• Temat numeru: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika samochodowego
  Każdy pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Jest ona fundamentalnym narzędziem służącym bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników w miejscu pracy. Prowadząc ją regularnie, pracodawca stwarza w przedsiębiorstwie bezpieczne warunki pracy i kontroluje stan zagrożeń w miejscu pracy. Przedstawiamy kompleksową ocenę ryzyka zawodowego mechanika samochodowego.
 • Będą nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców
  Trwają prace nad ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców, projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych. Celem nowej ustawy jest przede wszystkim usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz ograniczenie występujących nadużyć, jak również pełna elektronizacja postępowań. Jakie rozwiązania zostaną wprowadzone dla usprawnienia procesu wydawania zezwoleń na pracę? W jakim zakresie zwiększą się uprawniania publicznych służb zatrudnienia? Czy nowe przepisy utrzymają tzw. test rynku pracy?
 • Miejsce wypadku przy pracy wpłynie na składkę wypadkową w 2023 roku
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, który ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Według nowych przepisów należy wskazać, czy wypadek przy pracy miał miejsce podczas jej wykonywania w siedzibie firmy, czy podczas pracy zdalnej. Ta ważna zmiana ma się przełożyć na wzrost składki wypadkowej dla pracodawców.
 • Jak określić zakładową procedurę badania trzeźwości pracowników?
  Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada, że badania trzeźwości pracowników będą mogły być przeprowadzane jako badania prewencyjne przez pracodawcę w zakładzie pracy. Jednak, aby było to możliwe, pracodawca powinien ustalić procedurę działań w przepisach wewnątrzzakładowych.
 • Gdy pracownik służby bhp nie wywiązuje się ze swoich obowiązków
  Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wykryte zostały nieprawidłowości. Inspektor PIP nałożył na pracodawcę wysoką karę. Czy pracodawca może obarczyć pracownika służby bhp zarzutem nieprawidłowego wywiązywania się z obowiązków służbowych i go zwolnić, domagając się jednocześnie zapłacenia przez niego nałożonej kary, skoro to pracodawca ponosi odpowiedzialność za bhp w zakładzie pracy?
 • Jak przekonać pracowników do zmiany zachowań?
  Zachowanie pracownika ma ogromny wpływ na zdarzenia wypadkowe. Oczywiście nie należy bagatelizować wagi czynników technologicznych i organizacyjnych wypadków przy pracy – mają one duże znaczenie, a ich wyeliminowanie dostarcza pracownikom służby bhp pola do pracy każdego dnia. Czy podczas szkolenia bhp można nakłonić pracowników do zmiany nawyków i przyzwyczajeń na bezpieczne? Jakie argumenty podawać i w jaki sposób przekonać pracowników do takiej zmiany?
 • Wykonywanie pracy w jednym miejscu przez pracowników różnych pracodawców – zasady właściwego współdziałania
  Z punktu widzenia technicznego bezpieczeństwa pracy klarownym układem jest sytuacja, w ramach której w jednym miejscu praca wykonywana jest przez pracowników zatrudnionych przez jednego pracodawcę. Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy w tym samym czasie i miejscu praca jest wykonywana przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców. Taki układ wymaga właściwej współpracy w obszarze bhp.
 • Nieobecność pracownika służby bhp a termin na sporządzenie protokołu powypadkowego
  Od 12 września do 30 września przebywałam na urlopie. W tym czasie zgłoszono dwa wypadki pracowników. Nie jestem w stanie zmieścić się w 14-dniowym okresie, który przewidziany jest do sporządzenia protokołu powypadkowego. Czy w pkt 12 protokołu mogę zawrzeć informację „urlop pracownika służby bhp”?
 • Leasing pracowniczy, outsourcing, agencja pracy tymczasowej – kto sporządza protokół powypadkowy
  Na kim ciąży obowiązek sporządzenia protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w przypadku: leasingu pracowniczego, outsourcingu, agencji pracy tymczasowej?

BHP w firmie - cały wykaz