BHP w Firmie 2020/222

 • Temat numeru: Jak stosować przepisy bhp do zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
  Zatrudnianie osób na podstawie umów cywilnoprawnych powoduje, iż podmiotu zatrudniającego nie dotyczy szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy. Zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych nie mogą bowiem cieszyć się takimi przywilejami, określanymi mianem prawnej ochrony pracy, jakie wynikają z przepisów kodeksu pracy. Mają oni jednak prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zakres stosowania przepisów bhp względem zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego nie jest tak jednoznaczny jak w przypadku pracowników. Warto zatem poznać niezbędne minimum w tej kwestii - zanim zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa zostanie zweryfikowane przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Tabela przydziału środków ochrony indywidualnej a regulamin pracy
  W przepisach Kodeksu pracy nie ma nic na temat obowiązku umieszczania tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży czy obuwia roboczego. Czy można taką tabelę przydziału umieścić w regulaminie pracy? Czy powinno się stworzyć odrębną procedurę czy wewnętrzne zarządzenie regulujące te kwestię funkcjonujące obok regulaminu pracy?
 • Ustawianie rusztowań przy urządzeniach energetycznych – uprawnienia
  Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które ma wejść w życie we wrześniu br. zalicza  prace budowlane i malarskie do prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych. Czy w takim razie ekipa montująca rusztowania przy urządzeniach objętych zakresem uprawnień przy eksploatacji tych urządzeń, musi również posiadać uprawnienia energetyczne? Ponadto w rozporządzeniu jest mowa o osobie upoważnionej do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych. Czy wzór został również określony wzór takiego upoważnienia, czy można jednak samemu określić taki wzór?
 • Instruktaż stanowiskowy bhp położnej
  Położna to wykwalifikowany samodzielny pracownik, którego głównym zadaniem jest opieka nad kobietą na każdym etapie jej życia. Jest to praca bardzo wymagająca i wiążąca się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi. Wielość zagrożeń występujących na tym stanowisku pracy wymusza przedstawienie położnej jako pracownikowi, tych zagrożeń oraz sposobów na ich uniknięcie, zminimalizowanie, prewencję . Jakie to metody? Sprawdź w przedstawionym szkoleniu.
 • Sąd zmienił kwalifikację zdarzenia wypadkowego – co dalej
  Sąd wydał wyrok, w którym zmienił kwalifikację zdarzenia wypadkowego. Orzekł między innymi, że zdarzenie, które było przedmiotem postępowania uznane zostało za wypadek przy pracy i w tym zakresie został sprostowany punkt 7 protokołu. Jak należy postąpić w takiej sytuacji? Jak wygląda dalsza procedura zakładając, że pracodawca nie zamierza wnieść apelacji? Jak należy postąpić z dokumentacją powypadkową, czy należy poprawić protokół powypadkowy?
 • Maseczki ochronne – obowiązkowo czy dobrowolnie
  Czy epidemia koronowirusa zmusza do wprowadzenia – jako dodatkowego środka ochronny indywidualnej – obowiązkowego stosowania jednorazowych masek ochronnych przez wszystkich pracowników przez cały czas wykonywania przez nich pracy?
 • Nowe wytyczne przeciwpożarowe dla miejsc magazynowania odpadów
  Dnia 4 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Zawiera ono nowe wytyczne dotyczące sposobu organizacji tych miejsc. Z uwagi na liczne obowiązki wprowadzone nowym rozporządzeniem, warto poświęcić chwilę na dokładne zapoznanie się z nowymi wytycznymi.
 • Znane są nowe wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
  Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 3 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 279) od kwietnia wzrośnie kwota odszkodowań za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu niż dotychczas. Sprawdź nowe kwoty.
 • Amputacja palców u stóp – kwalifikacja wypadku
  Czy uraz zmiażdżenia stopy i długotrwały pobyt w szpitalu, który zakończył się amputacją palców stopy I-III do paliczków bliższych należy uznać za wypadek ciężki?

BHP w firmie - cały wykaz