BHP w Firmie 2020/226

 • Temat numeru: Chcesz zatrudnić młodocianego? O tym musisz pamiętać!
  Coraz częściej praca młodocianych pracowników przestaje być kojarzona wyłącznie z pracą sezonową. Młodzi ludzie pracują praktycznie przez cały rok, chcąc jak najwcześniej uniezależnić się finansowo i zebrać niezbędne w przyszłej karierze zawodowej doświadczenie. Jednak dla pracodawcy zatrudnianie młodocianych pracowników wiąże się z wieloma obowiązkami, o których bezwzględnie należy pamiętać. Będzie to chociażby inny czas pracy niż w przypadku osób dorosłych, czy też zakaz zatrudniania młodocianych przy określonych pracach. To o czym nie wolno także zapominać to także fakt, że już na etapie pierwszych doświadczeń zawodowych warto kształtować u młodych pracowników prawidłowe nawyki, które  będą w przyszłości owocowały bezpieczną pracą.
 • Ruszyły kontrole Państwowej Inspekcji Pracy ponownie w pełnym zakresie
  Od 22 czerwca 2020 r. decyzją Głównego Inspektora Pracy inspektorzy powrócili do wykonywania swoich czynności nadzorczo-kontrolnych w pełnym zakresie. Mając na uwadze nadal utrzymujące się ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 inspektorzy kładą nacisk, aby wszelkie działania podejmowane były z uwzględnieniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem. Jak zapewnił Główny Inspektor Pracy podjęte zostały wszelkie możliwe kroki, aby działania inspektorów pracy były bezpieczne, a pracodawcy mieli poczucie, że kontrola nie niesie dodatkowych zagrożeń w związku z COVID-19. 
 • Praca zdalna w tarczy 4.0 – jakie zmiany?
  Nadal na podstawie przepisów antykryzysowych w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracę zdalną. Należy zatem upewnić się, czy dany rodzaj pracy da się w ogóle wykonywać zdalnie. Dotychczas przepisy nie stawiały w tym zakresie jakichkolwiek barier. Jedynym ograniczeniem była w praktyce organizacja pracy w zakładzie, sposób jej wykonywania itd. Jednak kolejna odsłona tarczy wprowadziła dodatkowe zastrzeżenia, takie jak umiejętności pracownika, możliwości techniczne oraz lokalowe. Co to konkretnie oznacza? Jakie jeszcze zmiany wprowadziła tarcza 4.0?
 • Ocena ryzyka telepracownika oraz pracownika zdalnego – wybrane problemy
  Nie każdy rodzaj pracy musi być bezwzględnie wykonywany na terenie zakładu pracy. Całkiem spora grupa zawodów i specjalności może funkcjonować poza siedzibą pracodawcy pracując na odległość. Mowa tutaj o telepracy oraz wprowadzonej stosunkowo niedawno pracy zdalnej wykonywanej w celu przeciwdziałania COVID-19. W przypadku powyższych rodzajów prac nie należy zapominać o prowadzeniu oceny ryzyka zawodowego, w przypadku gdy praca wykonywana jest w ramach komputerowego stanowiska pracy – o ocenie warunków pracy na takim stanowisku. W sytuacji gdy praca zdalna realizowana w celu przeciwdziałania COVID-19 jest szeroko rozumianą pracą biurową, wówczas ocena ryzyka zawodowego nie będzie praktycznie różniła się od tej przeprowadzonej w ramach telepracy.
 • Jak wybrać odpowiedni sprzęt gaśniczy do firmy
  Podręczny sprzęt gaśniczy jest przeznaczony do gaszenia pożarów w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania. Charakteryzuje go niewielki ciężar oraz prostota w obsłudze, co pozwala na jego użycie przez osoby nieposiadające specjalistycznego przeszkolenia. Jednak skuteczność tego sprzętu zależy także od jego odpowiedniego doboru dopasowanego do profilu firmy. Dlatego ważne jest, aby wybierając podręczny sprzęt gaśniczy nie czynić tego pochopnie. Sprawdź, czym różnią się między sobą poszczególne rodzaje sprzętu gaśniczego i który będzie najbardziej adekwatny dla Twojej działalności.
 • Stwierdzenie choroby zawodowej przy braku oceny narażenia zawodowego
  Wykonanie oceny narażenia zawodowego jest obowiązkiem organów inspekcji sanitarnej, a karta oceny narażenia zawodowego stanowi jeden z najważniejszych dokumentów dla celu stwierdzenia choroby zawodowej. Wskazuje ona w sposób obiektywny stężenia czynników szkodliwych w konkretnym miejscu pracy. Między innymi na podstawie oceny narażenia zawodowego jednostki orzecznicze wydają orzeczenia lekarskie. Co w sytuacji, gdy brak właściwie opracowanej oceny narażenia zawodowego? Czy wnioski zawarte w opiniach lekarskich będą uznane za rozstrzygające w sprawie dotyczącej stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej?
 • Skutek braku opinii lekarza medycyny pracy w postępowaniu powypadkowym
  Integralną częścią dokumentacji zebranej podczas postępowania powypadkowego jest pisemna opinia lekarza. Brak takiej dokumentacji medycznej, będącej potwierdzeniem powstania urazu może stanowić podstawę do nieuznania zdarzenia wypadkowego za wypadek przy pracy. A zatem lekarz medycyny pracy i jego opinia pełni istotną rolę w postępowaniu powypadkowym. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule.
 • Środki ochrony indywidualnej – jakich formalności dopełnić
  Pracownikom zostały przekazane do używania osobiste zabezpieczenia. Jakich formalności powinien dopełnić pracodawca, jakie informacje przekazać pracownikom?

BHP w firmie - cały wykaz