BHP w Firmie 2021/246

 • Temat numeru: Jak skutecznie szkolić dorosłych – poznaj metodę aktywną
  Ponieważ tradycyjny system edukacyjny nie tylko nie rozwija, ale najczęściej także hamuje lub ogranicza naturalną tendencję do samorealizacji, od wielu lat poszukuje się alternatywnych metod i technik kształcenia. Wziąwszy pod uwagę ideę rozwoju przez całe życie oraz specyfikę uczenia się osób dorosłych, sformułowano nowe cele oddziaływań szkoleniowych. Zasadniczą funkcją nauczania stało się stymulowanie rozwoju, zdobywanie przez uczestnika szkolenia coraz wyższego poziomu świadomości i autonomii, umiejętności współdziałania, poczucia kompetencji oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy. W obszarze szeroko pojętej edukacji pojawiło się pojęcie metod aktywnych. Na czym polega metoda aktywna w szkoleniu osób dorosłych?
 • Więcej uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy – już niebawem rewolucyjne zmiany
  Już niebawem powinny zakończyć się prace nad projektem zmian do ustawy o PIP, przygotowanym przez samą inspekcję pracy. Jak czytamy w uzasadnieniu – projekt dotyczy m.in. nadania inspektorom pracy uprawnienia do ustalania w drodze decyzji istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że stosunek prawny łączący strony ma – wbrew zawartej między nimi umowie – cechy stosunku pracy. Proponowane zmiany dotyczą także takich kwestii jak funkcjonowanie i uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy, czy szkolenia młodocianych do prac szczególnie niebezpiecznych. Szczególne rozwiązania są projektowane wobec branży budowlanej. Co dokładnie ma się zmienić?
 • Szkolenia okresowe i badania dla kierowców – nowe zwolnienia
  W znowelizowanej ustawie o transporcie drogowym wydłużona zostanie lista kierowców, którzy nie muszą odbywać kwalifikacji wstępnej ani szkolenia okresowego. Z tego obowiązku zwolnione są głównie różnego rodzaju służby, ale nie tylko. Sprawdź szczegóły.
 • Jak prawidłowo wypełnić skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie
  Wśród najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy jest przestrzeganie przepisów bhp. Na ich podstawie pracodawca m.in. kieruje pracowników na badania pracownika w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w określonych przez pracodawcę warunkach. Bardzo istotne jest, aby w takim skierowaniu nie zabrakło niezbędnych elementów. Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić ten dokument.
 • Kiedy narażasz się na zarzut utrudniania działań inspektora pracy
  Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy przyznaje inspektorom szereg kompetencji, które umożliwiają sprawne przeprowadzenie czynności kontrolnych. Jeżeli pracodawca będzie chciał utrudnić pracę inspektorowi w czasie czynności służbowych, może narazić się na zarzut utrudniania działalności, co jest wykroczeniem przewidzianym w przepisach Kodeksu pracy. Utrudnianie lub udaremnianie czynności kontrolnych może być również uznane jako przestępstwo, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Chcąc zminimalizować ryzyko postawienia zarzutów, warto mieć świadomość uprawnień inspektora oraz tego, jakie sytuacje mogą stanowić utrudnianie oraz udaremnianie czynności inspektorów pracy.
 • Płatnik wyeliminował zagrożenie? Stopa procentowa składki wypadkowej powinna być obniżona
  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w swoim założeniu ma być powiązana z zagrożeniem wypadkowym i ryzykiem wypłaty świadczeń z tego tytułu. W związku z tym wyeliminowanie zagrożenia przez płatnika (m.in. przez wprowadzenie instrumentów ograniczających/eliminujących zagrożenia) powinno skutkować obniżeniem stopy procentowej składki wypadkowej, gdyż ryzyko wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego ulega wówczas zmniejszeniu – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 8 grudnia 2020 r. Sprawdź szczegóły.
 • Organ nie musi wskazywać, u którego z pracodawców wystąpiła choroba zawodowa
  Istotą postępowania w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika jest potwierdzenie, że określone schorzenie kwalifikowane jako choroba zawodowa ma swoje źródło w środowisku pracy. Nie jest jednak obowiązkiem organu inspekcji sanitarnej (ustalającego istnienie choroby zawodowej w drodze decyzji administracyjnej) wskazanie konkretnie, u którego z pracodawców wystąpiła choroba – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z COVID-19
  Kwestia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z kolejną falą zachorowań na COVID-19 nieustannie budzi wątpliwości wśród pracowników służby bhp i samych pracodawców. Czy koniecznie trzeba aktualizować ocenę ryzyka zawodowego w związku z pandemią koronawirusa? Co uwzględnić, aktualizując ocenę ryzyka? Wyjaśnij wątpliwości i poznaj stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w tej sprawie.
 • Instruktaż stanowiskowy bhp operatora pługopiaskarki
  Prawidłowo przeprowadzony instruktaż stanowiskowy bhp operatora pługopiaskarki, w tym między innymi omówienie zdarzeń wywołujących wypadki i ich najczęstsze przyczyny, pozwoli pracownikom zaznajomić się z wymogami bezpiecznej pracy i zagrożeniami związanymi z pracą na tym stanowisku. To z kolei wpłynie bezpośrednio na wykonywanie zadań w sposób niezagrażający życiu i przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy. O czym jeszcze nie wolno zapomnieć podczas instruktażu bhp?
 • Obowiązki służby bhp – czym jest bieżące informowanie o zagrożeniach
  Służba bhp powinna sprawować bieżący monitoring w zakresie występujących w zakładzie zagrożeń zawodowych. Powyższa zasada dotyczy nie tylko sytuacji, w której u pracodawcy funkcjonuje komórka bhp, ale również mniejszych pracodawców, gdzie nie ma obowiązku powoływania służby bhp. Niestety lakoniczny przepis umieszczony w katalogu zadań służby bhp daje w praktyce więcej pytań niż odpowiedzi.
 • Test na COVID-19 w warunkach domowych – co dalej po pozytywnym wyniku
  Do jakich działań zobligowany jest pracodawca, gdy pracownik informuje go o pozytywnym wyniku aptecznego testu na COVID-19? Co powinien zrobić pracownik, gdy otrzyma pozytywny wynik testu wykonanego w warunkach domowych? Czy jedynym wiarygodnym testem, będącym podstawą do wysłana pracowników na kwarantannę są testy szpitalne/sanepidowskie?

BHP w firmie - cały wykaz