• Temat numeru: Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej z uwzględnieniem uprawnienia w zakresie powstrzymania się od pracy
  Przepisy bhp eksponują szczególny rodzaj pracy, jakim są prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Osobom je wykonującym przysługuje prawo powstrzymania się od pracy. Dowiedz się więcej na ten temat.
 • Koniec epidemii – 5 praktycznych pytań
  Wprowadzony 20 marca 2020 r. w związku z COVID-19 stan epidemii od 16 maja 2022 r. został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Sprawdź, czy ta zmiana wpływa np. na zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych i szkoleń bhp, przymusowe udzielanie urlopu czy pracę zdalną. Dowiedz się, jak stosować „epidemiczne” przepisy kadrowe po odwołaniu stanu epidemii i wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 • Nowe zasady kontroli trzeźwości pracownika coraz bliżej
  W obowiązującym stanie prawnym pracodawca nie ma prawa do samodzielnego przeprowadzania kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Rada Ministrów przyjęła pod koniec maja projekt nowelizacji przepisów, który ma określić w Kodeksie pracy zasady prowadzenia przez pracodawcę prewencyjnych i wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników. Co się zmieni?
 • Szkolenia niezbędne do wykonywania pracy – planowane zmiany w Kodeksie pracy
  W przypadku zobowiązania pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników (niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku) szkolenia takie powinny odbywać się na koszt pracodawcy oraz w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika. Sprawdźmy szczegóły nowych rozwiązań.
 • Ocena ryzyka zawodowego ogrodnika
  Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Każdy pracodawca zobowiązany jest do jej przeprowadzenia. Prowadząc ją regularnie, pracodawca stwarza w przedsiębiorstwie bezpieczne warunki pracy i kontroluje stan zagrożeń w miejscu pracy. Przedstawiamy kompleksową ocenę ryzyka na stanowisku ogrodnika ze szczegółowo omówioną identyfikacją i charakterystyką czynników środowiska pracy.
 • Pracownik tymczasowy a obowiązki bhp pracodawcy użytkownika
  W okresie wakacyjnym wielu studentów, uczniów i inne osoby szukają zatrudnienia przy pracach sezonowych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowych. Pracodawca korzystający z usług takich podmiotów i zatrudniający za ich pośrednictwem pracowników tymczasowych jest pracodawcą użytkownikiem. W związku z tym spoczywa na nim wiele obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie są to obowiązki? Jak je prawidłowo wdrożyć i utrzymać? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w dalszej części artykułu.
 • Współpraca z laboratoriami w zakresie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy jako zadanie służby bhp
  Wprawdzie badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia nie są wykonywane z poziomu zakładu pracy, to ostateczna odpowiedzialność za prawidłowe wywiązanie się z obowiązków związanych z ich realizacją spoczywa na pracodawcy. Ogniwem pośrednim między pracodawcą a laboratoriami uprawnionymi do wykonywania tych badań i pomiarów jest służba bhp, której obowiązkiem jest współpraca z laboratoriami.
 • Stan zagrożenia epidemicznego – co z badaniami lekarskimi pracowników i szkoleniami bhp?
  16 maja 2022 r. odwołany został na obszarze Polski stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego. Może to rodzić pytania pracodawców oraz pracowników służby bhp w zakresie zawieszonych wcześniej obowiązków związanych z okresowymi profilaktycznymi badaniami lekarskimi oraz okresowymi szkoleniami bhp pracowników. Zobacz, co dalej z badaniami lekarskimi pracowników i szkoleniami bhp w czasie stanu zagrożenia epidemicznego?
 • Procedura powypadkowa pracowników sezonowych
  Zatrudniając pracowników tymczasowych, musimy mieć na uwadze, że jest to osoba niezwiązana z zakładem pracy, nieposiadająca nawyków i przyzwyczajeń charakterystycznych dla pracowników etatowych. Dlatego potencjalnie jest bardziej narażona na wypadek, szczególnie w trakcie wdrażania do pracy. Sprawdź, jak wyglądają procedury powypadkowe pracowników sezonowych.
 • Wypadek pracownika na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy – jaka dokumentacja
  Pracownik zatrudniony na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy uległ wypadkowi. Umowa z PUP wskazuje, że pracodawca ma przeprowadzić postępowanie wypadkowe. Na jakim dokumencie ma to zrobić, protokole powypadkowym czy karcie wypadku? W ilu egzemplarzach? Czyje dane powinna zawierać dokumentacja – pracodawcy czy PUP? Kto zatwierdza taki dokument?
 • Hulajnoga elektryczna na terenie zakładu pracy – niezbędne wymagania
  Zakłady dzieli odległość 1 kilometra. Dojazd jest możliwy drogą publiczną (ograniczenie do 50 km/h teren zabudowany) oraz chodnik. Zakupiono hulajnogę elektryczną w celu przemieszczania się pracowników. Czy potrzebna jest instrukcja i instruktaż stanowiskowy? Czy pracownik powinien przejść dodatkowe badania medyczne? Czy firma musi wyposażyć pracownika w kask?
 • Źródła wiedzy na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem
  Skąd czerpać wiedzę na temat zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem w firmie?
 • Zmęczenie w ocenie ryzyka zawodowego
  Czy w ocenie ryzyka zawodowego lekarza należy uwzględnić jego zmęczenie? Obecnie w czasie epidemii jest to bardzo istotny problem. Dodatkowo wiem, że lekarz pracuje w kilku ośrodkach i na podstawie różnych umów i przepracowuje miesięcznie dużo więcej godzin niż jest to dopuszczalne. Czy mam wprost napisać, że lekarz pracuje za dużo, i stąd jego zmęczenie? Jak to ująć w ocenie ryzyka?
 • Zgłoszenie wypadku do Państwowej Inspekcji Pracy oraz prokuratury – kto i kiedy
  Czy wykonanie telefonu pod numer 112 jest równoznaczne z powiadomieniem o ciężkim, śmiertelnym, zbiorowym wypadku przy pracy PIP i prokuratury? Czy przy zgłoszeniu wypadku przy pracy pod numer 112 z automatu powiadomione są powyższe służby? Czy też należy je zawiadamiać odrębnie? 

BHP w firmie - cały wykaz