• Temat numeru: Stolarz – szkolenie wstępne na stanowisku pracy
  Stosowanie obrabiarek do drewna nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to zarówno zapewnienia odpowiednich instalacji odpylających, jak i wyposażenia zakładu pracy w urządzenia i systemy chroniące przed wybuchem. W tym artykule podpowiemy, na jakie zagadnienia zwrócić uwagę w czasie instruktażu stanowiskowego dla stolarza.
 • 23 kluczowe zmiany dla pracodawców
  Nowelizacja Kodeksu pracy wdraża szereg zmian wynikających z dyrektyw unijnych (tzw. dyrektywy work-life balance i o przejrzystych warunkach zatrudnienia). Jakie 23 zmiany ważne dla pracodawców wprowadza nowelizacja przepisów KP?
 • Wprowadzasz pracę zdalną w zakładzie? Skorzystaj z gotowych dokumentów!
  Praca zdalna doczekała się w końcu miejsca w Kodeksie pracy i zastąpiła telepracę. Jeśli zamierzasz wprowadzić ją w swoim zakładzie pracy, musisz opracować nowe dokumenty, ustalić, kto będzie odpowiedzialny za serwis i przeglądy narzędzi pracy zdalnej, przygotować ocenę ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej i jej wpływu na zdrowie pracownika, zaktualizować informacje o warunkach zatrudnienia czy przygotować niezbędne pracownikom szkolenia. Przedstawiamy najważniejsze dokumenty opracowane przez naszych ekspertów.
 • Czy można kierować pracowników na wcześniejsze badania profilaktyczne
  Wielu pracodawców zastanawia się, czy jest możliwość kierowania pracowników na badania profilaktyczne wcześniej niż wynikałoby to z terminu wskazanego przez lekarza przeprowadzającego badanie w treści orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. Pojawiają się pytania o bezpośrednią podstawę prawną takich działań. Bezpośredniego przepisu nie ma, co nie oznacza, że przedterminowe skierowanie na badania profilaktyczne należy oceniać w charakterze działania bezprawnego.
 • Co należy wiedzieć o zagrożeniu wybuchem na stanowisku pracy
  Słowo „wybuch” kojarzy się z sytuacją niebezpieczną, wysoką temperaturą, hałasem i zniszczeniami. Rzeczywiście, to wszystko, co wymieniono, ma miejsce w trakcie wybuchu. Poziom tych czynników zależy od siły wybuchu. Natomiast warto być świadomym, szczególnie pracując w branży bhp, jakie zjawiska zachodzą, zanim dojdzie do wybuchu. Co rozumiemy pod pojęciem oceny ryzyka wybuchu? Co to jest ocena zagrożenia wybuchem? Kiedy jest mowa o atmosferze wybuchowej? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w artykule.
 • Kiedy wykonać pomiary mikroklimatu gorącego
  Kiedy należy wykonywać pomiary mikroklimatu gorącego? Czy istnieją jakieś przepisy nakładające na pracodawcę wykonywanie pomiarów mikroklimatu gorącego w określonych warunkach? Mam tu na myśli czynniki techniczne, które mają wpływ na temperaturę na stanowisku pracy (maszyny i urządzenia, które emitują ciepło). Jeżeli stanowisko pracy jest ściśle związane z maszynami i urządzeniami emitującymi ciepło, to czy można przeprowadzić pomiary zaraz po ich uruchomieniu, kiedy ww. maszyny i urządzenia nie rozgrzały się?
 • Apteczka w miejscu publicznym – czy wymagana jest instrukcja
  Czy udostępniając apteczkę w miejscu publicznym (gdy nie ma obowiązku jej umieszczania, ale jest to dobrą praktyką), np. w parku miejskim, na placu zabaw, należy dołączyć do niej regulamin korzystania? Jeżeli tak, jakie punkty powinny się w nim znaleźć?
 • Szkolenie okresowe dla osoby nadzorującej pracowników
  Pracownik międzynarodowej firmy z Francji przyjeżdża do Polski na budowę, aby nadzorować pracę polskich pracowników. Osoba nadzorująca jest pracownikiem właśnie tej firmy (tylko oddział francuski). Czy musi on odbyć szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących zespołem pracowników zgodnie z polskimi przepisami?
 • Uprawnienia SEP – jak je uzyskać
  Pracownikowi kończą się uprawnienia SEP G1, G2, G3. Czy aby zdobyć uprawnienia SEP, należy ukończyć specjalistyczny kurs, a następnie zdać egzamin państwowy? Czy ukończenie kursu jest obowiązkowe? Czy pracownik może przystąpić tylko do egzaminu państwowego?
 • Ocena ryzyka zawodowego przy okazjonalnej pracy zdalnej
  Co z oceną ryzyka zawodowego w przypadku pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie? Czy trzeba opracować osobny dokument ORZ dla poszczególnych stanowisk pracy?
 • Kontakt z olejem silnikowym a czynniki szkodliwe
  Czy możliwość kontaktu pracownika w trakcie wymiany oleju silnikowego mineralnego w samochodzie ciężarowym podczas prac naprawczych należy zaliczyć do czynników szkodliwych?

BHP w firmie - cały wykaz