Dozór Techniczny 2016/05


 • Dozór techniczny poleca
  Projektowanie konstrukcji stalowych to syntetyczne ujęcie norm Eurokod, zwłaszcza Eurokod 3 wraz ze wskazaniem ich praktycznego stosowania podczas wymiarowania i projektowania podstawowych stalowych elementów konstrukcyjnych (pręty ściskane, rozciągane, słupy, belki, węzły) i ustrojów konstrukcyjnych (dźwigary kratownicowe, układy poprzeczne słupowo-ryglowe, ramy). Opracowanie stanowi rodzaj przewodnika ułatwiającego projektantom i wykonawcom prawidłową interpretacje, aplikacje i praktyczne zrozumienie zasad konstrukcyjnych przyjętych w postanowieniach norm Eurokod. Opisy teoretyczne poparto licznymi przykładami obliczeniowymi ze szkicami ich rozwiązań konstrukcyjnych.
 • Zawory OPW - jak to z nimi jest - kto powiedział "król jest nagi..."
  Niejednokrotnie przez ostatnich kilkanaście lat mówiło się na rynku, że zawory OPW nie spełniają wymogów użytkowania na stacjach paliw, jednak nigdy nie został skierowany przeciw nim żaden oficjalny zarzut. Zmieniło się to w 2015 r. Podczas kontroli stacji paliw należącej do jednego z dużych koncernów, wykonywanej przez Państwową Inspekcję Pracy w Krakowie, ujawniono wówczas - jak mówi protokół kontroli - że "kontrolowany zawór nie spełniał zasadniczych wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 • Organizacja ekspercka, nie urząd
  Dla przedsiębiorcy istotny jest czas wykonania inspekcji, a w mniejszym zakresie jej cena, koszt przestoju instalacji liczy się nierzadko w milionach złotych dziennie. Wprowadzając nowoczesne rozwiązania w inspekcji w zdecydowanie bardziej efektywny sposób wpływamy na zwrot z inwestycji w przedsiębiorstwie, a przez to na jego konkurencyjność. Czy Urząd Dozoru Technicznego jest urzędem administracji publicznej?.....
 • Badania topografii powierzchni przy użyciu mikroskopii konfokalnej
  Istotnym czynnikiem wpływającym na eksploatacje części maszyn jest stan ich warstwy wierzchniej uzyskany z procesów obróbczych i przetwórczych. W praktyce przemysłowej do badań stanu powierzchni powszechnie używane są profilometry stykowe. Dla dokładniejszego opisu powierzchni coraz częściej stosowana jest technika pomiarowa 3D przy użyciu chromatycznej mikroskopii konfokalnej. W pracy przedstawiono praktyczne wykorzystanie mikroskopii konfokalnej do analizy warstwy wierzchniej gniazda formy wtryskowej. Poprzez dobór odpowiednich parametrów technologicznych podczas obróbki ubytkowej przedmiotu następuje zmiana geometrii jego powierzchni do stanu zgodnego z warunkami technicznymi zapewniającymi najkorzystniejsze warunki eksploatacyjne.
 • Ministerstwo Rozwoju eliminuje uciążliwe dla przedsiębiorców absurdy
  Częścią zapowiedzianego przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego pakietu 100 zmian dla przedsiębiorców są ułatwienia w kwestii wymagań dotyczących dozoru technicznego. Wszystko wskazuje na to, że już od stycznia przyszłego roku, kupując urządzenie dozorowe, nie trzeba będzie ponawiać badań. CO więcej, resort zapowiada także wprowadzenie regulacji przewidującej możliwość umorzenia należności względem Urzędu Dozoru Technicznego.