Dozór Techniczny 2017/04


 • Aluminiowe systemy przeciwpożarowe
  Bezpieczeństwo eksploatacji budynków użyteczności publicznej w dużej mierze zależy od spełnienia przez nie norm regulowanych przepisami przeciwpożarowymi. Znaczna powierzchnia tego typu obiektów i duża liczba ich użytkowników wymusza zastosowanie rozwiązań o najwyższej kategorii odporności. Aby zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji i wydzielić strefy pożarowe, coraz częściej wykorzystuje się systemy aluminiowe niewrażliwe na działanie wysokiej temperatury i płomieni.
 • Diagnostyka długo eksploatowanych bloków energetycznych przeznaczonych do pracy regulacyjnej
  Rosnąca ilość energii generowanej z niestabilnych źródeł OZE mająca priorytet w zasilaniu systemu elektroenergetycznego oraz prosumenckie nastawienie coraz większej liczby uczestników na rynku energii sprawiają, że stabilizacja systemu elektroenergetycznego staje się coraz częściej ważniejsza niż prosta generacja. W takiej roli występują bloki opalane węglem - w polskiej elektroenergetyce zwłaszcza bloki spalające węgiel kamienny. Problemy dotykające wytwarzania przekładają się na nowe wyzwania w sprzedaży energii. Problemy dotykające wytwarzania przekładają się na nowe wyzwania w zakresie utrzymania stanu technicznego urządzeń. Eksploatowane są nie tylko w nowych warunkach pod względem wytężenia w zakresie cieplno-mechanicznym. Także zachowanie środowiska chemicznego (para, woda, kondensat) zapewniającego trwałość wielu elementów i węzłów konstrukcyjnych bloków stało się trudniejsze i bardziej kosztowne. Regulacyjna praca bloków energetycznych stawia bardzo wysokie wymagania w zakresie utrzymania stanu technicznego według kryterium niezawodności, a zwłaszcza dyspozycyjności. Z wielu względów opisanych w dalszej części niniejszego artykułu stawia to nie tylko większe, lecz także nowe wymagania dla diagnostyki.
 • Warunki spawania stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych ulepszanych cieplnie o bardzo wysokiej wytrzymałości
  W artykule zebrano informacje istotne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu spawania stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych o granicy plastyczności 960 MPa i powyżej. Opisano zasady doboru warunków wykonania złącza spawanego zapewniających wykonanie złącza o wymaganych własnościach mechanicznych i plastycznych z uwzględnieniem wpływu procesu cięcia blach i spawania na własności strefy wpływu ciepła i spoiny. Zwrócono uwagę na wpływ naprężeń spawalniczych i odkształceń na własności złączy w konstrukcjach spawanych maszyn i urządzeń.
 • UDT będzie kontrolował sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów paliwa
  Do końca 2018 r. każda istniejąca stacja paliw o przepustowości przekraczającej 300 metrów sześciennych rocznie musi być wyposażona w system odzyskiwania oparów paliwa na etapie II. Resorty spierały się, który organ powinien badań, czy urządzenia VRS zapewniają odpowiedni poziom odbioru szkodliwych dla środowiska substancji....
 • Termowizja w doraźnej kontroli pracy urządzeń, instalacji i sieci gazowych
  W artykule przedstawiono przegląd metod termograficznych stosowanych przez służby utrzymania ruchu w różnych zakładach. Szczególną uwagę poświęcono termowizyjnym metodom wykrywania emisji gazów węglowodorowych z pracujących urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Przedstawiono ogólne wytyczne i dobrą praktykę przeprowadzania inspekcji termowizyjnych przez zewnętrznych termografistów w zakładzie zleceniodawcy.