• Proces zależności (1)
 • Zasady prowadzenia kontroli zdalnych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy (3)
  Pandemia zmieniła oblicze gospodarki, są obszary, które już nie wrócą do stanu z przed pandemii, postępująca cyfryzacja gospodarki wprowadza nową jakość w komunikacji biznesowej. Organy kontrolne zmuszone zostały do zmiany działań kontrolnych. Państwowa Inspekcja Pracy dostosowując swoje obowiązki kontrolne wprowadziła zasady prowadzenia zdalnej kontroli przedsiębiorstw. Dane dostępne są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Porozumienie o współpracy (6)
  Prowadzenie wspólnych projektów badawczych i kampanii informacyjnych dotyczących BHP przewiduje porozumienie o współpracy zawarte 10 czerwca 2021 r. w Warszawie między Państwową Inspekcją Pracy i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.
 • Działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz rozwoju odpowiedzialnych polityk pracowniczych (7)
  W dniu 28 maja 2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, który podpowiada, jakie inwestycje mogą podjąć firmy na rzecz budowania odpowiedzialnych polityk pracowniczych w takich obszarach jak: zatrudnienie i stosunki pracy, ochrona socjalna, dialog społeczny, szkolenia, a także bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Standard UIC EUR (9)
  Mówiąc o „standardzie UIC” mamy zawsze na myśli Kodeksy UIC – są to zestawy różnych norm opisujących wszelkie możliwe dziedziny związane z transportem i to nie tylko kolejowym. Dla naszych czytelników pierwszorzędne znaczenie ma Kodeks UIC 435 zajmujący się tematyką europalet.
 • Przeróbki wózków widłowych zgodne z dyrektywą ATEX 2014/34/EU (13)
  W marcu 2021 r. firma Pyroban, zajmująca się bezpieczeństwem, zastosowała swój pierwszy znak UKCA dla przeciwwybuchowego wózka widłowego, obok znaku CE. Po BREXIT, Pyroban, z siedzibą w West Sussex, Anglia, stosuje teraz znak UKCA do wszystkich przesyłek przeznaczonych do pracy w strefie 2 lub 22 zagrożenia, potwierdzając, że spełniły one wymagane standardy.
 • Rozwój Urzędu Dozoru Technicznego w nowej rzeczywistości (14)
  Bardzo trudno jest wyrokować, jak będzie wyglądał świat w najbliższych latach i co przyniesie nam wszystkim stan new normal, gdy uporamy się wreszcie z pandemią i wynikającymi z niej zmianami. Dynamiczne otoczenie biznesowe, które jeszcze w 2019 r. określane było pojęciem VUCA (zmienny, niepewny, złożony, niejednoznaczny), przez epidemię COVID-19 należałoby uzupełnić o kolejne kilka warstw pełnych znaków zapytania, a jednocześnie ciągle ewoluujących. Ubolewanie nad trudami czasów, w których przyszło nam funkcjonować, nie zmienia jednak faktu, iż nie mamy wyboru i musimy się z nimi mierzyć.
 • Gdy wygoda daje bezpieczeństwo (20)
  Jak powszechnie wiadomo wypadek to taka dziwna rzecz, której nigdy nie ma, dopóki się nie wydarzy. A gdy już się przydarzy, trzeba ustalić jego przyczynę, by nigdy więcej się nie powtórzył.
 • Zrównoważony rozwój jako filozofia działania produktów (23)
  Grupa Utz zawsze miała silną świadomość ekologiczną. Pierwsze wzmianki o zaangażowaniu w ochronę środowiska pojawiły się już w katalogu produktowym z 1999 r. jednakże bycie prawdziwie ekologicznym oznacza bycie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, wykorzystanie używanej w produkcji energii w sposób inteligentny, wraz z jej odzyskaniem do ponownego użycia i stosowaniem najnowszych technologii, które służą ochronie środowiska.
 • Certyfikowany magazyn (26)
  Magazyn należący do FM Logistic obsługujący pod brandem FM Fresh klienta z sektora FMCG we Mszczonowie po raz kolejny uzyskał 100% w audycie International Featured Standards. Tym samym operator logistyczny odnowił certyfikat IFS Logistics, co oznacza spełnianie najwyższych możliwych standardów jakości i bezpieczeństwa łańcucha dostaw dla chłodzonych świeżych artykułów spożywczych w zakresie transportu, składowania i kompletacji.
