BHP w Firmie 2021/238 (05-06)

 • Temat numeru: Naruszenia przepisów bhp jako podstawa odpowiedzialności porządkowej w okresie epidemii COVID-19
  Okres epidemii COVOD-19 to czas, w którym problematyka technicznego bezpieczeństwa pracy nabrała szczególnego znaczenia. Naruszenia przez pracowników obowiązków z zakresu bhp nie mogą tym samym pozostać bez odpowiedzi ze strony pracodawcy – zwłaszcza te dotyczące zakładowego reżimu sanitarnego. Podstawową formą dyscyplinowania jest nakładanie kar porządkowych – w tym również za nieprzestrzeganie przez osoby zatrudnione właściwej profilaktyki przeciwwirusowej.
 • Planowane regulacje pracy zdalnej w 10 punktach
  Prace nad wprowadzeniem do Kodeksu pracy przepisów regulujących pracę zdalną trwają już od ponad pół roku i niestety nie wiadomo, kiedy się zakończą. Wiadomo natomiast, że resort pracy planuje uwzględnić możliwie jak najwięcej rozwiązań przyjętych w toku negocjacji przez pracodawców i związki zawodowe. Celem jest wypracowanie takich rozwiązań, które możliwie jak najbardziej zabezpieczą interesy obu stron stosunku pracy. Jakie rozwiązania w zakresie pracy zdalnej mają być przyjęte?
 • Jak przechowywać dokumentację dotyczącą pracy zdalnej – resort pracy odpowiada
  Wielu pracodawców praktykuje wyodrębnianie w aktach osobowych pracowników osobnej podczęści, w której gromadzą dokumenty dotyczące pracy zdalnej. Czy jest możliwe, by była ona prowadzona w postaci elektronicznej, w przypadku gdy pracodawca prowadzi „papierowe” akta osobowe? Do problemu odniósł się resort pracy.
 • Obowiązkowe testy antygenowe (na COVID-19) w pracy – czy dozwolone
  Czy istnieje podstawa prawna, na którą może powołać się pracodawca nakazując swoim pracownikom wykonanie testu antygenowego na COVID-19? Wielu pracodawców zdecydowało się na takie rozwiązanie, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się ogniska choroby w zakładzie pracy. Czy takie praktyki są dozwolone? Czy takie działania organizacyjne można traktować jako środek ochrony zbiorowej ograniczające możliwość pojawienia się choroby w zakładzie?
 • Jak prawidłowo udokumentować ocenę ryzyka zawodowego
  Kluczowym elementem umożliwiającym stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania bhp w firmie jest ocena ryzyka zawodowego. Powinna być ona poprzedzona rzetelną i wykonaną profesjonalnie identyfikacją zagrożeń. Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego pozwala na opracowanie wytycznych dotyczących monitorowania bhp. Warto mieć na uwadze, że nie tylko identyfikacja zagrożeń ma znaczenie, liczy się także prawidłowo przygotowana dokumentacja z przeprowadzonej oceny ryzyka. Sprawdź, o czym powinieneś pamiętać.
 • Kiedy poszerzyć zakres badań pracownika ko predyspozycje psychiczne
  Na pracodawcy ciąży obowiązek dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy. Przejawia się to między innymi w kierowaniu pracowników ba badania lekarskie. Skierowanie na takie badanie powinno zawierać m.in. określenie stanowiska pracy, a także zagrożenia i czynniki szkodliwe na nim występujące. Należy przy tym pamiętać, że pracodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść skierowania, a w związku z tym odpowiada za wskazanie w skierowaniu realnych zagrożeń. Jeśli pracodawca stawia przed pracownikiem zadania wymagające odpowiednich predyspozycji psychicznych, powinien skierować go również na badania psychologiczne. Co w sytuacji, gdy zabraknie tego w skierowaniu? Czy lekarz medycyny pracy może poszerzyć zakres takiego badania?
 • Prowadzisz działalność leczniczą? Sprawdź, czy pomieszczenia pracy spełniają wymagania bhp
  Możliwość prowadzenia działalności leczniczej to nie tylko konieczność spełnienia wymogów technicznych i prawnych, takich jak np. prawa do wykonywania zawodu. Każdy podmiot leczniczy lub osoba wykonująca działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki muszą zapewnić także odpowiednie warunki bhp w pomieszczeniach, w których działalność ta będzie wykonywana. Sprawdź, jakie warunki należy zapewnić, aby prowadzić działalność leczniczą zgodnie z przepisami bhp.
 • Temperatura w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym
  Który przepis wskazuje, jaka powinna być temperatura powietrza w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym w zakładzie pracy (w łazience)?
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – czy są szczególne wymagania
  Czy zatrudnianie osób niepełnosprawnych obwarowane jest szczególnymi wymaganiami? Jak powinny wyglądać warunki pracy w zakładzie dla takich osób?

BHP w firmie - cały wykaz