BHP w Firmie 2020/224

 • Temat numeru: Naruszenie sprawności psychofizycznej jako podstawa powstrzymania się od pracy
 • Czy COVID-19 jest chorobą zawodową?
  Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia choroba zakaźna jaką jest COVID-19, czyli choroba wywołana wirusem SARS-CoV-2 została wpisana na listę chorób zawodowych. Stwierdzenie choroby zawodowej w przypadku Covid-19 będzie odbywało się na takich samych zasadach jak w przypadku innych chorób zakaźnych.
 • Jest nowy tekst jednolity rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  12 maja 2020 r. został opublikowany nowy jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. poz. 852). 
 • Wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wznawiania działalności przedsiębiorstw
  Ponieważ powoli zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania zakładów pracy, warto się przygotować na ten moment. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze fakt, że bardzo istotne jest podjęcie odpowiednich kroków w zakresie bhp tak, aby w jak największym stopniu zapewnić pracownikom bezpieczeństwo.
 • Przyłbica lub kask ochronny zamiast maseczki – czy dozwolona?
  Według przepisów z 2 maja 2020 r. dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wystarczającą formą zasłaniania ust i nosa jest zastosowanie m.in. przyłbicy albo kasku ochronnego. Z przyłbicy może obecnie korzystać każdy pracownik, który ma kontakt z klientem, jak również każdy inny pracownik, któremu pracodawca nie może zapewnić odstępu między pracownikami 1,5 m. Przyłbice mogą również stosować obywatele wychodząc z domu.
 • Zespół cieśni nadgarstka u kucharki – czy można uznać za chorobę zawodową
  Zawodową etiologię zespołu cieśni nadgarstka, w świetle wiedzy medycznej, można podejrzewać wówczas, gdy czynności wykonywane na stanowisku pracy charakteryzują się szybkimi, wielokrotnie powtarzalnymi w długich przedziałach czasowych, ruchami maksymalnego zginania i prostowania nadgarstków bądź praca wymaga czynności wykonywanych w pozycji stwarzającej ryzyko ucisku na pień nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. W ocenie zatrudnionej w jednostce oświaty kucharki, zachorowanie przez nią na zespół cieśni w obrębie nadgarstka mogło wynikać z charakteru pracy. Czy taki punkt widzenia jest prawidłowy?
 • Instrukcje bhp powinny być bezpośrednio dostępne
  Pracodawca powinien dokonać ponownej oceny ryzyka zawodowego po zakończeniu procedury po wypadku przy pracy i powinna ona obejmować wszystkie możliwe zagrożenia związane z eksploatacją urządzenia. Należy także pamiętać, że podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. Jak wynika z orzecznictwa istotne jest także, aby pracownicy mieli bezpośredni dostęp do instrukcji bhp, co oznacza, że powinny być przechowywane na stanowisku pracy lub w pomieszczeniu produkcyjnym, do którego pracownik może w każdej chwili pójść i bez pośrednictwa osób trzecich skorzystać z instrukcji.
 • Sprawdź, czy poprawnie prowadzisz instruktaż stanowiskowy bhp lekarza dermatologa
  Dermatolog jako lekarz zajmujący się przede wszystkim chorobami skóry, paznokci i włosów narażony jest w swojej pracy na takie zagrożenia jak urazy na skutek skaleczeń będących wynikiem kontaktu z igłami, ostrymi narzędziami, choroby skóry, spowodowane częstym myciem rąk w silnie działających preparatach dezynfekcyjnych, kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi wchodzącymi w skład leków, środków czyszczących, płynów dezynfekcyjnych i sterylizujących, środków znieczulających, a także na kontakt z chorymi pacjentami. Lekarz dermatolog często także specjalizuje się w zakresie medycyny estetycznej, kosmetologii, czy wenerologii. Skuteczność szkolenia bhp na tym stanowisku, a co za tym idzie zachowanie wszelkich możliwych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy determinuje wiedza na temat zagrożeń, a także sposobów ich uniknięcia. Dlatego tak ważne jest, aby ten etap szkolenia przeprowadzić jak najlepiej. O tym czego w szkoleniu nie może zabraknąć, znajdziesz w poniższym artykule.
 • Jak mikroklimat w miejscu pracy wpływa na sprawność pracownika
  Aby zapewnić sprawność procesu pracy i pracownika należy stworzyć takie warunki środowiska pracy, które nie będą powodować zagrożeń, narażeń i uciążliwości. Ważne zatem jest, aby praca i jej warunki wykonywania były możliwie jak najlepiej dostosowane do konkretnego człowieka również w zakresie komfortu termicznego. Należy pamiętać, że proces pracy to współdziałanie trzech podstawowych grup czynników ludzi, narzędzi pracy i przedmiotów pracy. Wszystkie te składniki w procesie pracy funkcjonują w określonym materialnym środowisku, na które składają się w szczególności temperatura, wilgotność, ruch powietrza i ciśnienie atmosferyczne, zanieczyszczenia pyłowe, chemiczne i biologiczne powietrza, drgania akustyczne i mechaniczne, czy promieniowanie. Czynniki te mają  wpływ na sprawność przede wszystkim pracowników. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak mikroklimat w miejscu pracy wpływa na sprawność i wydajność pracy.
 • Montażysta rusztowań – kiedy trzeba mieć uprawnienia
  Czy od pracowników zatrudnionych przy pracach remontowych lub monterskich z użyciem rusztowania warszawskiego, które nie są pracami budowlanymi wymagane jest posiadanie uprawnień operatora rusztowań metalowych?
 • Epidemia a postępowanie powypadkowe
  Wystąpienie wypadku przy pracy w trakcie epidemii nie oznacza, że nie musisz prowadzić postępowania powypadkowego. Z uwagi jednak na liczne ograniczenia związane z epidemią, warto wiedzieć, jak takie postępowanie przeprowadzić, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo jego uczestników. Oto one.

BHP w firmie - cały wykaz