• Temat numeru: Okresowa analiza stanu bhp – zasady sporządzania oraz możliwa weryfikacja ze strony Państwowej Inspekcji Pracy
  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie bieżącego monitoringu stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy oraz w innych miejscach, w których praca jest wykonywana. Monitoring ten realizowany jest przy współudziale służby bhp oraz innych osób wykonujących zadania tej służby. Jednym z dowodów na sprawowanie nadzoru w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy jest sporządzana, nie rzadziej niż raz w roku, analiza stanu bezpieczeństwa. Problem w tym, że przepisy wskazują wyłącznie minimalną częstotliwość sporządzania takich analiz oraz konieczność zamieszczania w ich treści rozwiązań profilaktycznych. Cała reszta wynika z praktyki zwyczajowej – mniej lub bardziej kwestionowanej przez organy kontroli i nadzoru.
 • Będą nowe przepisy regulujące wykonywanie niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej
  Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Celem wydania nowego rozporządzenia jest poprawa rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa pracy, wymagań kwalifikacyjnych dla osób wykonujących prace w leśnictwie oraz całego procesu szkolenia. Efektem ma być zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników wykonujących prace z zakresu gospodarki leśnej.
 • Zaplanuj kolejny rok pracy w służbie bhp – ważne dokumenty i terminy ich opracowania
  Początek roku to dla pracowników służby bhp czas planowania działań, które mają poprawić poziom bezpieczeństwa w ich zakładach. Jednym z obowiązków nałożonych na pracowników służby bhp przez przepisy jest utworzenie harmonogramu obowiązkowych działań. W tym artykule znajdziesz zestawienie podstawowych analiz, sprawozdań, raportów itd. sporządzanych corocznie przez pracowników służby bhp lub sporządzanych w zależności od okoliczności, które wystąpią. Sprawdź, jak rozplanować swoją pracę w kolejnym roku kalendarzowym.
 • Powierzenie pracownikowi innej pracy – co z badaniami wstępnymi
  Regulacja dotycząca czasowego powierzenia innej pracy wydaje się kompletna w zakresie obostrzeń, jakich musi przestrzegać pracodawca w odniesieniu do kwalifikacji pracownika, zachowania dotychczasowego wynagrodzenia i czasu, na jaki inna praca może być powierzona. Przepis umożliwiający czasowe powierzenie innej pracy nie reguluje jednak kwestii związanych z weryfikacją stanu zdrowia osoby, która ma być skierowana do innej pracy do 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Sprawdź, czy dopuszczenie pracownika do innych obowiązków powinno poprzedzać wstępne badanie profilaktyczne.
 • Kiedy można dopuścić do obniżenia temperatury poniżej minimalnej
  Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z 7 lipca 2022 r., III OSK 1343/21 – tylko wymogi technologiczne produkcji pozwalają na odstąpienie od zapewnienia przez pracodawcę minimalnych temperatur w pomieszczeniach pracy, określonych w § 30 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, tj. generalnie 14oC albo 18oC – w przypadku pomieszczeń pracy biurowej lub lekkiej pracy fizycznej. Jaka może być minimalna temperatura w miejscu pracy? W jaki sposób pracodawca musi uwzględniać rozwiązania technologiczne, aby zapewnić minimalną temperaturę w miejscu pracy?
 • Zewnętrzna „służba bhp” – praktyczne problemy oraz możliwości kontrolno-nadzorcze Państwowej Inspekcji Pracy
  Nie w każdej sytuacji pracodawca ma obowiązek tworzenia służby bhp – jednak w każdym przypadku obowiązki tej służby powinny być realizowane. W dużej części przypadków istnieje możliwość powierzenia zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy. Niestety przepisy w tym zakresie są dalekie od precyzji – tym samym warto odwołać się do funkcjonującej praktyki, akceptowanej przez organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
 • Bezpieczeństwo przy przewozie ADR – jakie obowiązki ma przewoźnik
  Nieprawidłowo zorganizowany transport towarów niebezpiecznych stanowi duże zagrożenie dla środowiska i ludzi. Dlatego powinien odbywać się w sposób bezpieczny i efektywny. Poszczególni uczestnicy przewozu powinni podejmować środki bezpieczeństwa odpowiednie do zakresu dających się przewidzieć zagrożeń. W tym artykule wyjaśniamy, jakie są podstawowe obowiązki przewoźników w zakresie organizacji tych przewozów. Przedstawiamy również najczęstsze naruszenia w przewozach ADR, jakie zostały stwierdzone w trakcie kontroli drogowych.
 • Czy laptop o przekątnej 14” spełnia wymagania dla stanowiska pracy z monitorem ekranowym
  Pracownicy w zakładzie pracy otrzymali nowe komputery przenośne (laptopy) z przekątną matrycy 14”. Otrzymuję bardzo dużo zgłoszeń od pracowników o problemach w pracy z wykorzystaniem tak małej matrycy. Pomimo wydawania do laptopów dodatkowych monitorów wielu pracowników rezygnuje z pracy na laptopie, pozostawiając komputer stacjonarny. Jest to bardzo niepokojąca praktyka, biorąc pod uwagę możliwość pracy zdalnej. W związku z powyższym proszę o informację, czy istnieją przepisy lub wytyczne w zakresie pracy ciągłej (powyżej np. 4 godzin) z wykorzystaniem monitorów, dotyczące minimalnej wielkości ekrany monitora? Czy laptop o przekątnej 14” spełnia wymagania dla stanowiska pracy z monitorem ekranowym?
 • Odzież ochronna dla pracownika pracującego w mikroklimacie zimnym – na co zwrócić uwagę
  Pracownik magazynowy, który kilkukrotnie w ciągu zmiany wchodzi do chłodni na kilka minut lub w razie dostaw odczynników na ok 30 min (w chłodni jest temperatura ok. 5OC). Zapewnimy pracownikowi odzież roboczą, np. polary. Jakie inne ubrania musimy zapewnić jako pracodawca?
 • Kto może zostać wyznaczony do odśnieżania dachu
  Jakie wymagania musi spełniać pracownik wyznaczony do odśnieżania dachu?
 • Kiedy zapewnić pracownikowi odzież i obuwie ocieplane
  Poniżej jakiej temperatury i powyżej jakiego czasu przebywania pod wpływem tej temperatury należy pracownika wyposażyć w odzież i obuwie ocieplane?

BHP w firmie - cały wykaz