• Temat numeru - Kiedy mamy do czynienia z mobbingiem w miejscu pracy
  Mobbing może przybierać różne formy. Warto jednak pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie wszelkim działaniom noszącym jego znamiona, ponieważ jest on odpowiedzialny nie tylko za czynne znęcanie się nad pracownikami, ale także za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowaniu zachowań mobbingowych innych osób. Istotne jest jednak to, że nie każde zachowanie sprawiające przykrość pracownikowi może zostać uznane za mobbing. Tylko wystąpienie określonych przesłanek rodzi odpowiedzialność za działania mobbingowe. Sprawdź, kiedy mamy do czynienia z mobbingiem w miejscu pracy, w jakim zakresie odpowiedzialność ponosi pracodawca i czego może domagać się ofiara mobbingu.
 • Poznaj nowe rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
  26 marca weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Wprowadzenie zmian miało na celu m.in. uściślenie i ujednolicenie definicji zawartych w rozporządzeniu. Nowe przepisy zwiększyły także zakres odpowiedzialności pracodawcy w kwestii organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych, a także określiły jasne kryteria tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych. Podkreśliły także istotę posiadania instrukcji korzystania z tych urządzeń. Wprowadzenie zmian było niezbędne chociażby z uwagi konieczność dostosowania do zmian wynikających z postępu technicznego, bowiem wraz z powstawaniem nowych urządzeń pojawia się potrzeba dostosowania przepisów do nowych warunków pracy.
 • Warunki, szkolenia i zasady bhp na statkach rybackich – nowe przepisy
  Nowe rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 7 stycznia 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia (Dz.U. poz. 59) określa m.in. wymogi higieniczne i zdrowotne i szkolenia załogi w zakresie bhp dla wszystkich statków rybackich. Przepisy te uchwalono w związku z wykonaniem przepisów nowej ustawy z 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz.U. poz. 2197).
 • Telepracownik również podlega kontroli
  Telepraca jest formą wykonywania umowy o pracę, na którą coraz chętniej przystają pracodawcy i pracownicy. To wygodny dla obu stron sposób organizacji pracy poza zakładem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. A jednak, nie wszyscy przekonani są do takiej formy wykonywania obowiązków pracowniczych, tkwiąc w przekonaniu, że w takim układzie pracodawca nie ma możliwości nadzorowania swojego pracownika. Nic bardziej mylnego. Pomimo, że telepraca wiąże się siłą rzeczy ze słabszym nadzorem, to jednak pracodawca ma zarówno prawo jak i obowiązek kontrolować sposób organizowania i wykonywania telepracownika - zwłaszcza w kontekście technicznego bezpieczeństwa. Co więcej, uprawnienia kontrolne w tym zakresie mogą przysługiwać również społecznemu inspektorowi pracy a w szczególnych przypadkach inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Zagrożenia na stanowisku montera instalacji wodno-kanalizacyjnych
  Praca w zawodzie montera instalacji, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych związana jest przede wszystkim z wykonywaniem prac montażowych tych instalacji, sieci i urządzeń. Często związane jest to z remontami, usuwaniem awarii związanych z eksploatacją instalacji, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Pracownik na tym stanowisku może również przygotowywać elementy, prefabrykaty w warsztacie, a także wykonywać prace związane z robotami powykonawczymi (np. uporządkowanie terenu prac). Miejsce pracy montera sieci wod.-kan. To zarówno pomieszczenia zamknięte, jak i teren otwarty, w tym często plac budowy. Różnorodność podejmowanych czynności, a także zróżnicowane miejsce pracy wymaga posiadania niezbędnej wiedzy  na temat bezpiecznych metod jej wykonywania. Szczególnie ważne jest zatem uświadomienie pracownikowi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy.
 • Jak możesz chronić pracowników przed koronawirusem – praktyczny poradnik dla pracodawcy
  Zagrożenie koronawirusem stało się bardzo realne. Nie można zapobiec zarażeniu w 100 %, ale można podjąć pewne kroki, które pozwolą ograniczyć to ryzyko. Warto, aby służba bhp w każdej firmie wdrożyła kilka podstawowych, prostych zasad, które pozwolą uchronić pracowników nie tylko przed rozprzestrzeniającym się szybko wirusem SARS-CoV-2, ale również przed innymi wirusami przenoszonymi przede wszystkim drogą kropelkową.  Aby działania te przyniosły jak największe efekty należy uczulić pracowników, aby zasady dotyczące higieny osobistej stosowali również prywatnie. Oto kilka zasad, z którymi warto zapoznać wszystkich pracowników.
 • Zadbaj o dobrą komunikację z uczestnikami szkolenia
  Skuteczność szkolenia zależy w głównej mierze od osoby prowadzącego. Jeżeli trener ma szeroko rozwinięte umiejętności komunikacyjne dużo sprawniej I skuteczniej będzie w stanie przekazać swoją wiedzę słuchaczom. Głównie od tego, czy osoba prowadząca szkolenie potrafi wyrażać swoje myśli poprawnie, czy ma szerokie słownictwo albo czy kontroluje to, co i jak mówi zależy przebieg i skutek szkolenia. Sposób komunikacji ma zatem szczególne znaczenie. Szukasz wskazówek, jak nawiązać kontakt z uczestnikami szkolenia? Chcesz wiedzieć, jak kształtować swój autorytet wśród szkolonych osób? A może chcesz udoskonalić metody przekazywania wiedzy podczas szkolenia, aby osiągnąć założone cele szkoleniowe? Poniżej kilka wskazówek.
 • Jak często kontrolować sprzęt dielektryczny
  Czy sprzęt dielektryczny taki jak rękawice elektroizolacyjne do 1 KW i kleszcze (uchwyt) do wyciągania BM-ów podlegają przeglądom lub badaniom okresowym? Jeżeli tak, to jak często należy je kontrolować?
 • Dorozumiane powołanie służby bhp
  Pracodawca, który nie ma obowiązku prawnego powołania służby bhp może taką służbę we własnym zakresie utworzyć. Zwykle będzie to jednoosobowa komórka bhp z pracownikiem świadczącym pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Co jednak w sytuacji, gdy komórka bhp nie zostanie formalnie utworzona, a zadania służby bhp zostaną powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, zaś nazwa jego stanowiska pracy będzie pokrywała się z nazwą stanowisk w służbie bhp? Czy będzie to równoznaczne z utworzeniem służby bhp, a staż pracy takiej osoby będzie zaliczany do stażu pracy w służbie bhp?

BHP w firmie - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment