• Temat numeru: Prace szczególnie niebezpieczne – wybrane problemy
  Każda praca wiąże się z właściwym dla niej poziomem ryzyka – inaczej mówiąc, może być mniej lub bardziej bezpieczna dla osoby, która taką pracę wykonuje. Prace odznaczające się szczególnym poziomem zagrożeń lub wykonywane w utrudnionych warunkach określane są mianem prac szczególnie niebezpiecznych. Uwzględniając powyższe, sposób ich organizacji również musi być szczególny – podobnie jak szczególny charakter mają czynności kontrolne i nadzorcze inspektorów pracy dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych.
 • Praca zdalna po zmianach w Kodeksie pracy: 5 wzorów wniosków z objaśnieniami
  Praca zdalna będzie mogła być wykonywana już od momentu nawiązania stosunku pracy (przy zawieraniu umowy o pracę), albo później – na wniosek pracownika. W pewnych przypadkach taki wniosek będzie dla pracodawcy wiążący. Oprócz tego nowelizacja zakłada całkowitą nowość, którą ma być okazjonalna praca zdalna. Także wymagająca wniosku pracownika. Przyjrzyjmy się więc, co powinny zawierać takie wnioski.
 • Niezapewnienie opieki medycznej pracownikowi jako przyczyna zewnętrzna wypadku
  Ochrona pracownika obejmuje czynności podejmowane zwykle w podróży służbowej, w tym także związane z uzasadnionym poszukiwaniem pomocy lekarskiej. Przyczyną zewnętrzną wypadku w czasie podróży służbowej może być także niezapewnienie przez pracodawcę należytej opieki medycznej pracownikowi – orzekł Sąd Najwyższy.
 • Kontrole zdalne i hybrydowe Państwowej Inspekcji Pracy w czasie stanu zagrożenia epidemicznego
  Zniesienie stanu epidemii i zastąpienie go stanem zagrożenia epidemicznego rodzi nie tylko pytania dotyczące obowiązków związanych bezpośrednio ze sferą bhp, ale również procedurą kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Czy zniesienie stanu epidemii ma wpływ na sposób przeprowadzania przez inspektorów pracy kontroli w zakładach pracy? Jeśli tak, to jaki?
 • Kontrola warunków pracy – pierwsze i strategiczne zadanie służby bhp
  Zarówno zadania służby bhp jako wyodrębnionej komórki organizacyjnej, jak i pracowników wykonujących zadania służby bhp muszą korespondować z zakresem obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp. Przepisy zawierają katalog zadań, który jest ułożony z uwzględnieniem ciężaru gatunkowego poszczególnych obowiązków. Kluczowym z nich jest dokonywanie przeglądów warunków pracy – ze szczególnym zwróceniem uwagi na pewne grupy zatrudnionych.
 • Jak unikać błędów, prowadząc szkolenia bhp
  Prowadzenie szkoleń, zwłaszcza na początku, związane jest ze stresem, niepewnością i wątpliwościami czy wszystko przebiegnie prawidłowo. Aby tego uniknąć i porządnie przygotować się do szkolenia i mieć pewność, że przekazałeś wszystkie niezbędne informacje – przygotowaliśmy dla Ciebie kilka wskazówek.
 • Jak bezpiecznie użytkować wózki jezdniowe
  Transport wewnętrzny to jeden z kluczowych procesów każdego zakładu pracy. Do najbardziej popularnych maszyn stosowanych do transportu należą wózki jezdniowe z napędem silnikowym. To one zapewniają ciągłość dostaw. Oprócz swoich zalet, mogą być przyczyną poważnych wypadków. Zazwyczaj poszkodowani doznają bardzo dotkliwych urazów.  Ruch wewnątrzzakładowy musi więc być zorganizowany bezbłędnie. 
 • Transport ręczny – bhp przy ręcznym przenoszeniu przedmiotów
  Transport ręczny to pojęcie znane wszystkim pracownikom, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Stosowanie się do obowiązujących norm transportu ręcznego, zasad bhp przy ręcznym przenoszeniu przedmiotów oraz rzetelnie przeprowadzona ocena ryzyka to podstawowe działania ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań zdrowotnych. O jakich normach transportu ręcznego mowa i jak przeprowadzić ocenę ryzyka w związku z narażeniem pracowników na transport ręczny?
 • Badania kontrolne po powrocie do pracy z urlopu rodzicielskiego – czy są obowiązkowe
  Od 1 lutego 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. pracownik przebywa na urlopie rodzicielskim. Przed urlopem rodzicielskim pracownik nie był na zwolnieniu lekarskim. Czy przed powrotem do pracy musi wykonać badania kontrolne?
 • Przedstawiciel pracowników jako członek zespołu powypadkowego
  Czy przepisy zabraniają, żeby członkiem zespołu powypadkowego obok specjalisty ds. bhp była osoba kierująca pracownikami (jako przedstawiciel pracowników)?

BHP w firmie - cały wykaz