BHP w Firmie 2021/244

 • Temat numeru: Środki prawne inspektora pracy – jak skutecznie im przeciwdziałać
  Kontrola inspektora pracy – zarówno z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, jak również mająca charakter kompleksowy – nie jest celem samym w sobie. Jeżeli inspektor wykaże nieprawidłowości – wówczas zastosuje względem pracodawcy przewidziane w przepisach środki prawne. W dużej części przypadków nie jest to dla pracodawcy przysłowiowy „koniec świata”, ponieważ podobnie jak w przypadku kontroli również na etapie czynności nadzorczych można wdać się z organami PIP w skuteczną polemikę – również z szefem jednostki organizacyjnej inspekcji, jakim jest okręgowy inspektor pracy. Podpowiadamy, jak to zrobić skutecznie. Z artykułu dowiesz się m.in.: co może skontrolować inspektor pracy, jakie środki prawne może zastosować inspektor, czego dotyczyć mogą nakazy wydawane przez inspektora pracy, kto może wnieść odwołanie od nakazu inspektora pracy i jak to skutecznie zrobić, co w przypadku uchybienia terminowi na wniesienie odwołania, odwołanie od nakazu w czasie epidemii.
 • Niezaszczepiony pracownik – co dalej z uprawnieniami pracodawcy
  Na temat wprowadzenia dodatkowych uprawnień dla pracodawcy wobec pracowników, którzy nie zaszczepili się przeciwko COVID-19 pisaliśmy już w poprzednim wydaniu. Okazuje się, że jest to nadal gorący i dyskutowany temat. W projekcie zmian w tarczy antykryzysowej pojawił się kolejny pomysł. Jaki? Sprawdź w tym artykule.
 • Metoda wymuszonego kontrastowania w bhp
  Metoda wymuszonego kontrastowania, czyli metoda SWOT, jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Można ją stosować dla całego przedsiębiorstwa lub w poszczególnych sferach jego funkcjonowania, np. w marketingu, finansach, produkcji, bhp. Może być także wykorzystywana w działalności doradczej (konsultingu) jako technika wstępnej analizy strategicznej przedsiębiorstwa (organizacji) zamawiającego usługę konsultingową. W artykule przedstawiamy przykład zastosowania tej metody w branży budowlanej. Z tego artykułu dowiesz się: czym jest analiza SWOT, jakie są reguły metody SOFT/SWOT, jak zastosować metodę SWOT w praktyce.
 • Kiedy wyznaczyć koordynatora ds. bhp na budowie
  Plac budowy to miejsce, gdzie o wypadek nietrudno. Zwłaszcza w sytuacji, gdy na terenie jednej inwestycji wykonywanych jest jednocześnie wiele różnych rodzajów robót, często przez różnych wykonawców. W takich przypadkach, zgodnie z Kodeksem pracy na budowie potrzebny jest koordynator ds. bhp. W tym artykule podpowiadamy, jak go wyznaczyć i czym koordynator bhp powinien się zająć. Z artykułu dowiesz się m.in.: kiedy należy wyznaczyć koordynatora ds. bhp, jaka jest procedura jego wyznaczania, jakie prawa ma koordynator ds. bhp, jak wygląda przykładowy wzór porozumienia w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. bhp.
 • Co musisz wiedzieć o bezpieczeństwie przy odśnieżaniu dachów
  Czy w tym roku aura spowoduje, że będziemy musieli odśnieżać dachy? Czas pokaże. Żeby zima nas nie zaskoczyła, należy się do niej przygotować, do odśnieżania dachów również. Nie jest to praca, z którą mamy do czynienia regularnie, tym bardziej świadomość wszystkich jej wymagań będzie na wagę złota, gdy śnieg jednak się pojawi. Sprawdź, jak bezpiecznie odśnieżać dachy. Z artykułu dowiesz się m.in.: czym się charakteryzuje mikroklimat zimny, z jakimi zagrożeniami przy pracy należy się liczyć, co z kwestią posiłków profilaktycznych, jak zmniejszyć ryzyko zachorowania pracowników, jakie są ogólne zasady bhp przy organizowaniu prac na wysokości, jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować.
 • Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyroku
  Jeśli pracodawca nie spełnił wynikającego z art. 53 § 5 Kodeksu pracy obowiązku nawiązania stosunku pracy z byłym pracownikiem (m.in. przez podpisanie umowy o pracę), to wyrok sądu wydany w sprawie z powództwa pracownika o wykonanie tego obowiązku zastępuje sporządzenie umowy o pracę i tym samym powoduje skutek w postaci nawiązania stosunku pracy. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2019 r.
