BHP w Firmie 2019/02-03

 • Temat numeru
  • Bezpieczna i higieniczna praca na stanowisku montera urządzeń AGD
   Praca na linii produkcyjnej w fabryce urządzeń AGD niesie za sobą wiele zagrożeń dla osób ją wykonujących. Monter narażony jest na wiele zagrożeń zawodowych, ryzyko kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążenia psychofizyczne związane z wykonywaną pracą.
 • Warunki pracy
  • Bhp na stanowisku dentysty
   Do pracy stomatologa potrzeba nie tylko wiedzy fachowej. Konieczna jest także znajomość wymagań bezpiecznej organizacji stanowiska pracy oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie jej wykonywania. Od osób zatrudnionych w tym zawodzie oczekuje się też odpowiedniego podejścia do pacjentów – jest to bowiem dziedzina medycyny, która większości kojarzy się bardzo negatywnie. Dentysta z racji wykonywania swoich obowiązków narażony jest na wiele zagrożeń zawodowych, w tym ryzyko kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążenia psychofizyczne związane z wykonywaną pracą.
 • Odpowiedzi na pytania Czytelników
  • Terminy przekazania II części statystycznej karty wypadku
   Pracownik uległ wypadkowi przy pracy, złamał rękę, był na zwolnieniu lekarskim, a następnie się rehabilitował. Niestety w czasie zwolnienia lekarskiego związanego z wypadkiem przy pracy po raz kolejny złamał rękę. Kiedy zatem należy wysłać II część statystycznej karty wypadku? Gdy minie 180 dni, ponieważ jest ciągłość zwolnień lekarskich, czy wtedy kiedy upłynie zwolnienie lekarskie związane z wypadkiem przy pracy?
  • Gdy pracownik zgłosi podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej
   Pracownik zgłasza pracodawcy chorobę zawodową, mówiąc, że ma chorobę tkanek miękkich. W jaki sposób ma zachować się pracodawca? Jakie kolejne kroki podjąć, jeżeli otrzyma dokument dotyczący choroby zawodowej? Czy ma obowiązek kogoś powiadomić, prowadzić rejestr?

BHP w firmie - cały wykaz