BHP w Firmie 2020/230

 • Temat numeru: Organizacja bezpiecznej pracy w okresie epidemii – praca wykonywana w jednym miejscu i czasie przez pracowników różnych pracodawców
  Okres epidemii to poważny sprawdzian dla każdego pracodawcy w kontekście zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Zagadnienie bezpieczeństwa osób zatrudnionych nabiera szczególnego znaczenia – w tym poziomu skomplikowania w sytuacji gdy w jednym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Niestety okres epidemii nie doczekał się jeszcze szczegółowego uregulowania tak złożonej sytuacji organizacyjnej – tym samym należy opierać się na obowiązujących wcześniej regulacjach, z uwzględnieniem szczególnego okresu oraz nowego zagrożenia biologicznego, jakim jest koronawirus.
 • Praca zdalna zamiast telepracy? Czekają nas zmiany w przepisach kodeksowych
  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej planuje zmiany w obowiązujących przepisach i już niebawem telepraca może zniknąć z Kodeksu pracy – na jej miejsce pojawi się natomiast praca zdalna. Zgodnie z założeniami przygotowanej przez ministerstwo nowelizacji praca zdalna ma być stosowana na podstawie rozwiązań określonych w porozumieniu zawieranym przez pracodawcę z zatrudnionymi. Takie porozumienie mogłoby zawierać uzgodnienie zasad rekompensaty kosztów pracy świadczonej poza firmą.
 • Praca zdalna a bhp – ekspert o odpowiedzialności pracodawcy za warunki wykonywania pracy zdalnej
  Czy pracodawca będzie odpowiadał za bhp pracowników zdalnych? MRPiPS opracowało wstępną wersję projektu zmian w Kodeksie pracy, która zawiera nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej. Proponowane zmiany dotyczą m.in. likwidacji telepracy i zastąpienia jej pracą zdalną, umożliwienia pracy zdalnej tylko za zgodą pracownika czy wyłączenia odpowiedzialności pracodawcy za bezpieczeństwo pracowników zdalnych. Jak planowane zmiany ocenia ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy – Ewa Gawrysiak?
 • Jakich informacji może żądać Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wyjaśnienia UODO
  Kiedy i w jakim zakresie inspekcja pracy i ZUS mogą mieć wgląd do dokumentacji pracowniczej i czego jeszcze mogą zażądać od pracodawcy (w kontekście ochrony danych). Poznaj wyjaśnienia UODO.
 • Przewlekłe okołostawowe zapalenie barku u montera wiązek elektrycznych – kiedy uznać za chorobę zawodową
  Pracownica zatrudniona była na stanowisku montera wiązek elektrycznych. Do jej głównych zadań należało m.in. montowanie wiązek elektrycznych przy tablicy lub na stole, pobieranie przewodów elektrycznych i innych części z magazynu, a następnie kolejno budowanie podzespołów, głównie kostek – obudów, zapinanie i zakładanie blokad. W swojej pracy wykonywała wielokrotnie powtarzalne ruchy niezmienne, stwarzające ryzyko przeciążenia kończyn górnych w obrębie nadgarstka. Była także narażona na przeciążenie układu ruchu – podnoszenie rąk (przeciążenie barku prawego i lewego) oraz na ruchy monotypowe obciążające obwodowy układ nerwowy. Czy stwierdzone u pracownicy przewlekłe okołostawowe zapalenie barku można uznać za chorobę zawodową?
 • Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego
  Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. To obowiązek każdego pracodawcy. Aby prawidłowo przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, przede wszystkim upewnij się, że znasz wszystkie podstawowe pojęcia. Ich znajomość i zrozumienie są podstawą oceny ryzyka zawodowego w firmie. Każdy specjalista ds. bhp powinien je znać, ponieważ bezpośrednio – w mniejszym lub większym stopniu – dotyczą jego codziennej pracy. Ale to dopiero początek. Musisz także odpowiednio scharakteryzować stanowisko pracy, a także wybrać metodę, której użyjesz do dokonania oceny. Ten artykuł ułatwi Ci zadanie.
 • Kierowca samochodu dostawczego – o czym pamiętać podczas instruktażu stanowiskowego bhp
  Warunki pracy kierowcy wynikają z kierowania pojazdem w ruchu drogowym. Praca kierowcy odbywa się przeważnie w pozycji siedzącej, co powoduje obciążenie układu mięśniowo--szkieletowego. Wymaga skupienia uwagi na sytuacji panującej na drodze oraz szybkiego reagowania. Związana jest również z koniecznością schylania się i ręcznego przenoszenia ciężarów. Praca na tym stanowisku związana jest z dużym zagrożeniem wypadkami komunikacyjnymi, urazami ciała podczas wykonywania czynności naprawczych pojazdu czy przemieszczania ciężkich ładunków. Dlatego tak istotne jest, aby prawidłowo przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bhp, który umożliwi pracownikowi zapoznanie się nie tylko z czynnikami środowiska pracy i ryzykiem zawodowym, ale także sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Sprawdź, o czym nie możesz zapomnieć, przeprowadzając instruktaż stanowiskowy kierowcy samochodu dostawczego.
 • Jak zapewnić bezpieczną pracę na stanowisku spawacza
  Spawalnia to odpowiednio przystosowane pomieszczenie lub wydzielona część pomieszczenia, gdzie są zlokalizowane stanowiska spawalnicze. Prace spawalnicze należą do prac niebezpiecznych i wiążą się z licznymi zagrożeniami. Jak się okazuje, zarówno spawacze, jak i osoby sprawujące nadzór nad ich pracą nie zawsze mają wystarczającą wiedzę na temat zagrożeń szkodliwymi czynnikami chemicznymi i fizycznymi, występującymi przy procesach spawania oraz koniecznych środków i sposobów ochrony przed takimi zagrożeniami. Warto jednak pamiętać, że aby praca spawacza była bezpieczna, należy zadbać nie tylko znajomość tych zagrożeń, ale także o spełnienie przez pomieszczenia pracy odpowiednich wymagań. Więcej na ich temat przeczytasz w poniższym artykule.
 • Bezobjawowy przebieg COVID-19 – czy może pracownik pracować zdalnie
  Czy pracownik, który ma pozytywny wynik testu na Covid-19, ale przechodzi go bezobjawowo może zostać dopuszczony do wykonywania pracy w trybie home office? Co w sytuacji, kiedy pracownik nie chce się skontaktować z lekarzem w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego?

BHP w firmie - cały wykaz