• Temat numeru: Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy murarza – część 2
  Środowisko pracy murarza obfituje w liczne zagrożenia, dlatego tak istotne jest, by podczas szkolenia pracownik poznał wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy. Ważne jest także, by przekazać mu niezbędną wiedzę na temat środków ochronnych, które powinien stosować podczas wykonywania obowiązków, by w jak najwyższym stopniu zapewnić mu bezpieczne warunki pracy. Poniższy artykuł stanowi kontynuację tematu, który pojawił się w poprzednim numerze.
 • Zatrudnianie i pomoc obywatelom Ukrainy – jakie rozwiązania wprowadza specustawa
  Dnia 12 marca zakończyły się prace parlamentarne nad specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jeszcze tego samego dnia ustawa została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość przepisów specustawy weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. Jakie rozwiązania wprowadzają przepisy specustawy?
 • Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
  Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jak czytamy w obwieszczeniu ministra rodziny i polityki społecznej z 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 287), możemy liczyć na 100,00 zł więcej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu niż dotychczas.
 • Nowe wzory umów o pracę od 1 sierpnia 2022 r.
  Od 1 sierpnia 2022 r. mają zacząć obowiązywać zmiany Kodeksu pracy wynikające z konieczności dostosowania jego przepisów do nowych dyrektyw unijnych. Wprowadzane zmiany wpłyną również na treść umów zawieranych z pracownikami. Poznaj szczegóły zmian.
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w hali przemysłowej – o jakie dokumenty zapyta inspektor pracy
  Co roku inspektorzy pracy przeprowadzają kilkadziesiąt tysięcy kontroli w zakładach pracy. W tym roku zapowiedziano ich 52 tysiące. Inspektorzy sprawdzają przestrzeganie przepisów prawa pracy z naciskiem na regulacje bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrole prowadzone są w różnych zakresach. Mimo to można wyróżnić grupę dokumentów i zagadnień sprawdzanych niemalże zawsze. Przygotuj się już teraz i sprawdź, o co może pytać inspektor i jakie dokumenty przygotować na kontrolę PIP w hali przemysłowej.
 • Służba bhp także podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  Podstawowy obowiązek pracodawcy, jakim jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, realizowany jest przy współudziale służby bhp lub osób wykonujących jej zadania. Zakres czynności służby bezpieczeństwa i higieny pracy określa rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie daje ono jednak odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości, jakie są związane ze służbą bhp, której prawidłowość funkcjonowania może być nie tylko na bieżąco weryfikowana przez pracodawcę, ale również przez inspektorów pracy.
 • Stanowisko pracy tynkarza – o jakich zagrożeniach poinformować pracownika
  Praca na stanowisku tynkarza wiąże się z licznymi zagrożeniami. Na terenie budowy zagrożeniem mogą być śliskie nawierzchnie czy np. czynniki związane z warunkami atmosferycznymi. Pracownik na tym stanowisku narażony jest także na ryzyko upadku z wysokości, na urazy ze strony ostrych i wystających przedmiotów czy ruchome części maszyn. Zagrożeniem może być także prąd elektryczny – do porażenia może dojść m.in. na skutek używania uszkodzonych narzędzi. Sprawdź, o jakich zagrożeniach musisz poinformować pracownika podczas szkolenia okresowego bhp.
 • Postępowanie powypadkowe – czy udział lekarza jest konieczny
  Zaistnienie wypadku przy pracy rodzi po stronie pracodawcy konieczność przeprowadzenia postępowania powypadkowego. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy określa rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zobowiązuje ono pracodawcę do powołania w takim przypadku zespołu powypadkowego. Czy udział lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami tego zakładu jest konieczny w takim postępowaniu?
 • Co powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego w związku z występowaniem czynnika chemicznego
  Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z kartami charakterystyki produktów wymienionych w instrukcji. Co ustawodawca rozumie pod pojęciem „instrukcja”? Czy należy sporządzić załącznik do ORZ, w którym będą znajdować się założenia z 8 punktów, które są ujęte w rozporządzeniu? Jak należy interpretować punkt „niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego”? Jakie informacje należy wpisać w tym punkcie z karty charakterystyki? Czy są to zagrożenia „H”, czy może inne? Czy w takiej instrukcji należy ująć piktogramy dotyczące zagrożeń?
 • Szkolenia bhp pracowników tymczasowych z Ukrainy – kto je przeprowadzi
  Za pośrednictwem agencji zatrudnienia pracują u nas osoby z Ukrainy. Umowę podpisaliśmy z agencją, a zatem nie są oni naszymi pracownikami. Przeprowadzamy dla tych pracowników instruktaż ogólny i stanowiskowy. Do kogo należy przeprowadzanie szkoleń okresowych bhp i ppoż.?
 • 5-minutowa przerwa od pracy przy komputerze – jak ją wykorzystać
  Jak wynika z obowiązujących przepisów po każdej przepracowanej godzinie przy komputerze pracownik może skorzystać z 5-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Czy jest to przerwa, w trakcie której pracownik nie wykonuje żadnej pracy, czy po prostu nie wykonuje pracy przy komputerze? Jaki jest cel przerwy i jak ją wykorzystać?
 • Praca w gnieździe regału a praca na wysokości
  Czy pracę w gnieździe regału stojącego w hali, na wysokości powyżej 2 m od podłoża, należy traktować jako pracę na wysokości? Jeżeli tak, to jakie wymagania bezpieczeństwa należy spełnić, aby w pełni zabezpieczyć pracowników przed upadkiem? Powierzchnia na jakiej wykonywana jest praca została osłonięta z 3 stron i ustawiona odpowiednio stabilnie.

BHP w firmie - cały wykaz