• Temat numeru
  • O tym musisz pamiętać podczas szkolenia okresowego bhp pomocnika budowlanego
   Przygotowywanie i czyszczenie narzędzi, noszenie pustaków, worków czy cegieł, wykonywanie drobnych prac wykończeniowych, skuwanie tynku do cegły bądź starych płytek, wykonywanie prac porządkowych na budowie to główne obowiązki pomocnika budowlanego. Prace te wykonywane są zarówno wewnątrz budynków, jak i na powietrzu, i często jest to ciężka praca fizyczna. Praca na terenie budowy często jest także pracą niebezpieczną, z uwagi na liczne zagrożenia tam występujące. Rusztowania, podesty, wykopy – nieodłączne elementy budowy – to wszystko miejsca potencjalnie niebezpieczne dla pracowników. Dlatego osoba wykonująca pracę pomocnika budowlanego powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod jej wykonywania. Stąd istotne jest, aby prawidłowo przeszkolić pracownika zatrudnionego na takim stanowisku. Bardzo ważne jest także, aby pracownicy mieli wiedzę na temat zagrożeń, jakie mogą wystąpić na ich stanowisku pracy, a także sposób zapobiegania im.
 • Bhp podczas eksploatacji maszyn – nowe przepisy
  11 września weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju z 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Sprawdź, czego dotyczą zmiany.
 • Nakaz inspektora Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w zakresie oceny ryzyka zawodowego – jak przygotować skuteczne odwołanie
  Podczas kontroli przez inspektor PIP sprawdzi m.in. wypełnianie przez pracodawcę obowiązków związanych z oceną ryzyka. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie wyda nakaz ich usunięcia. Pracodawca może jednak nie zgodzić się taką decyzją i skorzystać z prawa odwołania się do organu drugiej instancji. Istnieje wtedy szansa na zmianę lub uchylenie niekorzystnej decyzji inspektora. Warto wiedzieć, o czym należy pamiętać, przygotowując odwołanie i na które jego elementy zwrócić szczególną uwagę. Wskazówki znajdziesz w poniższym artykule.
 • Dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynkach tymczasowych
  Obowiązek zapewnienia pracownikom dostępu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wynika z ogólnych przepisów bhp. Zgodnie z nimi pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca lub w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem.  Pracodawca nie może zwolnić się z tego obowiązku, wskazując, że praca wykonywana jest w budynkach (pomieszczeniach) tymczasowych. Brak zainstalowania pomieszczenia ustępowego jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do takich wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
 • Nadzór pracodawcy nad warunkami pracy w domu – czy pracodawca ma do tego prawo
  Zgodnie z art. 3 ust. 3 zd. 1 tzw. specustawy COVID-19, wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności, możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz pozwala na to rodzaj pracy. Przepis ten określa warunki, w jakich praca zdalna może być wykonywana, co w praktyce oznacza, czy i w jakim zakresie pracodawca jest ograniczony w możliwości wydawania skutecznego polecenia pracy zdalnej. Nasuwa się jednak pytanie, czy przepis daje podstawy, aby wymagać od pracownika, by opisał warunki, w jakich pracuje w domu?
 • Wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny = niezwłoczna kontrola inspektora pracy
  Gdy będzie miał miejsce wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny, obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie okręgowego inspektora pracy. Takie zawiadomienie spowoduje podjęcie przez wyznaczonego inspektora niezwłocznych działań kontrolnych, zmierzających do ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia. Skutki takiej kontroli mogą być różne – od typowych nakazów z zakresu bhp – skończywszy na pociągnięciu pracodawcy do odpowiedzialności za wykroczenie. W tym artykule przybliżamy ten temat.
 • Okres ważności orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych
  Pracownik zatrudniony na stanowisku woźnego otrzymał orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych na 2 lata. Czy to jest zgodne z przepisami? Czy orzeczenie nie powinno być bezterminowe?
 • Poszkodowany w wypadku przy pracy nie musi przebywać na zwolnieniu lekarskim
  Pracownik podczas schodzenia ze schodów doznał upadku, lekarz stwierdził stłuczenie z lekkim odpryskiem kości. Pracownik nie przebywał jednak na zwolnieniu ani jednego dnia. Czy zdarzenie należy uznać za wypadek przy pracy? Jakie dokumenty należy sporządzić?
 • Jak zapewnić bezpieczną pracę na wysokości – wymagania, ŚOI, nadzór
  W zakładzie produkcyjnym poddano weryfikacji dotychczasowo obowiązujące procedury. W wyniku analizy stwierdzono, iż konieczne będzie wprowadzenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. Jedną z nich jest praca na wysokości. Pomijając wszelkie wyłączenia (zabezpieczenie wysokości w ściany itp.) i nie mając możliwości zastosowania obarierowania, pozostają ŚOI. Jak zabezpieczać pracę wykonywaną np. na drabinie, elementach maszyn i konstrukcji (podczas prac konserwacyjno-monterskich) w zakresach 1-2 m oraz powyżej 2 m? Czy istnieją jeszcze jakieś przepisy regulujące prace na wysokości powyżej 3 m (tak wykonujemy badania)? Czy do każdej pracy powyżej 1 m musi być stały, bezpośredni nadzór?
 • Mierzenie temperatury kierowcom wjeżdżającym na teren zakładu
  Czy w związku z epidemią pracodawca może mierzyć temperaturę kierowcom wjeżdżającym na teren zakładu (nie są naszymi pracownikami)? Korzystamy z wynajętego transportu, którym nasz towar dostarczamy za granicę. Jak postępować, gdy kierowca ma 38,5° gorączki? Co w sytuacji gdy kierowca nie zgadza się na zmierzenie temperatury, twierdząc, że ustawa RODO daje mu takie uprawnienia?
 • Co z badaniami kontrolnymi po ponad 30-dniowej kwarantannie
  W przypadku, gdy pracownik na podstawie decyzji sanepidu, nakazujących mu poddanie się obowiązkowej kwarantannie – przebywał w domu nieprzerwanie ponad 30 dni nie będąc jednocześnie chorym (miał jedynie styczność z chorym – osoby te mieszkają w jednym budynku, ale w odrębnych mieszkaniach) przed powrotem do pracy po kwarantannie nie musi przechodzić badań kontrolnych, nawet jeżeli w tym czasie wypłacane mu były świadczenia chorobowe.

BHP w firmie - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment