• Temat numeru: Współpraca struktur kilku pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  Nie zawsze istnieje możliwość zrealizowania założonych przez pracodawcę celów z wykorzystaniem personelu bezpośrednio zatrudnionego – bywa, że niezbędne jest współdziałanie większej liczby podmiotów, których pracownicy wykonują pracę w jednym miejscu i czasie. Taka sytuacja jest złożona szczególnie w kontekście zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Wymaga ona współpracy poszczególnych pracodawców oraz jego struktur – służby bhp, osób realizujących obowiązek konsultacji w dziedzinie bhp oraz społecznej inspekcji pracy.
 • Badania i pomiary czynników szkodliwych – najnowsze zmiany w rozporządzeniu
  Od 3 stycznia 2023 r. obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia z 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 2662). Na czym polegają wprowadzone zmiany?
 • Zasady kontroli pracy zdalnej po nowemu
  Świadczenie pracy poza zakładem pracy w znacznym stopniu ogranicza możliwości kontroli pracownika, ale jej nie wyklucza. Z artykułu dowiesz się, jakie zasady kontroli pracy zdalnej określą przepisy Kodeksu pracy po nowelizacji.
 • Zalecenie usunięcia zagrożeń wypadkowych jako uprawnienie służby bhp
  Osoby kierujące pracownikami nie są osamotnione w zakresie reagowania na nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy. Mogą liczyć na służbę bhp, która ma prawo występować do takich osób z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tradycyjnie przepis regulujący przywołane uprawnienie jest zwięzły i nieprecyzyjny. Może to powodować trudności praktyczne w zakresie korzystania z omawianego uprawnienia przez pracowników służby bhp.
 • Kwestie mikroklimatu zimnego w szkoleniu okresowym bhp
  W naszych warunkach klimatycznych w okresie zimy i w miejscach pracy o niskiej temperaturze fizjologiczny mechanizm obronny przed zimnem jest niewystarczający. Stąd konieczność stosowania zabezpieczeń w postaci odpowiedniej odzieży, ogrzewanie pomieszczeń, ograniczanie czasu przebywania w niskich temperaturach itp., a także wysoko kaloryczne odżywianie się i częstsze przyjmowanie posiłków. Szkolenie okresowe bhp to dobry moment, aby zapoznać pracownika z wpływem niskiej temperatury na człowieka, definicją komfortu termicznego oraz negatywnymi skutkami dla organizmu, jakie wywołuje praca w niskiej temperaturze. Warto też pokazać, co robić, by zmniejszyć ryzyko negatywnych skutków pracy w warunkach ekspozycji na zimno.
 • Wydatki związane z poprawą warunków pracy, czyli czym są koszty bezpieczeństwa w firmie
  Jak określić wydatki związane z poprawą warunków pracy, czy zaplanować konieczny budżet na bhp w firmie? Z czym związane są koszty bezpieczeństwa w firmie i gdzie są generowane w największym stopniu? Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza na ten temat bezpośrednio przekłada się na stan bhp w zakładzie pracy.
 • Jak poprawnie kwalifikować zdarzenia wypadkowe – praktyczne wskazówki
  Poprawna kwalifikacja zdarzenia wypadkowego niekiedy budzi wątpliwości. Warto w takich przypadkach polegać na poradach doświadczonych ekspertów. W tym artykule specjaliści ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem, odpowiadając na pytania o faktyczne zdarzenia, pomagają w kwalifikowaniu wypadków pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Jak opracować plan poprawy warunków bhp w firmie
  Mam za zadanie opracować plan poprawy warunków bhp w firmie na kolejny rok. Proszę o wskazówki, co należy uwzględnić we wspomnianym planie, co brać pod uwagę przy jego tworzeniu? Z jakimi kosztami się liczyć?

BHP w firmie - cały wykaz