BHP w Firmie 2021/233

 • Temat numeru: Kto odpowiada za bezpieczeństwo pracy pracowników tymczasowych
 • Uwaga! Zmiany w badaniach lekarskich już obowiązują
  Od 16 grudnia 2020 r. obowiązują zmiany w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Co dokładnie zmieniło się w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy? Sprawdź w poniższym artykule.
 • Narażenie na działanie pyłu azbestu w kontekście stwierdzenia choroby zawodowej
  Samo narażenie na pył azbestowy pracownika oraz wystąpienie u niego danej choroby nie zawsze jest wystarczające do orzeczenia o uznaniu tej choroby za chorobę zawodową. Także w pewnych przypadkach nie wystarcza wykazanie związku przyczynowego między stwierdzoną chorobą a narażeniem na dany czynnik. Do takich wniosków doszedł NSA w jednym ze swoich orzeczeń. Stwierdził też, że liczne przeprowadzone dotąd badania dotyczące ryzyka wystąpienia nowotworów u pracowników narażonych na pył azbestu potwierdzają zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuc, międzybłoniaka opłucnej czy otrzewnej, nie wynika z nich jednak zwiększone ryzyko zachorowania wystąpienia nowotworu nosa i zatok przynosowych. Sprawdź, na czym sąd oparł swoje stanowisko.
 • Mycie i dezynfekcja rąk – o czym pamiętać, by były skuteczne
 • Jak bezpiecznie przeprowadzić ozonowanie – procedura postępowania
  Ozon jest sklasyfikowany jako substancja stwarzająca zagrożenie dla zdrowia człowieka. Jednak w obecnej sytuacji epidemicznej poddawanie pomieszczeń biurowych procedurze ozonowania jest akceptowalne, choć wyłącznie w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu. Dotyczy to nie tylko stężeń ozonu w powietrzu pomieszczenia w trakcie zabiegu i przed oddaniem pomieszczenia do ponownego użytkowania, ale także właściwej ochrony pracowników, zarówno przeprowadzających ozonowanie, jak i osób wykonujących pracę w pomieszczeniach poddawanych ozonowaniu. Jak wygląda procedura ozonowania? Szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.
 • Praca przy biurku powinna być ergonomiczna
  Uwzględnianie zasad ergonomii zarówno w fazie projektowania, jak i eksploatacji obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn oraz urządzeń technicznych jest niesłusznie niedoceniane i traktowane marginalnie. Nieprzestrzeganie tych zasad może wywołać niekorzystne skutki zdrowotne u pracownika. Mogą to być zarówno skutki fizjologiczne, które są efektem na przykład szkodliwej dla zdrowia pozycji przy pracy, nadmiernego lub powtarzającego się wysiłku, ale także psychofizjologiczne, które są powodowane nadmiernym obciążeniem umysłowym, stresem itp. W tym artykule podpowiadamy, jak zapewnić ergonomiczne stanowisko pracy biurowej – warto mieć na uwadze, że stanowisko to obecne jest praktycznie w każdym zakładzie pracy.
 • Czy preparat zapobiegający parowaniu okularów musi mieć kartę charakterystyki
  Planujemy zakupić dla pracowników preparat zapobiegający parowaniu okularów. Firma dostarczająca preparat twierdzi, że preparat jest bezpieczny i nie potrzeba dołączania do niego karty charakterystyki. Jak się do tego odnieść? Czy mamy prawo wymagać karty charakterystyki, nawet w sytuacji, gdy dostawca zapewnia o bezpieczeństwie preparatu?
 • Program działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku
  W grudniu 2020 r. Główny Inspektor Pracy przedstawił program działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. Wynika z niego m.in., że inspekcja pracy zamierza przeprowadzić jedynie 52 tys. kontroli. Liczba taka wynika w głównej mierze z konieczności prowadzenia działań kontrolnych w trudnych warunkach, z różnego rodzaju ograniczeniami związanymi z COVID-19. To z kolei będzie powodować wydłużenie czasu trwania czynności kontrolnych. Najważniejsza będzie jednak jakość prowadzonych kontroli. Na jakich aspektach skupią się inspektorzy Państwowej Inspekcji pracy?
 • Ocena ryzyka dla pracujących na podstawie umowy zlecenia – czy jest obowiązkowa
  Czy na stanowiskach obsadzonych przez osoby, które wykonują swoje obowiązki w ramach umowy zlecenia, należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?
 • Kiedy wykonać pomiary środowiska pracy, jeżeli urządzenie pracuje sporadycznie
  W firmie odbywają się testy naszego wyrobu przy użyciu komory kurzowej, w której wykorzystywana jest krzemionka krystaliczna (od 2020 roku traktowana jako czynnik rakotwórczy). Przekroczenia norm zobowiązują nas do wykonywania pomiarów co 3 miesiące (powyżej 0,5 wartości NDS). Problem polega na tym, że używamy komory rzadziej (średnio dwa razy do roku). Czy w takiej sytuacji należy specjalnie uruchamiać urządzenie i wykonywać pomiary? Jak podczas kontroli wyjaśnić, że pomiary nie odbywają się tak często, jak to jest przewidziane w przepisach?
 • Jakie zapisy zawrzeć w regulaminie pracy zdalnej – przykładowy regulamin
  W okresie epidemii pracodawca zdecydował się skierować swoich pracowników do pracy zdalnej. Aby usprawnić tak funkcjonujący tryb chce także wprowadzić regulaminu pracy zdalnej. Co taki regulamin powinien zawierać?
 • Brak dokumentacji medycznej poszkodowanego – czy można zakończyć postępowanie powypadkowe
  Czy przepisy przewidują możliwość zakończenia postępowania powypadkowego w sytuacji, gdy poszkodowany nie dostarcza dokumentacji medycznej z wizyty lekarskiej po zdarzeniu? Co zrobić w sytuacji, gdy poszkodowany nie współpracuje z zespołem powypadkowym i nie dostarcza potrzebnej dokumentacji?

BHP w firmie - cały wykaz