Dozór Techniczny 2016/04

 • Apel Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu
 • Operator suwnicy z depresją to zagrożenie dla bezpieczeństwa
  Dlaczego w przypadku osób, które mają wykonywać zawód operatora suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych czy żurawi wieżowych i samojezdnych, tak ważne są psychotesty i badania psychologiczne? Psychotesty sprawdzają sprawność psychofizyczną, a więc koncentrację uwagi, myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową, szybkość i dokładność reakcji, refleks oraz funkcje wzrokowe i wszystkie te elementy mają znaczenie przy obsłudze maszyn. szczególnie wpływają na funkcjonowanie i sprawność osób, które pracują jako operatorzy urządzeń i maszyn oraz zawodowi kierowcy.
 • Szkoleni operatorzy zamiast systemów wizyjnych
  W artykule opisano technikę spawania zrobotyzowanego drutem proszkowym. Omówione zostały poszczególne etapy tworzenia technologii spawania seryjnego na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym. Wyjaśniono też zasady szkolenia operatorów robotów spawalniczych, opartego na fizyce spawania i pomocach wizualnych. Przedstawiono analizę ekonomiczną stosowania starego typu robotów z operatorem zamiast sensorów wizyjnych.
 • Metoda cyfrowej korelacji obrazu w badaniach materiałów i elementów
  W pracy omówiono technikę cyfrowej korelacji obrazu (DIC) przeznaczoną do bezkontaktowego określania rozkładów składowych przemieszczenia i na ich podstawie obliczania składowych odkształcenia oraz naprężenia. Umożliwia ona również wyznaczanie parametrów kinematycznych obiektów inżynierskich w postaci prędkości przyspieszenia, które określane są metodą różniczkowania po czasie zarejestrowanych wartości składowych przemieszczenia. Zaprezentowano polowe zmiany rozkładów odkształcenia wzdłużnego oraz rozkładów składowych głównych odkształcenia podczas rozciągania stali konstrukcyjnej, które monitorowano aż do chwili zniszczenia materiału. Przedstawiono wyniki próby porównawczej, w której jednocześnie stosowano ekstensometr oraz system DIC. Dodatkowo zaprezentowano rezultaty prób stanowiskowych mechanicznego elementu sprzęgającego przeprowadzonych przy użyciu systemu pomiarów cyfrowych w warunkach oddziaływania cyklicznie zmiennego obciążenia.
 • Badania diagnostyczne wybranych elementów urządzeń kolei linowych z wykorzystaniem termografii
  Badania termowizyjne są jedną z żywo rozwijających się metod badań nieniszczących. Wykorzystuje się je obecnie w wielu działaniach diagnostycznych. Na rynku pojawiają się coraz to nowsze wersje kamer termowizyjnych, oferujące większą rozdzielczość, jak również większą częstotliwość odświeżania (liczbę klatek na sekundę), co umożliwia diagnostykę obiektów dynamicznych (będących w ruchu) lub obiektów statycznych o dynamicznie zmieniającym się polu temperatur.