• Aktualności z kraju (2)
 • Wybrano zwycięzców trzeciej edycji Huawei Startup Challenge (3)
 • Potrzebny jest zbiorowy wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy (4)
  27 kwietnia 2023 r., w przeddzień Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, na uroczystej sesji w Sali Kolumnowej w Sejmie zebrała się Rada Ochrony Pracy (ROP)
 • Ważny krok w kierunku likwidacji luki płacowej (6)
  Unijna dyrektywa dotycząca transparentności wynagrodzeń – wyraźnie pokazuje, że nie akceptujemy żadnej dyskryminacji płacowej ze względu na płeć w UE.
 • Ponad 80% firm na świecie umożliwia pracownikom pracę zdalną przynajmniej raz w tygodniu (8)
 • Wzrosły kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (10)
  Od początku kwietnia br. obowiązują nowe, wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez ZUS z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Świadczenie to przysługuje osobie ubezpieczonej, która wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a w razie śmierci tej osoby – uprawnionemu członkowi rodziny.
 • Najlepsi w bezpieczeństwie (12)
  W 2022 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym przygotowano pierwszą edycję zestawienia „Najlepsi w bezpieczeństwie”. Obejmuje ono przedsiębiorstwa o wysokim zintegrowanym wskaźniku procesów zarządzania bhp, uzasadniającym przyznanie im bardzo dobrej lub dobrej oceny – w tej edycji uzyskało ją 39 przedsiębiorstw.
 • Grafen znajdzie zastosowanie w innowacyjnych rękawicach ochronnych dla strażaków (15)
  W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym trwają prace nad modyfikowanym grafenem, hybrydowym materiałem tekstylnym, przeznaczonym do wykorzystania przy produkcji rękawic strażackich.
 • Great resignation ważną lekcją dla pracodawców (16)
  Great resignation to termin określający światowy trend, związany z masową rezygnacją z pracy przez pracowników. Rezygnacje te powodowane są różnymi czynnikami, m.in.: frustracją z powodu warunków pracy i płacy w firmach, sposobem traktowania pracowników przez pracodawców w związku z pandemią i wywołanymi nią obostrzeniami, ale również przewartościowaniem przez pracowników swojego życia oraz kariery zawodowej i podejmowanymi w związku z tym radykalnymi decyzjami o zmianach.
 • I edycja Kongresu „Biznes odpowiedzialny społecznie” (18)
  W dniu 7 lutego 2023 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja „Biznes odpowiedzialny społecznie”, zorganizowana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
 • Podstawowe parametry ochronne i użytkowe uprzęży stosowanych w zestawach zabezpieczających przed upadkiem z wysokości – metody badań (19)
  W artykule przedstawiono najważniejsze parametry uprzęży, takie jak: odporność na obciążenie statyczne i dynamiczne, zachowanie w warunkach dynamicznych, działanie na ciało użytkownika w stanie jego zawieszenia oraz naciski wywierane na powierzchnię manekina antropomorficznego. Scharakteryzowano stosowane obecnie metody badań tych parametrów oraz aparaturę badawczą. Wśród zaprezentowanych metod znalazły się zarówno metody znormalizowane, jak i własne – opracowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Przedstawiono znaczenie poszczególnych parametrów z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników uprzęży.
 • Prototyp miernika aerozoli nanoobiektów – badanie weryfikacyjne w środowisku pracy (24)
  W artykule przedstawiono metody i rozwiązania techniczne pozwalające na wykonanie bezpośredniego pomiaru parametrów charakterystycznych dla nanoobiektów znajdujących się w powietrzu w obrębie stanowisk pracy, w tym opracowany przez autorów w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i  warunków pracy” nisko kosztowy miernik aerozoli nanoobiektów. Zaprezentowano wyniki badań weryfikujących poprawność działania prototypu tego miernika w środowisku pracy związanym z obszarem nanotechnologii.
 • Firma ubezpieczeniowa Zavarovalnica Triglav d.d. (Słowenia) postawiła na promocję bezpieczeństwa i zdrowia wśród pracowników (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych – zmiana rozporządzenia
  • Zakres stosowania przepisów Kodeksu pracy o bhp przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych lub w schroniskach dla nieletnich – rozporządzenie
  • Dokumentacja pracowniczy – zmiana rozporządzenia
  • Okresowe profilaktyczne badania lekarskie oraz okresowa ocena sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Przy okresach pracy na roli uwzględnia się je przy ustalaniu prawa do emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
  • Co to jest kapitał początkowy?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz