BHP w Firmie 2020/231

 • Temat numeru: Wypadek pracownika na terenie innego pracodawcy – praktyczne wątpliwości
  Nawet w przypadku gdy pracodawcy pracowników wykonujących pracę w tym samym miejscu i czasie wypełnią wszystkie obowiązki związane z właściwym współdziałaniem – nie można wykluczyć wystąpienia wypadku. W takiej sytuacji postępowanie powypadkowe może być prowadzone przez pracodawcę poszkodowanego pracownika lub przez pracodawcę na terenie którego doszło do zdarzenia. Niestety precyzja obowiązujących od lat przepisów jest daleka od ideału – co w istotny sposób komplikuje współpracę pracodawców w ramach postępowania powypadkowego.
 • Zwolnienie z podatku dochodowego od wartości szczepionek przeciw g rypie opłaconych przez pracodawcę – jest projekt Ministerstwa Finansów
  Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia przygotowanym przez Ministerstwo Finansów osoby fizyczne (pracownicy) zwolnione będą z podatku dochodowego od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, które zostały opłacone przez pracodawcę. Z uwagi na fakt, że szczepienia przeciwko grypie są zalecane zwłaszcza w czasie epidemii, a wielu pracodawców postanowiło pokryć koszt szczepień swoim pracownikom – projekt jest istotny i warto poznać jego szczegóły.
 • Pozytywny wynik „szybkich” testów na COVID u pracowników – co dalej
  Aby zapewnić swoim pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa pracodawcy coraz częściej proponują im wykonanie tzw. szybkich testów na COVID-19. Mają jednak wątpliwości, co w sytuacji uzyskania pozytywnych wyników. Czy dynamicznie zmieniające się przepisy nakładają na pracodawców obowiązek informowania odpowiednich organów o takich wynikach? Co zrobić z tą wiedzą?
 • Zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych pracowników – czy nadal obowiązuje?
  Konieczność dostosowania się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju powoduje częste zmiany w obowiązujących przepisach. Stąd wątpliwości, które z nich są aktualne. Czy przepisy zawieszające obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników nadal obowiązują? Czy w tej kwestii nastąpiły jakieś zmiany? Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.
 • Instrukcja bhp musi spełniać określone wymagania
  W trakcie kontroli inspektorzy PIP przeprowadzają szczegółową analizę sformułowań zawartych w instrukcji bhp, w szczególności pod kątem bezpieczeństwa stosowania maszyny przez pracowników oraz obowiązku zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jak wynika z jednego z orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego instrukcja bhp konkretnej maszyny powinna się odnosić do tego konkretnego urządzenia, a także spełniać wymogi przewidziane w obowiązujących przepisach. Co równie ważne – podczas kontroli inspektorom PIP należy przedkładać obowiązujący tekst instrukcji bhp. Co to oznacza w praktyce?
 • Obrabiarka do metalu – jak przeprowadzić skuteczne szkolenie okresowe
  Praca przy obrabianiu metalu, tak jak wszelkie prace z użyciem maszyn budowlanych, wymagają znajomości co najmniej minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ich użytkowania. Szkolenie okresowe to doskonały sposób, aby wiedzę te zaktualizować i uzupełnić, aby praca z obrabiarkami do metalu była możliwie jak najbezpieczniejsza. Jest to szczególnie ważne, gdyż praca z użyciem tokarek czy frezarek niesie ze sobą wiele zagrożeń wypadkowych i chorobowych. Aby ich uniknąć, trzeba je poznać i znać sposoby na ich unikanie. Ten artykuł pomoże Ci przygotować skuteczne szkolenie okresowe dla pracowników obsługujących tokarki czy frezarki.
 • Kontrola środków przeciwporażeniowych na terenie budowy
  Porażenie prądem to jeden z najgroźniejszych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas pracy na terenie budowy. Skutki takiego porażenia mogą być różne – od poparzeń po nawet śmierć poszkodowanego pracownika. Z tego względu bardzo istotne jest  nie tylko zastosowanie środków ochrony, ale także ich odpowiednia kontrola. W niniejszym artykule omawiamy przepisy i normy regulujące kwestię ochrony przeciwporażeniowej podczas pracy na terenie budowy, a także kontrolę ich przestrzegania.
 • Zjawisko mobbingu – jak mu przeciwdziałać
  Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zjawisko mobbingu nie jest związane z bhp. Z drugiej strony jednak zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to także zagwarantowanie pracownikom takich warunków, w których nie boją się oni przychodzić do pracy, są wolni od zastraszania, szykanowania i obrażania, pozostają wolni od wszelkich form agresji w nich wymierzonych. Działania profilaktyczne przeciwko mobbingowi leżą po stronie pracodawcy, choć w ostatnich latach zauważamy także zwiększającą się rolę służby bhp w zwalczaniu tych negatywnych zjawisk. Jednak aby podejmowane działania były skuteczne, należy przede wszystkim mieć świadomość, czym jest mobbing.
 • Prace w zbiornikach – obowiązki pracodawcy
  Jakie dokumenty powinien przygotować pracodawca, aby skierować pracownika do pracy w zbiornikach? Jakich formalności należy dopilnować? Jaka jest zasada udzielania pierwszej pomocy osobie pracującej na wysokości w szelkach? Pracownicy będą wykonywać m.in. prace polegające na montażu zbiorników, pracach wewnątrz i na zewnątrz zbiorników, wykonywanie serwisowe w ramach reklamacji, spawalnicze i szlifierskie.
 • Lista kontrolna w przemyśle elektrycznym i mechanicznym – co powinna zawierać
  Lista kontrolna zawiera serię pytań, na które przedsiębiorstwo powinno odpowiedzieć tak lub nie. Wszystkie pytania, na które przedsiębiorstwo odpowie tak, stanowią problem w środowisku pracy, który należy uwzględnić w planie działania, jaki przedsiębiorstwo zobowiązane jest przygotować w związku z listą kontrolną.
 • Badania okresowe i kontrolne pracowników w czasie epidemii – najczęściej zadawane pytania
  W związku z zawieszeniem obowiązku kierowania pracowników na badania okresowe w czasie trwania epidemii w praktyce pojawiają się liczne wątpliwości. Poniżej udzielamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.
 • Dopuszczalne obciążenie wózka a brak dokumentacji
  W magazynie używane są wysokie wózki półkowe do przewozu materiałów. Na potrzeby własne zdjęliśmy koła w wózkach i umieściliśmy je na europalecie w celu łatwego transportu wózkiem unoszącym /podnośnikowym. Niestety nie posiadamy dokumentacji wózków, a półki ze względu na uszkodzenia były już wymieniane. Czy można określić nośność półek w ww. przypadku? Czy ze względu na fakt, że półki są umieszczone na europalecie możemy traktować to jako transportowany wózkiem materiał?

BHP w firmie - cały wykaz