BHP w Firmie 2018/09

 • Temat numeru
  • Sprawdź, jakie dokumenty powinien przygotować specjalista ds. bhp w szkole
   Szkoła postrzegana jako zakład pracy, musi spełniać wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to ważne z uwagi na pracowników, ale również uczniów. Sprawdź, jakie dokumenty bhp należy przygotować w szkole?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Bhp na stanowisku opiekuna medycznego
   Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Z racji wykonywania swoich obowiązków narażony jest na wiele zagrożeń zawodowych, w tym ryzyko kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążenia psychofizyczne związane z wykonywaną pracą.
  • Sprawdź, jak skutecznie ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku piekarza
   Na przykładzie stanowiska pracy piekarza przedstawiamy prawidłowe procedury oceny ryzyka zawodowego – począwszy od wyboru odpowiedniej metody, po zapoznanie pracownika z gotową już oceną. W tekście znajdują się także przykładowe zagrożenia i proponowane działania naprawcze, ograniczające ryzyko zawodowe na omawianym stanowisku pracy.
 • Wypadki przy pracy
  • Czy można nie zgodzić się ze zwrotem protokołu powypadkowego?
   Protokoły wypadków przy pracy – śmiertelnych, ciężkich oraz zbiorowych powinny być przesłane właściwemu inspektorowi pracy. Protokół zawierający ustalenia naruszające uprawnienia pracownika albo nieprawidłowe wnioski profilaktyczne, może być zwrócony pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Kłopot w tym, że przepisy nie regulują konkretnej formy takiego wniosku, nie wynika z nich również prawo do obrony pracodawcy, który nie podzieli oceny inspektora pracy. Jak pracodawca może w takim wypadku się bronić?

BHP w firmie - cały wykaz