• Temat numeru: Sezon niskich temperatur – wybrane zagadnienia
  Temperatura powietrza w miejscu wykonywania pracy ma bardzo istotne znaczenie zarówno w kontekście subiektywnego komfortu cieplnego zatrudnionych, jak i jakości, ilości świadczonej pracy oraz pod względem bezpieczeństwa jej wykonywania. Miesiące niskich temperatur zobowiązują pracodawcę do monitorowania warunków pracy w zakresie zapewnienia minimalnych temperatur w pomieszczeniach, jak również właściwych warunków, w sytuacji gdy obowiązki wykonywane są na przestrzeni otwartej. Obowiązki pracodawców nie są wyłącznie sprawą między stronami stosunku pracy. Ich realizacja może bowiem podlegać kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Powróci obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników
  Pracodawcy RP wystąpili do resortu zdrowia z inicjatywą zmiany przepisów w zakresie obowiązku wykonywania badań okresowych bhp pracowników. Jak wskazują przedstawiciele tej organizacji, pomimo poprawy sytuacji epidemicznej wielu pracowników i pracodawców nadal korzysta z przywileju zawieszenia obowiązku wykonywania badań okresowych, pogłębiając zaległości z zakresu ochrony zdrowia pracowników i bhp.
 • Będą zmiany w przepisach dotyczących procesów galwanotechnicznych
  W celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach reprezentujących branżę galwanotechniczną Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało nowy projekt zmian w przepisach dotyczących procesów galwanotechnicznych. Przepisy nowego rozporządzenia będą miały zastosowanie do pracowników zatrudnionych w tych podmiotach i do pracodawców, którzy są odpowiedzialni za zorganizowanie pracy pozwalającej na stworzenie bezpiecznych warunków pracy.
 • Co się (nie)zmieni po skróceniu czasu pracy
  Do Sejmu trafił projekt ustawy skracającej tygodniowy wymiar etatu z 40 do 35 godzin. Skrócenie norm czasu pracy nie powoduje zmian w wysokości wynagrodzenia, co oznacza, że nie będzie ono niższe niż dotychczas otrzymywane. Projekt nie przewiduje także ograniczeń w sposobach organizacji czasu pracy w okresie rozliczeniowym i umożliwia prowadzenie systemu pracy w trzech ośmiogodzinnych zmianach. Jaki jest cel i potrzeba uchwalenia ustawy? Jakie konsekwencje może oznaczać zmiana przepisów?
 • Wyższa płaca minimalna w 2023 r. – na jakie stawki wpływa zmiana jej wysokości
  Od stycznia 2023 r. wzrośnie wysokość płacy minimalnej. Dnia 13 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, z którego wynika, że w 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie.
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy w planowanej nowelizacji Kodeksu pracy
  Po wejściu w życie od dawna planowanej dużej nowelizacji Kodeksu pracy zmieni się zakres informacji, jakie pracodawca musi przekazać pracownikowi. Największe zmiany czekają tzw. informację o warunkach zatrudnienia (którą musimy wydawać każdemu pracownikowi). Dojdzie w niej wiele dodatkowych punktów. Ale nowych (lub zmienionych) obowiązków informacyjnych będzie znacznie więcej.
 • Planowanie profilaktyki w ryzyku zawodowym krok po kroku
  Po przeprowadzeniu oceny ryzyka zawsze należy przeanalizować możliwość poprawy warunków pracy i zastosować działania profilaktyczne. Jeżeli nie ma pomysłu, jakie działania można zastosować w konkretnym przypadku, to warto skorzystać z doświadczeń innych, zobaczyć, jak inni zorganizowali pracę. Oto kilka wskazówek i podpowiedzi, jak zaplanować i wdrożyć skuteczne działania profilaktyczne.
 • Zadania służby bhp – praktyczny komentarz
  Praca w służbie bhp to zawód ze zdefiniowanymi obowiązkami za pomocą aktualnych regulacji prawnych. Osoby pracujące w tej branży mają przed sobą do zrealizowania 22 zadania określone rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadania są zróżnicowane, część z nich wymaga znajomości przepisów, do innych zadań pracownicy wykorzystują umiejętność rozwiązywania problemów. W artykule zostały omówione wszystkie obowiązki wraz z przykładami sytuacji, jakie mogą wystąpić w codziennej pracy służby bhp.
 • Oszczędne ogrzewanie a komfortowe warunki pracy
  Nie zawsze minimalna temperatura wskazana w przepisach jest równoznaczna z zapewnieniem komfortowych warunków pracy. To kwestia bardzo istotna, ponieważ trudne warunki pracy mają znaczny wpływ na produktywność i zaangażowanie pracowników. Obecnie wielu pracodawców zastanawia się, jak oszczędzić na ogrzewaniu miejsc pracy. Jaka jest minimalna temperatura, jaką pracodawca ma obowiązek zapewnić w pomieszczeniu pracy? Jakie straty finansowe może przynieść nadmierna oszczędność na ogrzewaniu? W jaki sposób można uchronić obiekt przed wychłodzeniem?
 • Czy nieobecność pracownika w pracy wpływa na wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
  Czy jest podstawa prawna i zasadne jest stosowanie potrąceń z ekwiwalentu wypłacanego za pranie i naprawę odzieży roboczej z powodu nieobecności pracownika, nawet jeśli jest to krótkotrwała nieobecność, np. 3 dni? Czy można w zasadach wypłacania ekwiwalentu wyznaczyć kwartalne okresy jego wypłacania?
 • Obowiązki i prawa pracodawcy w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej u pracownicy
  Pracownica pracowała od 1984 do 2007 jako szwaczka i punktowaczka. Następnie od 2010 do chwili obecnej jako pakowaczka. Praca polegała na układaniu pojedynczych opakowań z bardzo lekkim produktem w kartonie, a następnie zaklejeniu go. W ubiegłym roku pracownica otrzymała orzeczenie lekarskie z WOMP o rozpoznaniu choroby zawodowej: przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy. Z czym to się wiąże dla naszej firmy jako aktualnego pracodawcy? Czy biorąc pod uwagę poprzedni okres zatrudnienia, choroba wystąpiła wskutek pracy u obecnego pracodawcy? Co może dać odwołanie się od decyzji WOMP?

BHP w firmie - cały wykaz