 • Polski krajobraz magazynowy (28)
  Małe i duże, obiekty typu BTS i multi-let, w miastach i na peryferiach, na zachodzie i wschodzie, na północy i południu – polski rynek powierzchni magazynowych robi się coraz bardziej zróżnicowany, a przez to także ciekawszy. Rośnie popyt na nowoczesne magazyny, które wpisują się w zdywersyfikowane łańcuchy dostaw i odpowiadają na współczesne uwarunkowania oraz potrzeby klientów. A jak kształtuje się obecnie polska mapa obiektów logistycznych i jak będzie się zmieniać w najbliższej przyszłości.
 • Inwestycje typu Small Business Units (31)
  Parki logistyczne, których powierzchnie można elastycznie dopasować również do mniejszych potrzeb klientów są coraz częściej rozważane przez deweloperów, szczególnie na rynku warszawskim.
 • Czyszczenie i pielęgnacja posadzek (32)
  Przemysł wymaga rozwiązań, które są dedykowane tej branży, które znają jej specyfikę i poradzą sobie z licznymi wyzwaniami związanymi z pracą w tym sektorze. Karcher – lider technologii czyszczenia przedstawia skuteczne sposoby na zachowanie czystości na posadzkach. A czystość w przemyśle zawsze skorelowana jest ze słowem, które jest nie do przeceniania w warunkach produkcji przemysłowej, jakim jest bezpieczeństwo.
 • Wygodny i bezpieczny strój roboczy chroniący kolana (35)
  Staw kolanowy jest największym stawem w organizmie człowieka i jednocześnie jedną z najbardziej skomplikowanych struktur kostno-mięśniowych. Jego kontuzje to nie tylko mniejszy lub większy dyskomfort, ale także szczególne zagrożenie dla osób pracujących fizycznie, zwłaszcza na klęcząco. Jak w ochronie tego newralgicznego układu ruchowego może pomóc odpowiednio dobrany strój roboczy?
 • System PAS – Narzędzie audytu wewnętrznego (37)
  W firmach, w których realizuje się działania w myśl filozofii Lean Management, wykonuje się także audyty. Audytorzy regularnie przemierzają więc hale produkcyjne, magazyny i biura, sprawdzając poprawność przestrzegania standardów i wymaganych procedur. Kompetentni pracownicy poświęcają swój cenny czas na manualne tworzenie analizy, a wyniki z audytów gotowe są kilka dni później. Teoretycznie efekty tych działań powinny być pozytywne. Jednak czy to na pewno wpisuje się w ideę Lean Management? Działanie w zgodzie z tą koncepcją jest możliwe dzięki oprogramowaniu do automatyzacji procesu audytu.
 • Korzyści z systemów zarządzania flotą od B do X (39)
  Wciąż istnieją przedsiębiorstwa, w których nie do pomyślenia jest, że można nie być posiadaczem użytkowanych wózków widłowych. Z drugiej strony na popularności zyskują leasing i wynajem długoterminowy. Ich dopełnieniem mogą być (i często są): autoryzowana obsługa prowadzona przez serwis dostawcy, cyfrowe pakiety zarządzania flotą i doradztwo, w ramach którego na podstawie gromadzonych danych eksperci pomagają klientowi lepiej dobierać wózki, osprzęt i infrastrukturę. Jak funkcjonują takie relacje biznesowe i co mogą zyskać na nich użytkownicy urządzeń transportu wewnętrznego? Przeanalizowano pod tym kątem wdrożenia tego rodzaju rozwiązań w firmach Belron, Denso, K-flex oraz XPS Flow.
 • Wdrożenie automatycznych systemów magazynowych (42)
  Protech to firma zajmująca się produkcją kotłów centralnego ogrzewania oraz świadcząca usługi przetwarzania stali. W 2017 roku, ze względu na znaczący rozwój przedsiębiorstwa oraz konieczność zwiększenia poziomu produkcji, firma stanęła przed wyzwaniem zorganizowania efektywnego i sprawnego systemu składowania i transportu profili o długości do 6 m. zdecydowano wówczas o wdrożeniu dwóch automatycznych regałów TwinTower firmy Baumalog. Ważnym wymogiem dla wykonawcy było stworzenie systemu, który będzie mógł zostań rozbudowany w przyszłości wraz z dalszym rozwojem firmy.

Bezpieczny Magazyn - cały wykaz