• List Zarządu PSPS (1)
  W tym numerze znajdziecie państwo cz. II artykułu T.Skwierczyńskiego „Dziecko to nie mały dorosły”, a A.Wicher przedstawia diagnostykę i rehabilitację szumów usznych.
 • Kampania „Usłyszeć Świat (2)
  1 października rusza program „Bezpieczny pacjent” organizowany przez PSPS w ramach kampanii społecznej „Usłyszeć świat – usłysz wszystkie odcienie dźwięków”. Celem programu „Bezpieczny pacjent” jest budowanie świadomości pacjentów w zakresie zalet przeprowadzania badań profilaktycznych, umożliwienia szybkiej i łatwej lokalizacji akredytowanych przez PSPS gabinetów protetycznych, optymalnego doboru aparatów słuchowych oraz zasad funkcjonowania systemu wsparcia osób niedosłyszących w Polsce.
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (4)
  Celem Stowarzyszenia jest zarówno spełnienie oczekiwań grona absolwentów Instytutu Akustyki, a także osób, firm i instytucji wspierających Instytut. Inicjatywa ta oprócz utrzymywania stałego kontaktu absolwentów z Instytutem, pogłębiania więzi koleżeńskich oraz kultywowania osiągnięć naukowych Instytutu Akustyki nastawiona jest również na wspieranie szeregu inicjatyw edukacyjnych, gospodarczych, społecznych, naukowych i samokształceniowych podejmowanych przez studentów, pracowników, absolwentów Instytutu Akustyki i członków Stowarzyszenia.
 • Konferencja IHCOM 2018 – relacja (7)
  W dniach 15-19 sierpnia 2018 r. w Lake Tahoe w Kalifornii odbyła się 15 edycja International Hearing-Aid Research Conference. Blisko 300 audiologów, inżynierów i naukowców z klinik, przedsiębiorstw i uczelni z całego świata spotkało się aby dyskutować na tematy związane z akustyką, nauką o słyszeniu i protetyką słuchu.
 • Człowiek sukcesu (10-11)
 • Przegląd aktualnie istniejących klasyfikacji stopnia uszkodzenia słuchu (13)
 • Diagnostyka i rehabilitacja szumów usznych (20)
  Szumy uszne są zjawiskiem polegającym na powstawaniu wrażenia dokuczliwego, irytującego dźwięku bez udziału sygnału stymulującego. Jednym z najistotniejszych problemów związanych z rehabilitacją osób cierpiących na szumy uszne jest dokładne poznanie przyczyny i „źródła” szumów usznych. Głównym celem pracy była analiza wyników badań własnych autora z zakresu otoemisji akustycznej oraz zrozumiałości mowy na tle szumu zakłócającego w odniesieniu do ww. modeli powstawania tinnitusa, a także krytycznego spojrzenia na obecne metody rehabilitacji szumów usznych.
 • Bo dziecko to nie mały dorosły… (cz. 2) (26)
  Oprócz dedykowanej potrzebom dzieci automatyki, w prawdziwie pediatrycznych aparatach, można znaleźć również inne specjalne dla nich opracowane rozwiązania, jak na przykład „Roger i kierunkowość).

Biuletyn PSPS - cały wykaz