Dozór Techniczny 2017/01


 • Cały nadzór w ręce Transportowego Dozoru Technicznego
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza zreformować system nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Transportowy Dozór Techniczny będzie prowadził własne stacje diagnostyczne. Ministerstwo przekonuje, że zmiany podyktowane są obowiązkiem wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.
 • Diagnostyka kotła odzysknicowego OU-192 bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Zielona Góra
  Układy gazowo-parowe wykorzystują spaliny z turbiny gazowej, które w prostych układach są odprowadzane do otoczenia i stanowią stratę wylotową, do generacji pary w kotle odzysknicowym. Uzyskanie wysokiej sprawności bloku jest realizowane m.in. poprzez zastosowanie w kotle odzysknicowym obiegu nisko- i wysokoprężnego, co pozwala w większym stopniu wykorzystać entalpie spalin wylotowych turbiny gazowej. W artykule przedstawiono historie eksploatacji i przebieg remontu kotła OU-192.
 • Wyboczenie siłowników hydraulicznych wielostopniowych synchronizowanych mechanicznie
  W dźwigach hydraulicznych stosowane są siłowniki wielostopniowe z mechaniczną synchronizacją. Siłowniki są obliczane na wyboczenie. W normach zharmonizowanych przedstawiona jest tylko metoda obliczania dla siłowników wielostopniowych synchronizowanych hydraulicznie. Producent siłowników zaleca stosowanie metody zawartej w normie. W niniejszym artykule przedstawiono zależność na wyznaczanie parametrów krytycznych wyboczenia w zakresie sprężystym siłownika dwustopniowego synchronizowanego mechanicznie bez prowadzenia stopni. Dla konkretnych konstrukcji siłowników porównano wielkości ogólnych wartości siły krytycznej wyznaczonej z uwzględnieniem różnego obciążenia stopni i według teorii jednakowego obciążenia stopni.
 • Badania specjalne długo eksploatowanych walczaków kotłów parowych
  Walczak jest grubościennym elementem krytycznym kotła pracującym poniżej temperatury granicznej - z tego wynikają odpowiednie konsekwencje, zwłaszcza dla jego diagnostyki. Praca elementów grubościennych kotłów jest limitowana m.in. przez prędkości uruchomień (nagrzewania) oraz dopuszczalne naprężenia, szczególnie jeśli mamy do czynienia z takim elementem jak walczak, którego grubość ścianki płaszcza (dla większości dużych kotłów w krajowej energetyce) wynosi od 80 do 100 mm.
 • Największy w kraju zbiornik kwasu solnego
  Artykuł dotyczy projektowania, wytwarzania, odbiorów technicznych, transportu i montażu największego w Polsce zbiornika z kompozytu poliestrowo-szklanego, o średnicy 12 m i pojemności całkowitej 1150 m3 do magazynowania stężonego kwasu solnego.