BHP w Firmie 2019/209

 • Temat numeru
  • Sposoby przeprowadzania pomiarów oświetlenia na stanowisku pracy
   Przepisy nakazują zapewnić na stanowiskach pracy oświetlenie dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i koniecznej dokładności oraz spełniającego wymagania określone w Polskiej Normie. Skąd możemy wiedzieć, że oczekiwania te zostały spełnione? Trzeba przeprowadzić pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy. Jednak w jaki sposób?
 • Dokumenty BHP
  • Jakie dokumenty są niezbędne do realizacji zadań służby bhp?
   Obowiązki związane z dokumentacją służby bhp to szeroki temat, który w rozporządzeniu w sprawie służby bhp został jedynie zasygnalizowany m.in. poprzez prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów czy wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Jednak służba bhp prowadzi dokumentację nie tylko wynikającą z jej zadań, ale również wynikającą z obowiązków pracodawcy w zakresie bhp. Sprawdź, jakie dokumenty powinieneś przygotować, a do których mieć dostęp, żeby bez problemu wypełniać swoje zadania w zakresie bhp.
  • Jak przygotować dokumenty bhp na budowie by przeszły kontrole
   Prawidłowo skompletowaną i prowadzoną dokumentację bhp na budowie należy mieć nie tylko z uwagi na kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, ale także dla własnego bezpieczeństwa oraz dobra pracowników. Ma ona ogromne znaczenie w razie wypadku przy pracy na budowie. Dokumentacja bhp stanowi nie tylko jedno ze źródeł dowodowych w postępowaniu powypadkowym, ale daje argumenty do obrony, w przypadku zarzutów nieprzestrzegania wymagań i przepisów bhp.

BHP w firmie - cały wykaz