• Aktualności z kraju (2)
 • Praca z sercem uchwycona w kadrze. Wynik 7 edycji konkursu fotograficzno-filmowego O!ZNAKI PRACY (4)
  Laureatów poznaliśmy 8 grudnia 2023 r. na uroczystości wręczenia nagród połączonej z pokazem wyróżnionych pracy, która odbyła się w gościnnych progach Pałacyku Konopackiego na warszawskiej prace – miejscu z klimatem i bogatą historią, które na co dzień tętni życiem kulturalnym.
 • Programy aktywności fizycznej sposobem na poprawę zdrowia pracowników i wydłużenie aktywności zawodowej (7)
  Programy aktywności fizycznej w miejscu pracy, często inicjowane przez pracodawców, są elementem zapobiegania skutkom stresu i siedzącego trybu życia, mają zachęcać pracowników do regularnych ćwiczeń i dbania o zdrowie, a przez to doprowadzić do poprawy ich ogólnej kondycji i produktywności.
 • Elektrolizowana woda oksydacyjna (EOW) – skuteczna i bezpieczna broń w walce z drobnoustrojami (10)
  Postawione przed ludźmi wyzwanie spotkało się z dużym odzewem badaczy, którzy postanowili sprawdzić, jak dostępne środki mogą skutecznie i w bezpieczny dla człowieka sposób ograniczyć narażenie na koronawirusa. Wśród nich znalazła się elektrolizowana woda oksydacyjna.
 • Architektura informacji i tematyka nowych technologii w bazie Aleph CIOP-PIB (13)
  Architektura informacji jest dziedziną, która wychodzi naprzeciw problemom związanym z ogromnym przyrostem różnorodnych form dokumentów i może być rozwiązaniem problemów z ciągłym napływem informacji i treści. Dzięki wykorzystaniu technik z innych nauk wpływa na funkcjonalność i przejrzystość przekazywanych informacji, a odpowiednie uporządkowanie oraz dobrana struktura zwiększają jakość odbioru i łatwość zrozumienia przez użytkowników przestrzeni informacyjnej.
 • Analiza wymagań dotyczących parametrów i badań automatycznych filtrów spawalniczych po wprowadzeniu nowych norm europejskich (16)
  Rozwój nowych konstrukcji osłon spawalniczych wyposażonych w automatyczne filtry spawalnicze (AFS) oraz wdrażanie nowych norm europejskich wymusza konieczność wprowadzania zmian zarówno w odniesieniu do sposobu funkcjonowania laboratoriów badawczych, jak i w procesach produkcyjnych u producentów środków ochrony indywidualnej. W związku z tym Zakład Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego dostosowuje wyposażenie badawczo-pomiarowe do wymagań nowych norm ISO oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych środków ochrony indywidualnej. Ważne informacje dla producentów dotyczą zwiększenia wymagań względem współczynnika przepuszczania oraz znakowania wyrobu. W obu przypadkach po raz pierwszy norma wprowadza inne podejście dotyczące płaskich oraz zakrzywionych AFS.
 • Potrzeby i oczekiwania wobec ŚOI o zwiększonej widzialności do użytku w sferze pozazawodowej. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród niechronionych użytkowników dróg (22)
  Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) o zwiększonej widzialności, w tym odzież ostrzegawcza i akcesoria odblaskowe, dzięki zastosowanym materiałom fluorescencyjnym i/lub odblaskowym mogą podnieść bezpieczeństwo użytkowania na drodze. Niestety większość tych wyrobów nie zachęca do ich stosowania, głównie ze względu na mało atrakcyjny wygląd i niską jakość wykonania. W związku z dużą liczbą wypadków drogowych z udziałem niechronionych użytkowników dróg (m.in. pieszych, rowerzystów, motocyklistów) konieczne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ŚOI o zwiększonej widzialności oraz opracowanie nowych, atrakcyjnych pod względem wzornictwa ŚOI, zgodnych z oczekiwaniami docelowych użytkowników. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród różnych grup niechronionych użytkowników dróg, które zostały ukierunkowane na poznanie ich potrzeb w odniesieniu do nowych ŚOI o zwiększonej widzialności. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do opracowania założeń materiałowo-konstrukcyjnych dla nowych ŚOI.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Plan działań Państwowej Inspekcji Pracy na 2024 rok (29)
  Głównym tematem dwóch ostatnich posiedzeń Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w XI kadencji był plan działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2024.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Szkolenia zawodowe i doskonalenie zawodowe w policji – nowe rozporządzenie
  • Badania funkcjonariuszy Służby Więziennej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka – zmiana rozporządzenia
  • Zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków – zmiana rozporządzenia
  • Wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy przejście na emeryturę później niż w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego jest korzystne?
  • Czy i w jakich sytuacjach można przeliczać renty lub emerytury?
  • Jak wygląda przeliczanie emerytury przyznanej na nowych zasadach?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz