BHP w Firmie 2021/236 (04)

 • Temat numeru: Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w okresie epidemii COVID-19
  Okres epidemii w kontekście działań kontrolnych kojarzony jest w głównej mierze z działaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednak bardzo znaczącą rolę odgrywają w tym szczególnym czasie czynności kontrolne i nadzorcze realizowane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole inspektorów PIP w okresie epidemii odbywają się na podstawie przepisów ustawy o PIP, jak również na podstawie przepisów prawo przedsiębiorców, które dają możliwość przeprowadzania kontroli zdalnych oraz hybrydowych – co jest zupełną nowością w praktyce kontrolnej inspektorów pracy. W przypadku kontroli z zakresu bhp będą się one odbywały w przeważającej części w zakładach pracy – jednak w znacznie zmodyfikowanych zasadach sanitarnych.
 • Uwaga! Nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe już od kwietnia
  Od kwietnia 2021 r. będą obowiązywały nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dla 24 grup działalności. Rok składkowy rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 r. Ile wyniosą nowe stopy procentowe?
 • Czy ważne są zdalne szkolenia bhp z początków epidemii – poznaj stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy
  W pierwszej połowie kwietnia 2020 r. nie było przepisów regulujących kwestię przeprowadzania zdalnych okresowych szkoleń bhp oraz odroczenia obowiązku przeprowadzania egzaminu w tym zakresie. Co w takim razie z ważnością przeprowadzonych w tym okresie szkoleń okresowych bhp w sposób zdalny? W tej kwestii wypowiedziała się Państwowa Inspekcja Pracy. Sprawdź, przez jaki okres zachowują ważność szkolenia bhp w związku z przepisami tarczy antykryzysowej.
 • COVID-19 jako choroba zawodowa – co to oznacza
  Obowiązkiem pracodawcy jest m.in. zapobieganie zachorowaniom wśród pracowników. W ramach działań profilaktycznych firma może np. zorganizować badania przesiewowe lub punkt szczepień w swojej siedzibie. A co dla pracodawców oznacza fakt, że COVID-19 jako choroba zakaźna może być chorobą zawodową?
 • Wózek widłowy jako element ruchu przedsiębiorstwa a kwestia odpowiedzialności pracodawcy
  Zgodnie z art. 435 § 1 kodeksu cywilnego prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Co w sytuacji, gdy pracownik uległ wypadkowi w związku z ruchem wózka widłowego? Czy wózek widłowy jest elementem ruchu przedsiębiorstwa? Czy przedsiębiorca będzie odpowiadał za wyrządzone w ten sposób szkody?
 • Zasady funkcjonowania społecznej inspekcji pracy
  Społeczna inspekcja pracy to służba społeczna pełniona przez pracowników, która może zostać powołana przez związki zawodowe. Jej zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny racy w zakładzie, a także ochrona pracowników. Przynależność kandydata na społecznego inspektora pracy do zakładowej organizacji związkowej nie jest obowiązkowa. Organizacja taka jest uprawniona postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być wybrany pracownik zakładu niebędący członkiem związku zawodowego. Bez względu na zasady wyboru społeczny inspektor pracy reprezentuje wszystkich pracowników firmy. Jakie są zasady wyboru społecznego inspektora pracy? Kto może nim zostać i jakie są jego zadania? O tym wszystkim przeczytasz w tym artykule.
 • Prace termomodernizacyjne – szkolenie okresowe bhp
  Prace termomodernizacyjne (dociepleniowe) dotyczą przede wszystkim ścian budynków, ale mogą również obejmować docieplenie stropów, fundamentów, podłóg, dachów i stropodachów, tarasów. Głównym celem tych prac jest poprawienie izolacyjności elementów budynku, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie strat ciepła, a tym samym kosztów ogrzewania budynku. Praca przy docieplaniu budynków to praca w wykopach, na wysokości, z użyciem maszyn czy elektronarzędzi. To z kolei powoduje, że na tym stanowisku pracy występuje duża liczba czynników zagrożenia. Dlatego tak ważna jest aktualizacja, uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą oraz zagrożeń i metod ochrony przed nimi. Niezbędną wiedzę przekażesz podczas szkolenia okresowego bhp. Sprawdź, czego nie możesz pominąć.
 • Zadaniowy system pracy – o czym musisz wiedzieć
  Zadaniowy czas pracy jest jednym z systemów czasu pracy. Jeżeli chcesz zastosować taki system wobec swoich pracowników musisz pamiętać, że nie możesz całkowicie dowolnie wybierać, których pracowników on obejmie. Przepisy Kodeksu pracy szczegółowo regulują kwestię tego, wobec których pracowników może mieć zastosowanie zadaniowy system pracy. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.
 • Zasady funkcjonowania społecznej inspekcji pracy
  Społeczna inspekcja pracy to służba społeczna pełniona przez pracowników, która może zostać powołana przez związki zawodowe. Jej zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny racy w zakładzie, a także ochrona pracowników. Przynależność kandydata na społecznego inspektora pracy do zakładowej organizacji związkowej nie jest obowiązkowa. Organizacja taka jest uprawniona postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być wybrany pracownik zakładu niebędący członkiem związku zawodowego. Bez względu na zasady wyboru społeczny inspektor pracy reprezentuje wszystkich pracowników firmy. Jakie są zasady wyboru społecznego inspektora pracy? Kto może nim zostać i jakie są jego zadania? O tym wszystkim przeczytasz w tym artykule.

BHP w firmie - cały wykaz