BHP w Firmie 2019/03

 

 • Temat numeru
  • Bhp montera instalacji wodno-kanalizacyjnych
   Praca w zawodzie montera instalacji, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych będzie polegała przede wszystkim na wykonywaniu prac związanych z montażem tych instalacji, sieci i urządzeń. Do prac montera mogą również należeć remonty, usuwanie awarii związanych z eksploatacją instalacji, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Pracownik na tym stanowisku może również przygotowywać elementy, prefabrykaty w warsztacie, a także wykonywać prace związane z robotami powykonawczymi (np. uporządkowanie terenu prac). Prace te mogą być wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych i na otwartym terenie, w tym na placach budów. Bardzo ważne jest zachowanie przy wykonywaniu tych prac wymogów bezpiecznej pracy. Osoba pracująca na takim stanowisku powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod wykonywania pracy. szczególnie ważne jest zatem uświadomienie pracownikowi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy.
 • Warunki pracy
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracownika stacji benzynowej
   Stacje benzynowe to obiekty handlowe służące do detalicznej sprzedaży przede wszystkim paliw silnikowych. Działalność stacji może być również rozszerzona o usługi gastronomiczne, hotelarskie czy dotyczące podstawowej obsługi samochodów. Pracownicy narażeni są zatem na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych, które wpływają na bezpieczeństwo ich pracy. Dużego znaczenia nabiera przypomnienie i uaktualnienie pracownikowi wiedzy w zakresie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy, oraz sposobów ochrony przed nimi.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Jakie są warunki zwolnienia z oskładkowania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?
  • Czy wypadek pracownika dopuszczonego do pracy na podstawie wadliwego orzeczenia lekarskiego stanowi przyczynę zewnętrzną?

BHP w firmie - cały wykaz