• Temat numeru: Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy murarza – część 1
  Murarz wykonuje elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne obiektów budowlanych oraz prace remontowe i konserwatorskie, a także rozbiórkowe. Zakres jego prac jest bardzo szeroki, a z każdym z tych zadań wiąże się niebezpieczeństwo wypadku. Osoba pracująca na takim stanowisku powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod wykonywania pracy. W artykule podpowiemy, na jakie zagadnienia należy zwrócić uwagę, aby prawidłowo przeprowadzić instruktaż stanowiskowy murarza.
 • Nowe urlopy i zwolnienia od pracy w sprawach pilnych – projekt zmian w Kodeksie pracy
  Konieczność wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance zaowocowała projektem zmian w Kodeksie pracy, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych. Wśród najważniejszych zmian są modyfikacje w zakresie wykorzystania urlopu rodzicielskiego oraz nowy urlop opiekuńczy na opiekę nad członkiem rodziny. Pracownicy zyskają również kolejne nowe uprawnienie – zwolnienie od pracy w sprawach pilnych.
 • Poznaj planowane rozwiązania w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej
  Czy praca zdalna będzie mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy? Jakie będą zasady powrotu pracownika z pracy zdalnej do pracy stacjonarnej? Którzy pracownicy będą mogli złożyć wiążący pracodawcę wniosek o wykonywanie pracy zdalnej? Znamy najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który ma usankcjonować pracę zdalną w okresie po zakończeniu okresu epidemii. Sprawdź szczegóły planowanych rozwiązań.
 • Umowa o pracę z cudzoziemcami (obywatelami Ukrainy) – w jakim języku
  W związku z wojną w Ukrainie coraz liczniejsze grupy uchodźców przybywają do naszego kraju. Część z nich zapewne zostanie u nas na stałe i będzie chciała podjąć tu pracę. Sprawdź, w jakim języku polski pracodawca powinien podpisywać z cudzoziemcami (obywatelami Ukrainy) umowy o pracę, aby nie narazić się na odpowiedzialność karną.
 • Dyżur pod telefonem – w zasadzie jak zakładowy
  Dyżur pracowniczy jest znaną od wielu lat instytucją prawa pracy. Polega na zobowiązaniu pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę – w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Reguluje go m.in. Kodeks pracy, rozróżniając dwa jego zasadnicze typy – dyżur zakładowy i dyżur domowy. A jak traktować dyżur „pod telefonem”?
 • Czy inspektor pracy może zweryfikować skierowanie na badania lekarskie
  Państwowa Inspekcja Pracy funkcjonuje na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z art. 1 jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwestie związane z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami jako wynikające z przepisów bhp znajdują się w obszarze zainteresowania organów Państwowej Inspekcji Pracy. Czy inspektor pracy może w czasie kontroli zweryfikować skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie?
 • Prawidłowy dobór środków ochrony indywidualnej według nowych przepisów
  Zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które weszły w życie w listopadzie 2021 r., odnosiły się w dużej części do załącznika nr 2 – Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej. Jakie jest nowe podejście do ŚOI? Jakie istotne zmiany w zakresie środków ochrony indywidualnej wprowadzono w przepisach?
 • Prezentacja szkoleniowa, czyli jak zaciekawić uczestników szkoleń bhp
  Jak wynika z doświadczeń prowadzących szkolenia bhp, ich uczestnicy często nie zapamiętują przekazywanych na slajdach wiadomości, a jeszcze częściej nie wykazują zainteresowania prezentowanymi treściami. Prezentacje multimedialne mogą być jednak bardzo efektywnym narzędziem działalności szkoleniowej. Aby je w pełni wykorzystać, muszą zostać dobrze zaplanowane i opracowane. Jak je przygotować, by były skutecznym narzędziem?
 • Wypadek ciężki, zbiorowy i śmiertelny przy wykonywaniu robót budowlanych
  Nie bez przyczyny sektor budowlany od lat traktowany jest priorytetowo w działalności kontrolnej i nadzorczej realizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Uwzględniając złożone środowisko pracy, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, jak również z wykorzystaniem urządzeń technicznych przy wykonywaniu prac budowlanych nietrudno o wypadek – ciężki, zbiorowy lub śmiertelny. Należy pamiętać, że takie zdarzenie w żadnym razie nie może pozostać prywatną sprawą między poszkodowanym (lub jego rodziną) a pracodawcą. Sprawa będzie musiała być bowiem zbadana nie tylko przez powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, ale również inspektora pracy oraz prokuratora.

BHP w firmie - cały wykaz