• Temat numeru: Kobieta w ciąży – wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem uprawnień służby bhp oraz inspektora Państwowej Inspekcji Pracy
  Przepisy z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy w sposób priorytetowy traktują niektóre grupy pracowników. Jedną z nich są kobiety w ciąży. Organizując czas pracy takich osób, należy w szczególności mieć na względzie, że nie mogą one wykonywać każdej pracy, w warunkach organizacji pracy na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy.
 • Zatrudnianie obywatela Ukrainy – od 15 lipca dodatkowe dane w powiadomieniu
  W związku z powierzeniem wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy pracodawca jest zobowiązany przekazywać do powiatowego urzędu pracy określone dane. Sprawdź, o jakie informacje poszerzył się od 15 lipca 2022 r. katalog danych wymaganych w powiadomieniu o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy i dlaczego zakres tych danych się zwiększył.
 • Pełne oskładkowanie umów zlecenia już w przyszłym roku
  W przyjętym przez UE na początku czerwca KPO wskazano, że Polska zobowiązała się wdrożyć reformę umów cywilnoprawnych już w pierwszym kwartale 2023 roku. Początkowo pełne oskładkowanie umów zleceń, które miało wejść w życie 1 stycznia 2022 r., zostało przesunięte na 2024 rok. Ostatnio sytuacja jednak diametralnie uległa zmianie i wygląda na to, że zmian możemy się spodziewać już od 2023 roku.
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy z perspektywy obowiązków i uprawnień pracodawcy
  Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Jaki jest przebieg kontroli prowadzonej przez ten organ z punktu widzenia pracodawcy i jego praw i obowiązków?
 • Badanie profilaktyczne kandydatów do nauki zawodu i młodocianych
  Wykonywanie badań profilaktycznych u kandydatów do nauki zawodu i osób młodocianych wbrew pozorom może okazać się bardzo istotnym obowiązkiem. Ich wyniki mogą być kluczowe w procesie wyboru zawodu i decydować o przyszłości badanego. O czym należy pamiętać w takich przypadkach?
 • Woda zdatna do picia – wszystko, co powinieneś wiedzieć
  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom wody zdatnej do picia. Jednak pojęcie „woda zdatna do picia” jest bardzo szerokie i niestety niezdefiniowane na gruncie przepisów z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Jak zatem prawidłowo wywiązać się z tego obowiązku? Czy pracownicy mogą mieć konkretne oczekiwania, uwzględniając własne preferencje, w tym wynikające ze wskazań zdrowotnych? Czy obowiązek ten dotyczy również pracowników w delegacji?
 • Szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami (część 2)
  Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie bhp, które należy okresowo powtarzać. Wielu przedsiębiorców zapomina jednak, że obowiązek przeszkolenia dotyczy także pracodawców i osób kierujących pracownikami. Sprawdź, jak dobrze przygotować takie szkolenie. Zagadnienia, które dalej przedstawiamy, wynikają z ramowego programu szkolenia okresowego opracowanego dla tej grupy.
 • Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu wśród pracowników – sprawdzone sposoby
  Wypalenie zawodowe to odpowiedź organizmu na długotrwały stres, którego źródłem jest praca. Co prawda nie jest to jednostka chorobowa i bezpośrednio nie może być podstawą wydania L4, to jest ściśle związane ze stanem zdrowia pracowników i może być przyczyną nieobecności pracowników. Jak w takim razie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Oto kilka pomysłów, które możesz wykorzystać w swojej firmie.
 • Pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy – czy przysługuje mu zadośćuczynienie od pracodawcy
  Wypadek zdarzył się przy pracy realizowanej poza terenem czy siedzibą firmy. Czy w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje prawo domagania się od pracodawcy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne na skutek doznanych urazów? Czego może spodziewać się w takiej sytuacji pracodawca?
 • Kto jest uprawniony do odbioru rusztowania
  Posiadamy na terenie zakładu rusztowanie, które chcemy wykorzystać do wymiany oświetlenia na hali produkcyjnej. Mamy osobę, która posiada uprawnienia montażysty rusztowań. Ogranicza nas tylko przepis który mówi, że korzystanie z rusztowania jest możliwe dopiero po odbiorze przez kierownika budowy (ewentualnie inną, uprawnioną osobę). Czy w tej sytuacji można do odbioru rusztowania powołać firmę zewnętrzną, która dokona wpisu w protokole odbioru na konkretny okres czasu? Kto może tego wpisu dokonać oprócz kierownika budowy?
 • Przeniesienie pracownika na inne stanowisko – obowiązki pracodawcy
  Jakie są obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika produkcji do wykonywania pracy na innym stanowisku produkcyjnym (instruktaż, badania profilaktyczne, ocena ryzyka)? Przesunięcia pracowników wynikają z braków kadrowych, urlopów i są raczej krótkotrwałe.

BHP w firmie - cały wykaz