bezpieczeństwa i higieny pracy obywateli tego kraju świadczących pracę w Polsce”.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Licencja maszynisty – nowe rozporządzenie
  • Egzaminy na licencję i świadectwo maszynisty – nowe rozporządzenie
  • Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Których okresów nie wlicza się do okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?
  • Jakie są podstawowe możliwości uzyskania renty rodzinnej przez wdowę?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz