• Temat numeru: Jak kształtować kulturę bezpieczeństwa w firmie
  Bardzo istotną częścią zarządzania firmą jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa w zakładzie. Korzyścią płynącą z wysokiej kultury bezpieczeństwa są m.in. zmniejszające się wskaźniki wypadkowości. Co to oznacza w praktyce? Wysoka kultura bezpieczeństwa to mniej wypadków, to lepsza wydajność pracy pracowników, a to wszystko oznacza większe dochody firmy. Chcesz podnieść kulturę bezpieczeństwa w swoim zakładzie? W tym artykule odpowiadamy, jak szybko i efektywnie tego dokonać.
 • Co dalej z niezaszczepionym pracownikiem – czy pracodawcy zyskają dodatkowe uprawnienia
  Czy niezaszczepionego pracownika będzie można przenieść na inne stanowisko lub w ogóle zwolnić z pracy? Rząd zapowiada wprowadzenie dodatkowych uprawnień dla pracodawców zatrudniających niezaszczepionych pracowników. Analizowane są różne rozwiązania – począwszy od prawa zapytania pracownika o  szczepienie, poprzez przesunięcie niezaszczepionego na inne stanowisko pracy, a nawet możliwość zwolnienia z pracy osób niezaszczepionych. Dlaczego rząd analizuje wprowadzenie nowych uprawnień dla pracodawców?
 • Ocena ryzyka zawodowego – zadania lekarza medycyny pracy
  Rolą każdego pracodawcy jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Ryzyko zawodowe powinno być ocenione przede wszystkim przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach i sposoby wykonywania prac. Należy pamiętać, że lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami powinien uczestniczyć w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego również w okresie epidemii COVID-19. Sprawdź, co należy do ustawowych obowiązków lekarza.
 • Brak pieniędzy nie może uzasadniać łamania zasad bhp
  Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim pracownikom. Duże koszty czy brak pieniędzy nie mogą być wytłumaczeniem dla niedopełnienia swoich obowiązków. Jak stwierdził wojewódzki sąd administracyjny, aspekt finansowy nie może być brany pod uwagę, gdy chodzi o realizację podstawowych wymogów zapewnienia pracownikom elementarnych warunków higienicznych, służących także ochronie ich zdrowia. Poznaj szczegóły uzasadnienia takiej decyzji.
 • Odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej – uwaga na przedawnienie
  Ile wynosi termin, w którym pracownik może dochodzić odszkodowania z tytułu choroby zawodowej? Czy w każdym przypadku postawienia przez pozwanego pracodawcę zarzutu przedawnienia roszczenia dochodzonego przez pracownika w procesie sądowym będzie on brany od uwagę? Sprawdź, na co wskazuje praktyka sądów.
 • Bezpieczeństwo pożarowe – przegląd czujek pożarowych
  Czemu ochrona przeciwpożarowa jest tak istotna? Ogień to żywioł, który ze względu na szybkość rozprzestrzeniania się i trudności w jego opanowaniu potrafi w bardzo krótkim czasie spalić doszczętnie cały budynek. Stanowi duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób znajdujących się w granicach jego zasięgu. Aby ograniczyć skutki pożaru, należy go jak najwcześniej wykryć – tylko wtedy są największe szanse, aby go ugasić. Niezbędnym do tego narzędziem są czujki pożarowe. W tym artykule przedstawiamy przegląd takich czujek i ich przeznaczenie. Podpowiadamy także, w jakich miejscach mogą być instalowane, i opisujemy zasady unikania fałszywych alarmów. Jest to wiedza, która pomoże zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe w Twojej firmie.
 • Bhp przy rozładunku naczepy
  Przepisy nie zabraniają rozładowywania odpiętej naczepy, ale zawsze trzeba wziąć pod uwagę warunki. Za ustawienie i przygotowanie naczepy odpowiada kierowca, a za uszkodzenia podczas rozładunku odbiorca. Obowiązki, które ma kierowca podczas rozładunku, powinny być wyliczone w umowie lub zleceniu przewozu. O czym jeszcze należy pamiętać?
 • Wypadek przy pracy – wybrane praktyczne wątpliwości pracodawcy oraz zespołu powypadkowego
  Każdy wypadek przy pracy jest wypadkiem – ale nie każdy wypadek jest wypadkiem przy pracy. Właściwa prawna kwalifikacja zdarzenia to niejedyny dylemat, jaki może spotkać pracodawcę oraz zespół powypadkowy w związku z wypadkiem. Przepisy, choć od wielu lat ugruntowane, nie rozstrzygają wielu praktycznych wątpliwości mających wpływ na prawidłowość prowadzonego postępowania – tym bardziej że problematyka wypadków przy pracy to jedno z ulubionych zagadnień kontrolnych inspektorów pracy.
 • Moment dopuszczenia pracownika do pracy przy suwnicy
  Kiedy można dopuścić pracownika do obsługi suwnicy w zakładzie – czy od razu po zdaniu egzaminu przy UDT i przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego? Czy należy jednak poczekać na dostarczenie dokumentu potwierdzającego uzyskanie uprawnień przez UDT?
 • Instruktaż stanowiskowy pracownika zdalnego
  W jaki sposób zorganizować instruktaż stanowiskowy pracownikom, którzy od początku zatrudnienia wykonują pracę w formie zdalnej? Mam tu na myśli stanowisko administracyjno-biurowe w dziale IT. Czy przesłanie pracownikom oceny ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej oraz instrukcji dotyczących organizacji stanowiska pracy i zasad jej wykonywania będzie wystarczające do czasu przejścia pracownika na system pracy w formie stacjonarnej? Czy instruktaż stanowiskowy na Karcie szkolenia wstępnego może być przeprowadzony/wpisany z datą rozpoczęcia pracy, ale dopiero w systemie pracy stacjonarnej?
 • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy bez uprzedzenia – już niebawem
  Dotychczas kwestia tego, czy Państwowa Inspekcja Pracy powinna zawiadamiać o kontroli danego pracodawcy, czy też nie, była dyskusyjna. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców ma ostatecznie przyzwolić na przeprowadzenie kontroli bez uprzedzenia.

BHP w firmie - cały wykaz