BHP w Firmie 2020/220

 • Temat numeru – Wypadki przy pracy a zachowania pracowników
  Człowiek jest skomplikowaną istotą. Przeżywa określone stany emocjonalne, poddaje się czynnościom nawykowym, podejmuje zróżnicowane zachowania przyczyniające się do kreowania bezpiecznych bądź niebezpiecznych warunków pracy. Jego właściwości indywidualne, sposób percepcji i oceny ryzyka zagrożenia, przyjmowanie informacji na temat zagrożeń mają wpływ na to, jakie zachowanie wybierze, podejmując się pełnienia obowiązków pracowniczych. Warto pamiętać, że projektując bezpieczne miejsca pracy, należy zwrócić uwagę na to, że jest w nich jeden element, którego do końca nie da się przewidzieć i kontrolować – człowiek. Świadomość ta pozwoli zwrócić większą uwagę na wpływ człowieka na wypadki przy pracy, co w konsekwencji może przyczynić się do bardziej efektywnej i skutecznej profilaktyki wypadkowej.
 • W jaki sposób zakwalifikować zawał serca telepracownika
  Pytanie: Telepracownik, pracując w domu, doznał zawału serca. Reanimowany przez zespół pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł, nie odzyskując przytomności. Czy jest to wypadek przy pracy?
 • Jakie działania prewencyjne w ramach ochrony przed koronawirusem może zastosować służba bhp
  Zwiększająca się liczba przypadków zachorowań na koronawirusa na świecie i coraz większa liczba ofiar to zagrożenie dla zdrowia publicznego na wszystkich kontynentach i w większości krajów, w tym Polski. Ale także wyzwanie dla służb bhp, które powinny podjąć jak najszybciej konkretne działania związane z edukacji przeciwdziałaniem wybuchowi paniki wśród pracowników. Z każdym kolejnym dniem pracownicy zaczynają coraz bardziej obawiać się o bezpieczeństwo zdrowotne, także z tego powodu, że zwiększa się liczba przypadków przeziębień i grypy wśród zatrudnionych (akurat trwa sezon zachorowań na grypę i przeziębienie), ale jednocześnie brak jest wiedzy na temat postępowania w przypadku faktycznego zagrożenia wystąpienia koronawirusa w konkretnym środowisku pracy.
 • Roszczenia o zadośćuczynienie przysługują tylko bezpośrednio poszkodowanemu w wypadku
  Zadośćuczynienie nie przysługuje poważnie poszkodowanym członkom rodziny pracownika, który przeżył wypadek przy pracy, nawet w sytuacji gdy szkody członków rodziny mają związek z wypadkiem przy pracy tego pracownika – tak  wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.
 • Czy dokumenty bhp dla pracowników obcojęzycznych trzeba tłumaczyć
  W zakładzie pracy pracują osoby spoza Polski, głównie z Ukrainy. Czy dla tych pracowników (kilka osób) zakład pracy musi przetłumaczyć wszystkie dokumenty bhp, m.in. instrukcje bhp, ocenę ryzyka?
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
  Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, każdy powinien posiadać umiejętność ratowania osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Ale nie tylko przepisy powinny nas do tego skłaniać. Zapewne wszyscy słyszeliśmy historie, kiedy to udzielając przez telefon wskazówek dotyczących pierwszej pomocy, uratowane zostało życie osoby oczekującej na karetkę pogotowia. A jeśli zdarzyłby się jakiś problem z łącznością? Lepiej liczyć na własne umiejętności.
 • Instruktaż stanowiskowy bhp pielęgniarki
  Pielęgniarka to wykwalifikowany pracownik, którego głównym zadaniem jest udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych. Sprawuje ona opiekę nad pacjentami, dba o ich komfort, asystuje lekarzowi podczas operacji .Świadczy swoje usługi w szpitalach, hospicjach, przychodniach, domach opieki, szkołach, sanatoriach oraz jednostkach ratownictwa medycznego, klinikach, gabinetach prywatnych. Jest to praca wymagająca, związana z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi. Wielość zagrożeń występujących na tym stanowisku pracy wymusza przedstawienie pielęgniarce jako pracownikowi, tych zagrożeń oraz sposobów na ich uniknięcie, zminimalizowanie, prewencję . Jakie to metody? Sprawdź w przedstawionym szkoleniu.
 • Zwolnienie z pracy pracownika służby bhp za niewywiązywanie się z obowiązków
  Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wykryte zostały nieprawidłowości. Inspektor PIP nałożył na pracodawcę karę znacznej wysokości. W związku z powyższym pracodawca zamierza zwolnić pracownika służby bhp zatrudnionego na umowę o pracę. Czy pracodawca może obarczać pracownika służby bhp zarzutem nieprawidłowego wywiązywania się z obowiązków służbowych i domagać się od niego zapłacenia nałożone kary, skoro to pracodawca ponosi odpowiedzialność za bhp w zakładzie pracy?
 • Protokół powypadkowy po wypadku pracownika tymczasowego – kto przesyła inspektorowi pracy
  W przypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy z udziałem pracownika tymczasowego protokół powypadkowy powinien otrzymać inspektor pracy. Problem w tym, że z przepisów nie wynika, kto ma obowiązek przekazania protokołu właściwemu inspektorowi. Czy powinien zrobić to pracodawca użytkownik, czy może agencja pracy tymczasowej, która jest formalnym pracodawcą dla pracownika tymczasowego?

BHP w firmie - cały wykaz