Dozór Techniczny 2016/06


 • Technologia odlewania śrub okrętowych
  Artykuł wyjaśnia podstawowe parametry i zagadnienia teoretyczne dotyczące śrub okrętowych. Przedstawiony został proces odlewania śruby okrętowej wraz z wytycznymi spawania naprawczego. Większość materiału została zebrana w stoczni Hyundai w Korei Południowej.
 • Diagnostyka 4.0 wspierająca przedłużanie eksploatacji bloków 100 MW-360 MW
  Zmianom w technologiach wytwarzania energii elektrycznej i jej dystrybucji towarzyszą wyzwania charakterystyczne dla Gospodarki 4.0. Odbiorca energii ma coraz większe ambicje, aby ją także generować. Bloki węglowe stają się w coraz mniejszym stopniu źródłem energii, a w coraz większym - stabilizatorem systemu elektroenergetycznego. zarządzanie majątkiem stało się jednym z trudniejszych zadań. Wykonywanie diagnostyki musi to uwzględniać, zarówno jeśli chodzi o możliwość identyfikowania nowych rodzajów uszkodzeń, jak i przetwarzania informacji online, zdalnego nadzoru i automatycznego kreowania wiedzy integrowanej ze wskaźnikami ekonomicznymi i z szacowaniem ryzyka. Potrzebne jest nowe podejście do efektywnego zarządzania produkcją, w tym systemowego zarządzania wiedzą o stanie technicznym urządzeń oraz prognozowania ich trwałości, zwłaszcza na podstawie analizy awaryjności.
 • Wykorzystanie języka pisania ikon do wspomagania skuteczności środków audiowizualnych przy szkoleniu spawaczy
  W latach 80. spawaczy uczono najczęściej poprzez obserwacje ruchów prowadzącego kurs. Jednak ta metoda była nieefektywna - na stu kursantów do pracy nadawało się potem zaledwie kilku. Około 50-procentowa skuteczność nauczania miała późniejsza technika - metoda prowadzenia ręki. Jednak była ona kłopotliwa - kursant siłował się z nauczycielem. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że najlepsze efekty - na poziomie nawet 80-procentowej skuteczności - przynosi metoda audiowizualnych wykładów w formie kursu języka obcego z wykorzystaniem języka pisania ikon, który ma cechy języka mówionego. Do tego celu stworzyliśmy alfabet obrazkowy, który wspomaga stosowanie środków audiowizualnych.
 • XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe "Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni. Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną i efektywną produkcję elektrowni"
  W dniach 6-7 października 2016 r. w Hotelu Qubus w Katowicach odbyło się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" sp. z o.o. XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe "Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni. Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną i efektywną produkcję elektrowni". Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, TAURON Wytwarzanie SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów, EDF Polska SA oraz ENERGA Elektrownie Osrołęka SA.
 • Szkoły ponadgimnazjalne z nowym zawodem - technik urządzeń dźwigowych
  Choć w Polsce użytkowanych jest obecnie ponad sto tysięcy dźwigów osobowych, osobowo-towarowych i towarowych, do niedawna w szkołach ponadgimnazjalnych nie było kierunku kształcenia w zawodzie technik urządzeń dźwigowych. W utworzenie nowego fachu zaangażowało się Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów. Specjaliści z PSPD we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego przygotują też odpowiedni podręcznik.