 • Zbiorowe przetaczanie pojazdów o masie 5 ton – co na to przepisy
  Czy dozwolone jest zbiorowe przepychanie/przetaczanie pojazdów (samochodów ciężarowych) o masie ok. 5 t na dystans 20–30 m? Jak traktować takie czynności, odbywające się sporadycznie, oraz jak odnieść je do przepisów dotyczących ręcznych prac transportowych?
 • Sprawdź, co się zmieniło w zasadach ustalania składki wypadkowej
  Dotychczasowe zasady ustalania składki wypadkowej budziły w praktyce wiele wątpliwości. Rozwiązaniem tych problemów jest nowelizacja ustawy wypadkowej, która obowiązuje od 18 września 2021 r. Poznaj jej cztery najważniejsze zmiany.
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności – sprawdź co się zmieni w przepisach
  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności. Od czasu wejścia w życie obecnie obowiązującego aktu z 2014 r. na rynku pracy pojawiło się wiele zawodów i specjalności, które nie mają odpowiedników w obecnie obowiązujących przepisach. Stąd potrzeba dostosowania rozporządzenia do aktualnej sytuacji. Jakie nowe zawody pojawią się w klasyfikacji, które zmienią swoje nazwy, a które zostaną z niej usunięte? Sprawdź już teraz!
 • Handel w niedziele i święta – szykują się zmiany
  Jak wynika z projekty ustawy nowelizującej przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, który wpłynął do Sejmu, zaostrzone zostaną zasady związane z handlem w te dni w placówkach pocztowych. Jak będzie zdefiniowana „przeważająca działalność pocztowa”? Jakie dodatkowe obowiązki czekają pracodawców korzystających z wyłączeń w zakresie handlu w niedzielę?
 • Przepisy dla branży odpadowej – poznaj 6 najważniejszych zmian
  Dnia 23 września 2021 r. weszła w życie ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami dla branży odpadowej.
 • Konsekwencje plastikowej dyrektywy – co dalej z jednorazowymi produktami z tworzyw sztucznych
  Od 3 lipca 2021 r. nie wolno używać jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich, które nie ulegają biodegradacji ani nie posłużą do recyklingu. Co w takiej sytuacji powinni zrobić przedsiębiorcy, którzy mają takie produkty w magazynach? Jak to wpłynie na branżę gospodarowania odpadami?
 • Gdy zawini pracodawca, pracownicy nie odpowiadają za szkodę
  Wina, istnienie szkody, bezprawność zachowania pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych oraz związek przyczynowy pomiędzy bezprawnym działaniem a szkodą to przesłanki warunkujące odpowiedzialność pracowników za szkodę. Jeśli ich nie ma, to trudno mówić o odpowiedzialności pracowników. Jak zatem badać bezprawność zachowań i zaniechań pracownika?
 • Jakie wymagania do obsługi żurawia stacjonarnego z elektrycznym wyciągnikiem
  Czy żurawie stacjonarne z elektrycznym wciągnikiem o udźwigu do 250 kg wymagają uprawnień, kwalifikacji do ich obsługi?
 • Czy można skontrolować pracownika na zwolnieniu lekarskim
 • Czy pracodawca może skontrolować pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni?
 • Szkolenia okresowe bhp w czasie epidemii – dozwolone czy nie
  Chciałbym uzyskać odpowiedz na pytanie czy mimo iż nie trzeba prowadzić szkoleń okresowych z bhp w czasie Pandemii to czy prowadzenie ich zwłaszcza w małych grupach to naruszenie przepisów czy po prostu interpretacja jest dowolna. Wiem że jest paragraf iż nie potrzeba ale czy nie można?
 • Jak powinna wyglądać treść zarządzenia o powołaniu komisji bhp
  Czy w zarządzeniu o powołaniu komisji bhp wystarczy podać nazwę stanowiska lub funkcji, czyli np. pracownik służby bhp, lekarz medycyny pracy, przedstawiciel związków zawodowych? Czy musi to być imiennie, czyli jeżeli zmienia się SIP, to powołujemy nowego członka i nowe zarządzenie. Do tej pory mieliśmy w zarządzeniu stanowisko lub funkcję i do tego oświadczenia imienne członków o zapoznaniu się z treścią zarządzenia. Czy może w inny sposób należy powołać nowego członka Komisji (zmienił się SIP)? Nie działa jeden ze związków zawodowych, czy automatycznie przewodniczący tych związków przestaje być członkiem komisji, czy pracodawca ma to jakoś udokumentować?
 • Kontrola stanu bhp w kuchni a kwestia badań
  Czy pracownik służby bhp, który chce dokonać kontroli stanu bhp w pomieszczeniach kuchni obsługiwaną przez firmę zewnętrzną musi posiadać badania sanepidowskie? Kuchnia mieści się na terenie zakładu pracy.

BHP w firmie - cały wykaz