• Temat numeru: Praca wykonywana poza terenem zakładu pracy a możliwości kontrolne w zakresie weryfikacji trzeźwości
  Możliwość świadczenia pracy poza terenem zakładu wiąże się z oczywistych względów z obniżonym poziomem nadzoru ze strony pracodawcy – co w żadnym razie nie oznacza, że pracownicy pracujący poza zakładem zwolnieni są obowiązku zachowania trzeźwości w czasie pracy. Niestety regulacje dotyczące weryfikacji trzeźwości mogą powodować problemy praktyczne w zakresie ich stosowania, gdy pracownicy wykonują pracę w innym miejscu niż zakład pracy, w szczególności, gdy praca w jednym miejscu wykonywana jest przez pracowników różnych pracodawców.
 • Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
  Minister rodziny i polityki społecznej ogłosiła nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1–4 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Obowiązują one od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Sprawdź, ile wynoszą.
 • Jak przeprowadzić badanie pracownika na obecność środków działających podobnie do alkoholu
  Jednocześnie z przepisami regulującymi kwestię weryfikacji trzeźwości pracowników weszły w życie także przepisy dotyczące badań na obecność środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Mimo że sam tryb wprowadzania takich badań w zakładzie pracy jest identyczny jak w przypadku badań trzeźwości i podobne są także zasady przechowywania dokumentacji związanej z „pozytywnym” wynikiem takich badań, to sama procedura przeprowadzania znacznie się różni.
 • Problematyka bezpieczeństwa pożarowego w czasie szkolenia bhp
  Nie istnieje jeden wzorzec czy schemat przedstawiania zagadnień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ramach szkolenia bhp. Jest tak, ponieważ bywają zbyt zróżnicowane przyczyny zagrożenia pożarowego, które są przede wszystkim uzależnione od profilu działalności danego zakładu pracy i przeznaczenia obiektu przez niego zajmowanego. Po prostu różne są warunki i wymagania budowlane, różne procesy technologiczne, surowce oraz materiały, a więc różny jest także stan bezpieczeństwa pożarowego. W czasie szkolenia należy zatem zaplanować wykład odpowiadający skali występujących zagrożeń pożarowych na danych stanowiskach pracy. Sprawdź szczegóły.
 • Zadbaj o bezpieczeństwo przy pracy z użyciem pilarek tarczowych
  Podczas pracy przy obróbce drewna bardzo często dochodzi do wypadków przy pracy. Dlatego tak ważne jest szczegółowe omówienie wymogów bezpieczeństwa pracy dotyczących obrabiarek do drewna. Mając to na uwadze, prezentujemy materiał, w który przypomnimy o zasadach bhp przy obsłudze pilarek tarczowych. Informacje zawarte w tym artykule możesz wykorzystać podczas szkolenia bhp. Materiał ten możesz również wręczyć dla przypomnienia pracownikom, jako zbiór podstawowych, najważniejszych informacji w zakresie bezpiecznej pracy z użyciem pilarki tarczowej.
 • Równowaga psychofizyczna w miejscu pracy, czyli jak poprawić komfort pracy
  Jak pokazują badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB odsetek osób zatrudnionych w różnych branżach i sektorach, które doświadczały depresji to aż 64,9% w 2022 r. Dlatego też tak ważne jest zwrócenie uwagi pracowników na ich stan psychiczny. Pracownik powinien wiedzieć, jak zadbać o swój dobrostan, czyli równowagę psychofizyczną w miejscu pracy. Nikt nie zadba o to lepiej, jak sam pracownik. Dlatego podpowiadamy, jak stworzyć własny kodeks dobrostanu psychofizycznego, na zasadzie osobistego bhp dla pracownika.
 • Wypadek przy pracy zdalnej – jak przeprowadzić postępowanie powypadkowe
  Zmiany do Kodeksu pracy wprowadzające regulacje dotyczące pracy zdalnej obowiązują od 7 kwietnia 2023 r. Warto zauważyć, że kwestia wypadków przy pracy zdalnej jest regulowana nie tylko nowymi przepisami Kodeksu pracy, ale również dotychczasowym rozporządzeniem wypadkowym. W przypadku pracy zdalnej regulacje kodeksowe dotyczące wybranych kwestii są bardziej szczegółowe niż te, które zostały zawarte w przepisach rozporządzenia. Jak zatem przeprowadzić postępowanie powypadkowe przy wypadku podczas pracy zdalnej?
 • Substancje chemiczne w środowisku pracy
  Czy rozporządzenie ministra zdrowia z sierpnia 2012 roku o substancjach chemicznych dotyczy wyłącznie substancji rakotwórczych i mutagennych, czy wszystkich substancji chemicznych? Dla jakich substancji należy prowadzić rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym?
 • Dofinansowanie na poprawę bhp – konkurs Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r. Konkurs organizowany jest w ramach Programu dofinansowania płatników składek. Jaki jest cel konkursu i jakie działania podlegają dofinansowaniu? Sprawdź szczegóły.
 • Czy każdy pracodawca musi wprowadzić pracę zdalną
  Czy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić pracę zdalną, czy może całkowicie z niej zrezygnować ze względu na charakter pracy? Chodzi przede wszystkim o uniknięcie dyskryminacji pracowników.
 • Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy wymaga ponownego szkolenia wstępnego bhp
  Będziemy przenosić pracownika do naszej drugiej firmy (na to samo stanowisko). Czy w związku z tym musimy ponownie poddać przenoszonego pracownika szkoleniu wstępnemu bhp, czy też szkolenie które posiada obecnie, będzie aktualne?
 • Zapoznanie pracowników z instrukcjami bhp – kto i kiedy
  Kto i kiedy zapoznaje pracowników z instrukcjami bhp przy maszynach oraz instrukcjami bhp co do wykonywania czynności na stanowisku pracy?

BHP w firmie - cały wykaz