Dozór Techniczny 2018/04

 • Awaria instalacji chłodniczej cz. II. Kwalifikacja zdarzenia. Wyciek czy eksplozja?
  W pierwszej części artykułu (Dozór Techniczny nr 3/2018) opisano sposób postępowania zastosowany przy ustalaniu przyczyn awarii w chłodni owoców, która polegała na gwałtownym rozszczelnieniu amoniakalnej instalacji chłodniczej. Wykryto całą listę niezgodności spawalniczych. Odrębne zagadnienie w opisywanym przypadku stanowiło rozstrzygnięcie sporu, czy zdarzenie należy zakwalifikować jako wyciek, czy eksplozje. Zagadnienie to szerzej przedstawiono w drugiej części. Od odpowiedzi na to pytanie często zależy decyzja ubezpieczyciela o ewentualnej wypłacie odszkodowania.
 • Niemieccy eksperci alarmują: co siódma winda jest niebezpieczna. A w Polsce?
  Z końcem maja Niemieckie Stowarzyszenie Dozoru Technicznego poinformowało, że po przeprowadzonych przez nie w 2017 r. kontrolach wind eksploatowanych na terenie Niemiec okazało się, iż jedna siódma dźwigów ma poważne wady. W związku z tym inspektorzy nakazali wstrzymanie eksploatacji prawie 2 tysięcy dźwigów na terenie całego kraju. Czy w Polsce możemy mieć do czynienia z podobnym problemem jak u naszego zachodniego sąsiada?
 • Problemy w spawaniu przetopu na odległość metali i ceramiki przy pomocy urządzenia do połączenia robota z czujnikiem ruchu trenazera spawania
  Aby wykonać spawanie przewodzącej prąd ceramiki, stopów tytanu w pomieszczeniu wypełnionym argonem czy przetopów pod wodą należy połączyć robota z czujnikiem ruchu trenazera i przy pomocy komputerowego przetwarzania obrazu na klatki filmu kamery robota nanieść granice jeziorka spawalniczego. Aby umożliwić wykonanie przetopu na odległość przy pomocy robota, opierając się na fizyce topienia metalu, omówiono algorytmy spawania ściegu przetopowego metodami 111, 131, 135, 136, 138 i 141.
 • Badania nieniszczące obiektów zabytkowych
  Obiekty zabytkowe i historyczne odgrywają ważną rolę w rozwoju cywilizacji. Liczne przedmioty gromadzone są w muzeach i przez prywatnych kolekcjonerów, a wartość tych przedmiotów ciągle rośnie. Badania nieniszczące są od wielu lat skutecznie stosowane do tych obiektów. Celem nieniszczących obiektów zabytkowych (NDT) jest: dostarczenie wiedzy o stanie technicznym obiektów, co ułatwia podejmowanie decyzji o działaniach konserwacyjnych, określenie czasu i miejsca tworzenia obiektu a czasem jego autora, wykrycie fałszerstwa, rodzaju użytych materiałów artystycznych, szlaków handlowych, wartości zabytkowej. Wiedza uzyskana w wyniku NDT zwykle stosowana jest do określania rodzaju i zakresu prac konserwacyjnych prowadzących do spowolnienia procesu degradacji. Najczęściej stosowane są badania wizualne, radiograficzne, ultradźwiękowe, termograficzne w podczerwieni i metoda fluorescencji rentgenowskiej.

Dozór Techniczny - cały wykaz