Dozór Techniczny 2018/02

 • Radiografia cyfrowa w NDT (część 2)
  W praktyce odbiorowej połączeń spawanych lub odlewów z wykorzystaniem metody radiograficznej do oceny ich jakości coraz częściej mamy do czynienia z technikami cyfrowymi, które zastępują technikę błonową. Pojawiło się wiele nowych terminów związanych z rozwiązaniami technicznymi radiografii cyfrowej i wymaganiami jakościowymi. Dlatego warto przybliżyć inspektorom dozoru technicznego (którzy na co dzień nie zajmują się fizycznym wykonywaniem nieniszczących badań radiograficznych) tej nowej techniki, która w obszarze medycyny prawie całkowicie wyparła z użycia błonę radiograficzną.
 • Próba opisania ręcznego spawania na podstawie zainspirowanego biologią i rzymskim językiem pisania obrazów komputerowego modelu typów zdolności
  W artykule przedstawiono wektorowy model typów zdolności człowieka oparty na sieciach neuronowych. Aby było możliwe przełożenie tego systemu z nauki spawania do uczenia systemów komputerowych robotów przemysłowych stworzono model mózgu. Na tej podstawie omówiono możliwości wspomagania komputerowego spawania. W celu zwiększenia skuteczności środków audiowizualnych przeanalizowano język obrazkowy pisania ikon bizantyjskich metodami analizy języków mówionych, przedstawiając takie elementy języka jak: zbiór znaków, ekspresje, komunikacje, syntaktykę, semantykę i pragmatykę. Wykorzystanie takiego języka do nauki fizyki spawania wymagało zamiany pojęć teologicznych na pojęcia fizyki spawania. Taka operacja przyspiesza badania w tej dziedzinie, bo choć te same równania dają te same rozwiązania, to inna jest ich interpretacja.
 • Nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej
  W publikacji przedstawiono wybrane nowe technologie wykorzystywane na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, jak również inne, będące dopiero w fazie projektów i jeszcze nie wdrożone w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Skupiono się na zastosowaniu bezzałogowych platform zarówno lądowych, jak i powietrznych, a także opisano koncepcje kombinezonów bojowych przeznaczonych dla strażaków.
 • Spóźnienie i niezdecydowanie, czyli nadzór nad stacjami kontroli pojazdów po nowemu
  20 maja ubiegłego roku minął termin implementacji nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/IUE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Po tym terminie państwa członkowskie miały niezwłocznie przesłać Komisji Europejskiej uchwalone przepisy, które powinny wejść wżycie nie później niż 20 maja 2018 r.