• Elektryzujące wyzwania elektromobilności
  22 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa o elektromobilności  paliwach alternatywnych. Zdaniem jej twórców ma stworzyć ona warunki do upowszechnienia i rozwoju transportu elektrycznego, w tym publicznego w naszym kraju. Do 2025 r. po polskich drogach ma się poruszać nawet milion pojazdów elektrycznych, w tym 3 tysiące autobusów elektrycznych. Jednak wielu ekspertów z dystansem podchodzi do tych oczekiwań, tym bardziej że wciąż nie ma szczegółowych rozporządzeń, które pozwalałyby na sprawne i bezpieczne rozwijanie tego sektora transportu. Ogólnie rzecz ujmując, elektromobilność to całość zagadnień związanych z pojazdami elektrycznymi napędzanymi energią elektryczną (np. samochody, drony, segwaye), infrastruktura służąca do ich ładowania oraz ich funkcjonowaniem od s trony prawnej. Ten stosunkowo młody, zwłaszcza w Polsce, rynek rozwija się bardzo szybko. Przyczynia się do tego rosnąca wśród wielu społeczeństw świadomość ekologiczna oraz konieczność dywersyfikacji sposobów zasilania pojazdów.
 • Awaria instalacji chłodniczej (część I) – Wady poważnej awarii instalacji chłodniczej
  W artykule opisano sposób postępowania zastosowany przy ustalaniu przyczyn awarii w chłodni owoców, która polegała na gwałtownym rozszczelnieniu amoniakalnej instalacji chłodniczej. Wykryto wiele niezgodności spawalniczych. Odrębne zagadnienie stanowił spór, czy zdarzenie należy zakwalifikować jako wyciek, czy eksplozje. Zagadnienie to szerzej zostało przedstawione w drugiej części.
 • Zastosowanie w energetyce materiałów kompo w niskich temperaturach
  W artykule poruszono wpływ ciekłego azotu w temperaturze -196 Co na wybrane właściwości fizyczne kompozytów zbudowanych na bazie żywic winyloestrowych D411 oraz D470. Badania te wykonane zostały pod kątem późniejszego wykorzystania kompozytu jako jednego z elementów nadprzewodnikowego ogranicznika prądu zwarciowego.
 • Wpływ umiejscowienia urządzeń zabezpieczających na stopień redukcji ryzyka
  W artykule opisano ogólnie zasady doboru urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz wpływ miejsca ich zainstalowania na poziom redukcji ryzyka i wymaganą przepustowość. Praca zawiera także wyjaśnienie przyczyny umiejscawiania zabezpieczeń mających odprowadzać moc cieplną w postaci pary nasyconej w górnej części aparatów oraz konieczności uzupełniania ich o blokady od niskiego poziomu. Opisany przypadek studyjny uwidacznia problem przekraczania, dla pewnych wartości ciśnień, deklarowanej przez producenta maksymalnej temperatury dopuszczalnej Ts, zaworów bezpieczeństwa przez odprowadzaną parę nasyconą, której temperaturą jest funkcja ciśnienia początku otwarcia Ppo danego zaworu.

Dozór Techniczny - cały wykaz