• Radiografia cyfrowa w NDT (część I)
  W praktyce odbiorowej połączeń spawanych lub odlewów z wykorzystaniem metody radiograficznej do oceny ich jakości coraz częściej mamy do czynienia z technikami cyfrowymi, które zastępują technikę błonową. Pojawiło się wiele nowych terminów związanych z rozwiązaniami technicznymi radiografii cyfrowej i wymaganiami jakościowymi. Dlatego warto przybliżyć inspektorom dozoru technicznego (którzy na co dzień nie zajmują się fizycznym wykonywaniem nieniszczących badań radiograficznych) tej nowej techniki, które w obszarze medycyny prawie całkowicie wyparła z użycia błonę radiograficzną. Autor będzie wdzięczny za krytyczne uwagi od czytelników do niniejszej publikacji.
 • Odkodowanie i instalowanie wyczucia inżynierskiego na przykładzie szkolenia inżynierów polską metodą ILM do budowy zbiorników na ciekły gaz ziemny LNG
  Likwidacja specjalistycznych firm spawalniczych podczas wymuszonej przez Unię Europejską restrukturyzacji przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w obsłudze globalnego rynku imperium rosyjskiego i ciągłej rozbudowie przemysłu niemieckiego, czego wynikiem było 10-krotne zmniejszenie zatrudnienia, wymagała zebrania i usystematyzowania gromadzonej przez pokolenia praktyków i do tej pory silnie strzeżonej wiedzy technologicznej. Okazało się, że wiedza dotycząca budowy mostów, statków, rafinerii i elektrowni zgromadzona jest na różnych stanowiskach począwszy od głównego spawalnika poprzez kierowników, mistrzów, brygadzistów, technologów, kończąc na spawaczu.
 • Wybrane problemy dozoru technicznego w warunkach szerokiego zastosowania robotów antropomorficznych
  W pracy omówiono problemy, które mogą się pojawić w sferze działania dozoru technicznego, w chwili gdy w przedsiębiorstwach obok obecnie używanych robotów stacjonarnych pojawiają się także roboty mobilne, zwłaszcza antropomorficzne. Najpierw przedstawiono w skrócie problemy, które już teraz wiążą się z typowymi robotami stacjonarnymi. Następnie wyjaśniono powody zmierzania do budowy i wykorzystania robotów antropomorficznych. Na koniec zarysowano problemy, jakich można się spodziewać gdy roboty antropomorficzne rzeczywiście pojawią się w przedsiębiorstwach, a zwłaszcza na halach produkcyjnych.
 • SONAR - ultradźwiękowa diagnostyka stanu zamocowania kotew stalowych w górotworze KOFAMA Koźle S.A.
  Projekt obejmował kotwy stalowe, które mocowane są w górotworze w celu wzmocnienia i poprawienia stateczności obudowy chodnika kopalnianego, ale sprawdzają się również jako wskaźnik monitorujący prace (przemieszczanie) górotworu. Monitorowanie przemieszczeń górotworu jest bardzo istotne w kwestii bezpieczeństwa załóg pracujących pod ziemią. Nagła utrata stateczności wyrobisk może skutkować powstaniem zjawisk dynamicznych (np. odspojenie się skał ze stropu), które niosą bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia górników. Proponowany projekt oferuje bezinwazyjne urządzenie dedykowane do wykrywania oraz identyfikacji przemieszczania się mas skalnych w otworach wywierconych w stropie górniczego chodnika. Monitoring przemieszczeń stanowi ważny parametr, który pomaga określać stan obudowy kotwowej.
 • Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację bloków klasy 200 MW
  "Koniec epoki węgla" to opinia jednego z ekspertów na wieść o udanej próbie uzyskania paliwa poprzez destylację ropy naftowej "Scientific American", 1867 r. Wśród wymagań stawianych blokom energetycznym najważniejsze są wymagania techniczne, decydują bowiem o ich dyspozycyjności. Dla bloków klasy 200 MW, które w przyszłości jeszcze bardziej niż obecnie będą stabilizować Krajowy System Elektroenergetyczny wysoka dyspozycyjność będzie najbardziej pożądaną cechą. Zapewnić ją może tylko wiedza z odpowiednio zorganizowanej i wykonywanej diagnostyki oraz kreowany na jej podstawie maintenance posiadający odpowiedni zakres i poziom przy akceptowalnych kosztach. W tym celu opracowano kompletny system diagnostyczny, który integruje prognozowanie trwałości i predykcje awarii, uwzględniając warunki eksploatacji ponad 30 bloków  klasy 200 MW.